Zawsze kiedy spotykam człowieka, który pomimo przeciwności i obiektywnych przeszkód robi coś ciekawego i przynoszącego innym korzyści z szacunkiem chylę czoła. Po lekturze kierowanej do mnie korespondencji i artykułów, w których dominuje postawa, że miasto powinno załatwić większość naszych życiowych problemów, dobrze jest spotkać się z kimś, kto zakasuje rękawy i od lat robi coś ciekawego i pożytecznego. Postanowiłem co jakiś czas przedstawiać takie osoby, które oddolnie zmieniają nasze Miasto na lepsze i będę starał się wspierać je, chociażby podziękowaniem na swoim blogu. 

 
Dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność spotkać się z panią Anną Podhajską, dzięki której dziś można uroczyście otworzyć nową siedzibę Instytutu Suzuki w Gdańsku. Pani Anna to pedagog z pasją, która od 15 lat naucza dzieci i młodzież metodą Suzuki. 
 
 
Stworzony i prowadzony przez nią Instytut Suzuki w Gdańsku – Centrum Rozwoju Talentów powstał w 2005 roku. Centralne miejsce w działalności Instytutu zajmuje Dziecko – jego rozwój stymulowany przez muzykę. Twórca metody Shinichi Suzuki, japoński skrzypek i genialny pedagog twierdził, ze nie ma dzieci niezdolnych, wszystkie bowiem dysponują ogromnym potencjałem wszechstronnego rozwoju i tylko od środowiska, w jakim wzrastają zależy, czy ten potencjał zostanie w pełni wykorzystany. 
 
Nauka muzyki dla Pani Anny oraz innych osób, które uczą tą metodą, to nie cel sam w sobie. To jeden z elementów kształtowania człowieka o pięknym wnętrzu. Nie tylko znającego swą wartość, umiejącego ocenić swoje możliwości, ale też człowieka wrażliwego na otaczający go świat i ludzi. Słynny wiolonczelista Pablo Casals usłyszawszy w Tokio grające dzieci wzruszył się do łez i uścisnąwszy S. Suzuki powiedział: "być może to muzyka uratuje świat". To zdanie wyraża całą filozofię Instytutu. Twórca Metody uważał również, że świat wypełniony ludźmi wrażliwymi, zdolnymi i szczęśliwymi, nie może być okrutnym światem wojen i świata.
 
Zarażony tą piękną wizją człowieka i świata zapraszam wszystkich do zapoznania się z ideą oraz działalnością tej placówki. 
 
Instytut Suzuki w Gdańsku to placówka, w której gry na skrzypcach, wiolonczeli, flecie i fortepianie uczy się obecnie ponad 160 dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Dzisiaj, 2 czerwca o godz. 12.00, nastąpi uroczyste otwarcie nowej siedziby Instytutu mieszczącej się w Gdańsku Osowej przy ul. Junony 92.
Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie: http://www.instytutsuzuki.pl/