letnicaPracownicy gdańskiego Urzędu Miasta odnotowali kolejny sukces. Na 4 złożone projekty o dofinansowanie rewitalizacji, wszystkie 4 otrzymały unijne środki. Dla dzielnic: Letnicy,Dolnego Miasta, Nowego Portu i Dolnego Wrzeszcza oznacza to wkrótce wiele zmian.

43 mln będą pochodzić z środków UE w ramach RPO województwa pomorskiego, ale byćmoże dodatkowe środki uda się jeszcze zaoszczędzić w przetargach na konkretne prace.

Tym razem, przygotowując projekt solidnie zostały określone braki infrastrukturalne jak iprzyczyny degradacji społecznej. Każda dzielnica różni się pod tym względem znacznie. Oczywiście za tą kwotę nie uda nam się rozwiązać wszystkich problemów, ale mam mamynadzieję, że dadzą one impuls do kolejnych zmian tak społecznych jak i gospodarczych.

Ten projekt jest o tyle innowacyjny, że brakuje prawnych rozwiązań do tego typu działań.Pomoc unijnych funduszy może pokryć maksymalnie 70%, pozostałe środki muszą zostać wygospodarowane w budżetach gminy i wspólnot.

dolne_miastoMam świadomość, że zmiana nie dokona się natychmiast i zajmie nie mniej niż dekadę a może i dwie. Konieczne są duże i rzeczywiste zmiany w samych mieszkańcach. Przyprzygotowaniu projektów korzystaliśmy z doświadczeń innych krajów i stąd czerpiemy
nadzieję, że zmiany są możliwe choć zajmą sporo czasu. Projekty nie powstały wyłączniew urzędzie, choć do ich napisania zużyto pewnie z pół tony papieru. Udało się włączyć do współpracy społeczność lokalną, organizacje pozarządowe, liderów lokalnych. Wiemy, żeoczekiwania mieszkańców są duże, ale przy ścisłej współpracy takie zmiany są możliwe. Mogę powiedzieć, że powstał proces, który również dla nas urzędników, stanowi wyzwanie ijest niespodzianką.

Nie będę wymieniał, co konkretnie będzie wykonane w ramach tych projektów, ale środkiz projektów posłużą do remontu dróg, budynków, zieleni ale także wspomagania zmian społecznych w tym również wzbogacenie infrastruktury służącej kulturze.

nowy_portDziękowałem już w przemówieniu, ale tutaj jeszcze raz powtórzę a Państwo może to przeczytają, że bardzo chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę, poniesionytrud i prywatny czas. Pragnę bardzo podziękować Partnerom, Koalicjantom a zwłaszcza
liderom społeczności lokalnych takim jak: Andrzej Augusiak ze Stowarzyszenia działającego na rzecz odnowy ulicy Wajdeloty i całego Dolnego Wrzeszcza, Łukasz Słodzinka i Andrzej Baj Z Rady osiedla Letnica, MarekSzymański z Rady Osiedla Nowy Port, Jolanta Kwiatkowska – Reichel i Marek Bumblis od lat zaangażowani na Dolnym Mieście.

Nie sposób wymienić wszystkich,  ale wiem że osób bardzo zaangażowanych w przygotowanie, zarówno po stronie mieszkańców jaki i urzędników jest bardzo wiele.Jak wiele przeciwności przy tych projektach trzeba było przejść z powodu braku uregulowań prawnych wiedzą tylko zaangażowani w projekt pracownicy naszego Urzędu oraz UrzęduMarszałkowskiego, którym za tę pracę wyrażam wdzięczność i szacunek.