twierdza_wisloujscieDla miłośników historii oraz zabytków Gdańska to długo oczekiwana wiadomość. Twierdza Wisłoujście doczekała się lepszych czasów.

Dzisiaj ruszają prace przywracające świetność jednemu z bardziej ciekawych i charakterystycznych zabytków Miasta Gdańska – Twierdzy Wisłoujście. Dzięki środkom, które pozostały w Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Regionalnym Programie Operacyjnym możemy dalej kontynuować  prace wykonane w latach poprzednich.

Twierdza Wisłoujście to trudny i kosztochłonny zabytek. Jego położenie oraz sytuacja hydrotechniczna sprawiają, że prace renowacyjne i zabezpieczające wymagają ogromnych nakładów pieniężnych.

W latach 2003-2008 udało się  wykonać część prac, finansowanych głównie z budżetu miasta. Nieduże dotacje z Wojewódzkiego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Interregu pozwoliły powstrzymać degradację  obiektu.

Wykonano tak ważne prace, jak zainstalowanie kanalizacji i remont instalacji elektrycznej. Życie stacjonujących w twierdzy żołnierzy nie było łatwe i przyjemne. Obecne standardy obsługi ruchu turystycznego jak i pracowników wymagały prac zupełnie podstawowych.

Nie każdy gdańszczanin wie, że dawny magazyn prochowy jest miejscem noclegu dla nietoperzy, a ziemne nasypy oraz woda dookoła stanowią ważną część ekosystemu, którą również staramy się chronić.

Co zrobiono w latach poprzednich?

  • Renowację historycznych nasypów ziemnych na bastionach
  • Zainstalowano systemy wodne, elektryczne i kanalizacyjne
  • Zabezpieczono oraz poddano renowacji fundamenty, fasadę oraz wnętrze Bastionu Artyleryjskiego
  • Przeprowadzono prace remontowe i konserwatorskie Domku Komendanta
  • Położono nowy dach na Domkach Oficerskich
  • Utworzono toalety dla turystów
  • Zbudowano most zwodzony na fosie zewnętrznej

Co zamierzamy zrobić?

twierdza_wisloujscie_oldZe środków z EOG zabezpieczyć część podwodną i fundamenty Bastionu Ostronóg.

Ze środków RPO ostatecznie wykonać solidne fundamenty bastionów Furta Wodna oraz Bastionu Północno-zachodniego. Mam nadzieję, że te prace zaprojektowane przez specjalistów zabezpieczą Twierdzę na następne 200 lat.

Furta Wodna wzbogaci się o instalację elektryczną oraz pomost.

To tworzy podstawę do prac przy Forcie Carre. Chcemy odtworzyć dawny wygląd Fortu i w tym celu już zamówione zostało 40 armat-replik, które odtworzą klimat tego miejsca sprzed wieków.

Mam nadzieję, że Twierdza Wisłoujście, która wchodzi w skład Bałtyckiego Szlaku Twierdz, stanie się nareszcie prawdziwą turystyczną atrakcją. Zdjęcia w tekście przedstawiają stan Twierdzy sprzed wielu lat i jego obecny wygląd. Pełen blask i świetność odzyska w ciągu kilku następnych lat.