Okrągły stół biznesowy ang. roundtable, to cykl spotkań z przedstawicielami biznesu, który wiąże swoją działalność z Gdańskiem. Dzisiaj odbywa się kolejne z nich. Od jakiegoś czasu spotykam się z przedstawicielami biznesu na tak zwanych Gdańskich Business Roundtables. Nie są to kurtuazyjne akademie ku czci, ale konkretne rozmowy o sprawach, problemach, bolączkach firm, które w Gdańsku tworzą miejsca pracy. Niezmiernie ciekawe spotkania, w trakcie których firmy przedstawiają swoje plany jak i poruszają zagadnienia, których rozwiązanie mogłoby wspomóc ich biznes, a w których potrzebne jest wsparcie Miasta.

O czym rozmawiamy? Omawiamy bieżącą sytuację danej branży, jej problemy, sposoby ich przezwyciężenia. Wymieniamy poglądy, opinie poza oficjalną formułą. Rozmawiamy po to, żeby Gdańsk rozumiał przedsiębiorców a przedsiębiorcy potrzeby Miasta. To bardzo ubogacające dla mnie spotkania i dają mi wiele wskazówek oraz inspiracji.

Spotkania przygotowuje Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, która prowadzi działania skierowane na wspieranie lokalnego środowiska biznesowego oraz działania z zakresu after care dla zagranicznych inwestorów.

W ramach Gdańsk Business Roundtable, spotkaliśmy się z przedstawicielami firm deweloperskich, informatycznych, sektora finansowego i outsourcingowego. Jednym z konkretów, będących wynikiem spotkania z branżą outsourcingową, w której zatrudnieni są również obcokrajowcy, jest stworzenie szkoły podstawowej dla obcokrajowców w Gdańsku, która rozpoczęła działalność na początku obecnego roku szkolnego.

Ostatnio spotkałem się z firmami z Pomorskiego Klastra ICT. Klaster ICT integruje obecnie 82 firm, które zatrudniają ponad 13 tys. pracowników (13040 wg danych w Klastra). W spotkaniu brały udział przedstawiciele takich firmy jak Datera, Freeconet Tlenofon, Sigarden, Telemobile Electronics, Speednet, Sevenet i Fido Intelligence i OKE.