jeden_procentLektura „analizy dochodów miasta Gdańska z PIT i CIT za 2009 rok” jak co roku okazała się bardzo interesująca. Jako jedyny urząd w Trójmieście (o ile mam dobrą wiedzę na ten temat) przygotowujemy zestawienie, które dobrze ilustruje pewne tendencje, na które staramy się reagować a już na pewno chcemy jak najwięcej o nich wiedzieć, żeby móc prewencyjnie działać. Tradycyjnie, analiza jest co roku publikowana na stronie www.gdansk.pl i serdecznie polecam lekturę tym, których to interesuje. Z pewnością jednak, powinna zainteresować wszystkich kandydatów na radnych oraz urząd prezydenta miasta.

Cóż ciekawego wynika z tabelek?

Kryzys czy recesja (trwają dyskusję na temat tego z czym mieliśmy lub mamy do czynienia) oraz regulacje w ustawach o podatkach, spowodowały spadek wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych. W 2009 roku wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach wyniosły 831,2 mln zł i w stosunku do 2008 r. zmniejszyły się o 66,4 mln zł (-7,4%).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych spadły o blisko 22 mln zł a od osób prawnych o ponad 29 mln zł. Mówiąc prostym językiem statystyczny mieszkaniec Gdańska i firma z Gdańska zarobiły sporo mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Proporcjonalnie do ilości mieszkańców spadek dochodów nie był jednak aż tak dotkliwy jak dla sąsiednich gmin, co dobrze świadczy o tym jak sobie radzimy jako mieszkańcy i przedsiębiorcy ze zmienną sytuacją gospodarczą. Mowa oczywiście o danych statystycznych. W tym czasie jednym z nas, sytuacja się polepszyła innym niestety nie, u części pozostała na tym samym poziomie.

Zestawienie danych z tytułu podatku CIT źródło: Izba Skarbowa

Miasto Liczba podatników CIT  Suma wpływów podatku CIT
2008 r. 2009 r. 2008 r. 2009 r.
Gdańsk 9 277 9 971 628 275 365 615 816 055
Sopot 1 703 1 831 90 501 119 95 927 532
Gdynia 4 438 4 297 287 465 171 231 837 126

Jak przystało na Gdańsk, miasto handlem stoi. Handel hurtowy to sektor, który przyniósł największe wpływy z CIT. Kolejne to: wytwarzanie i dystrybucja energii oraz paliw i obrót nimi, roboty budowlane i transport.

W latach 2007-2009 wzrosła o ponad 13tys liczba tzw. podatników. 93,6% mieszkańców w wieku produkcyjnym odprowadzało podatek PIT, czyli osiągało dochody. Zdecydowana większość z nas to pracownicy, utrzymujący się z umów o pracę, ale prężnie się rozwija grupa osób, które czerpią dochody z działalności na swój rachunek lub innych, tzw. pozarolniczych źródeł dochodów.

Ogólne tendencje napawają optymizmem. Stale, w latach 2001-2009 rosły przeciętne dochody mieszkańców i firm, za wyjątkiem krótkich okresów. Rośnie też liczba firm i osób płacących podatki, co pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją, że ciężka praca i operatywność gdańszczan będzie zwiększała też systematycznie poziom życia w mieście.

1% dla organizacji pożytku publicznego.

Bardzo cieszącą mnie informacją jest to, że coraz więcej z nas korzysta z tej formy samodzielnego decydowania o tym, jak ma być spożytkowana niewielka co prawda, ale zależna od naszej decyzji część naszych podatków.

Od 2004 roku możemy przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Z takiej możliwości co roku korzysta coraz większa liczba uprawnionych do tego gdańszczan – w roku 2005 zrobiło to nieco ponad 20 tysięcy osób, zaś w 2009 było ich już ponad 108 tysięcy. Zwiększa się też udział przekazanych środków w kwocie jak mogłaby zostać przekazana organizacjom pożytku publicznego, gdyby wszyscy podatnicy dokonali tej czynności. W 2005 roku zostało przekazane 28% tej kwoty, w 2007 roku było to już blisko 70%, a w 2009 prawie 83%.

Poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały najwięcej środków z tego tytułu, wykonany w Urzędzie Miasta na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego.

Nazwa organizacji Kwota (w zł)
FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄZYĆ Z POMOCĄ" – Warszawa  1 113 120,5
FUNDACJA HOSPICYJNA – Gdańsk 689 112,4
FUNDACJA POMORSKIE HOSPOCJUM DLA DZIECI – Gdańsk  217 350,0
OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" – Gdynia 179 599,6
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" – Złotów 129 720,0
"CARITAS" ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO – Gdańsk 125 763,9
FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO – Kraków 124 187,8
FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM – Warszawa 100 436,1
FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ" – Kalisz 83 964,6
STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE" – Warszawa 80 375,5
FUNDACJA DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PODARUJ UŚMIECH" – Gdynia 79 851,6
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PIERWSZY KROK" – Gdańsk 73 396,1
FUNDACJA "ROSA" – Tomaszów Mazowiecki 72 950,4
Pozostałe 3 482 685,8
Suma 6 552 514,2

Za 2009 rok mieszkańcy Gdańska przekazali 1% podatku na Organizacji Pożytku Publicznego na łączną kwotę 6,55 mln zł. Aż 14 organizacji otrzymało z tego tytułu ponad 70 tys. zł, a ich łączna kwota wyniosła 3,07 mln zł. Organizacje posiadające siedzibę w Gdańsku otrzymały 2,32 mln zł, co stanowi 35,4% z kwoty przekazanej ogółem.

Nadal będziemy popularyzować wśród osób płacących podatki ten sposób wspierania inicjatyw, które dobrze wydają przekazane im środki. Listopad to przedostatni miesiąc 2010 roku. Już za kilka miesięcy będziemy decydować, komu przekazać 1% z naszego podatku PIT. Warto to robić, nawet przy niewielkich dochodach i serdecznie do tego namawiam.