Zapraszam do pobrania wydanej w 2008 książki „Gdańsk jako wyzwanie”. Mimo, że od jej napisania minęło blisko 10 lat, to uważam, że wciąż jest w dużym stopniu aktualna.

Pobierz całą książkę  – Gdańsk jako wyzwanie

Wstęp

Tyle w nas Gdańska, ile nas w nim. „Chciałbym, aby mówiąc: jestem gdańszczaninem, jo jem z Gduńska, Ich bin ein Danziger, I am from Gdańsk, każdy z nas mógł odczuwać ten szczególny rodzaj dumy, płynący z przynależności do dziedzictwa kulturowego tego wyjątkowego miasta. Miasta zawsze na wskroś europejskiego, które wraz z Polską powraca do swych cywilizacyjnych korzeni” – tak mówiłem, otwierając pierwszy Światowy Zjazd Gdańszczan w maju 2002 roku w Teatrze „Wybrzeże”. Było to pierwsze spotkanie dawnych i obecnych, mówiących różnymi językami, reprezentujących różne państwa ludzi, kochających to samo miasto – Gdańsk.
[czytaj więcej – Wstęp]

Droga na Nowe Ogrody

Moi rodzice obdarowali mnie swoją miłością, wyposażając w busolę wartości, abym w życiu nie zbłądził. Są dla mnie autorytetem i żywym sumieniem. I jeżeli popełniałem w życiu jakieś błędy czy jeszcze popełnię, to w silnym przeświadczeniu, że wyłączną odpowiedzialność sam ponoszę, bo rodzice mnie szczodrze wyposażyli na tę długą i niełatwą drogę życia.
[czytaj więcej – Droga na Nowe Ogrody]

Gdańsk obywatelski

Kierunek i dynamika zmian społecznych i gospodarczych w każdym mieście – i w kraju – zależy od trzech rodzajów kapitału: ludzkiego, społecznego i finansowego. Postawy, mentalności indywidualne wybory ludzi mają decydujący wpływ na dwa pierwsze rodzaje kapitału. Polacy pomnożyli kapitał ludzki, są lepiej wykształceni niż na początku lat dziewięćdziesiątych, bardziej zaradni, zamożniejsi, bardziej dbają o zdrowie i więcej czasu poświęcają uprawianiu sportu i rekreacji.
[czytaj więcej – Gdańsk obywatelski]

Gdańsk ducha:  niematerialne znaczenia

Miasto to nie tylko jego materialna tkanka, wszystkie budynki,drogi, rurociągi. Miasto to więcej niż jego zakłady pracy, parki, ulice i wieżowce. Miasto to także – a może przede wszystkim– jego nienamacalny, niewidzialny, lecz być może najważniejszy potencjał duchowy, zapisany w umysłach mieszkańców,w znaczeniach jego przestrzeni wewnętrznych. To ten potencjał w dużej mierze decyduje o atrakcyjności miasta, o jego kreatywności i możliwościach dalszego rozwoju.
[czytaj więcej – Gdańsk ducha: niematerialne znaczenia]

O źródłach dobrobytu miasta

Rozwój miast nie jest możliwy bez wzrostu gospodarczego. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwa są motorem wzrostu, ponieważ to właśnie na poziomie przedsiębiorstwa (mikro, małego,średniego czy największego) następuje wytwarzanie bogactwa. Dlatego dobrze prosperujące, wygrywające konkurencję lokalną,krajową czy globalną oraz ekspansywne przedsiębiorstwa są istotnym warunkiem rozwoju miast i kraju.
[czytaj więcej – O żródłach dobrobytu miasta]

Dynamiczny Gdańsk

Przyszło nam żyć w niezwykłym czasie zmian i rozwoju. Nasze miasto przeżywa przyspieszony rozwój gospodarczy i urbanistyczny, powstają nowe dzielnice, nowe miejsca pracy, rozwija się społeczeństwo, wzrasta jakość życia. Gdańsk już kilkakrotnie w swojej historii przeżywał takie okresy przemian: w XIVi XVII wieku oraz na przełomie XIX i XX stulecia.
[czytaj więcej – Dynamiczny Gdańsk]

Dobra marka, czyli Gdańsk

Wszelkie zmiany miasta na lepsze, tworzenie warunków wysokiej jakości kształcenia i magnesów przyciągających najbardziej twórcze indywidualności, powinny wymuszać działania związane z kreowaniem wizerunku miasta. I nie chodzi tu o prosty marketing promocyjny, który często sprowadza się do rozsławiania miasta, do mówienia, jakie jest piękne i ważne i jak wielką rolę odegrało w historii. Tu chodzi o coś zupełnie innego– o pokazanie w nim czegoś unikatowego, odmiennego i opowiedzenie o tym za pomocą interesującej formy, interesującego języka.
[czytaj więcej – Dobra marka, czyli Gdańsk]

Metropolizacja: Gdańsk nie jest samotną wyspą

Zasadniczą cechą globalnej gospodarki, do której Polska przystąpiła po 1990 roku, jest silna konkurencja między poszczególnymi aktorami światowej sceny. Konkurują ze sobą przedsiębiorstwa,regiony, miasta i państwa, a nawet bloki państw, jak na przykład Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi.Konkurencja i umiędzynarodowienie gospodarki światowej powodują konieczność metropolizacji miast, ponieważ tylko duże i sprawne zespoły miejskie są w stanie spełnić wymagania współczesnej gospodarki. Czy Gdańsk jest w stanie sprostać tym wyzwaniom?
[czytaj więcej – Metropolizacja: Gdańsk nie jest samotną wyspą]

Zamiast zakończenia: Gdańsk nieskończony

Gdańsk to jeden z najważniejszych europejskich symboli XX stulecia. Miasto-pomost między XX a XXI wiekiem. Miejsce wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, która doprowadziła do politycznego i cywilizacyjnego podziału naszego kontynentu i do zniewolenia Europy Środkowej i Wschodniej. Ale również miejsce narodzin Nowej Europy. To tu, na terenie Stoczni Gdańskiej, noszącej imię wodza rewolucji bolszewickiej– Włodzimierza Lenina, z protestu robotniczego, kierowanego przez robotnika Lecha Wałęsę, narodził się największy w nowożytnej Europie masowy, pokojowy, obywatelski ruch „Solidarność”, który bez użycia siły otworzył Polsce i innym zniewolonym narodom bramę ku wolności i samostanowieniu.
[czytaj więcej – Zamiast zakończenia: Gdańsk nieskończony]

[czytaj więcej – Przypisy]
[czytaj więcej – Spis treści]