Gdańsk jest miastem wolności i solidarności. Te dwa pojęcia dobrze oddają ducha naszego miasta. Gdańsk wielokrotnie, w 1970, 1980, 1989 r., a także obecnie, udowadniał, jak ważna jest wolność i demokracja. Właśnie dlatego od początku buduję i wspieram procesy zmierzające do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszej części Europy, a w szczególności w krajach Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia Ukraina).

Komitet Regionów UE

Program Partnerstwa Wschodniego stworzyła Unia Europejska w 2010 r. z inicjatywy Polski i Szwecji. W tym roku zaangażowałem się w prace Forum Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz krajów naszego regionu. Wkrótce potem rozpocząłem działalność w  Komitecie Regionów i będącym jego częścią CORLEAP (Konferencja władz lokalnych i regionalnych dla Partnerstwa Wschodniego).

Paweł Adamowicz - posiedzenie Komitetu Regionów - Bruksela. Fot. Aurore Belot / KR

W trakcie posiedzenie Komitetu Regionów w Brukseli. Fot. Aurore Belot

Komitet Regionów jest ciałem doradczym dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Składa się z 350 burmistrzów, szefów regionów, oraz radnych reprezentujących miasta i regiony państw – członków UE. Zadaniem Komitetu Regionów jest opiniowanie projektów prawa europejskiego i przepisów mogących mieć wpływ na życie miast i regionów. W 2015 roku zostałem ponownie powołany do KR.

To właśnie jako przedstawiciel Komitetu Regionów miałem zaszczyt w grudniu 2016 roku odwiedzić na zaproszenie papieża Franciszka Watykan, by opowiedzieć o stanowisku tej instytucji w sprawie migracji. Zrelacjonowałem również nasze wysiłki w Gdańsku, aby stworzyć atmosferę sprzyjającą integracji imigrantów w naszym mieście.

Stawiam także na aktywny udział Gdańska w Eurocities, międzynarodowym forum miast. Dzięki naszej działalności w tej organizacji i wypracowanej tam pozycji, możemy efektywniej wpływać na kształt debaty europejskiej.

Paweł Adamowicz - Bruksela - wizyta studyjna w La Petite Ecole - fot. Laurie Dieffembacq

Rozmowa z dziennikarzami w trakcie wizyty studyjnej w brukselskie szkole La Petite Ecole. Fot. Laurie Dieffembacq

W marcu 2017 brałem udział w szczycie burmistrzów, który odbył się w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Tym razem reprezentowałem wszystkie polskie miasta. W swoim wystąpieniu nacisk położyłem na pilną potrzebę zareagowania na szerzący się w Europie populizm i eurosceptycyzm oraz podkreśliłem potrzebę opowiedzenia się za fundamentalnymi europejskimi wartościami – demokracją, wolnością i równością.

Raport o demokracji

Wierność wartościom europejskim była powodem, dla którego zdecydowałem się zaakceptować powierzone mi przez CORLEAP zadanie: sporządzenie raportu poświęconego zagadnieniom wspierania demokracji lokalnej w krajach Partnerstwa Wschodniego. Uważam, że nie możemy pozostać obojętni na wydarzenia za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Powinniśmy wspierać naszych sąsiadów w procesach demokratyzacji i budowie struktur społecznych. Stanowi to jedno z najważniejszych dla nas wyzwań.

[POBIERZ RAPORT]

W 2016 roku zadecydowałem o przystąpieniu naszego miasta do ALDA (European Association for Local Democracy) – stowarzyszenia, które tworzy agencje demokracji lokalnej w miastach i gminach krajów Partnerstwa Wschodniego. Wierzę, że w partnerstwie z władzami tych miast, niezależnymi, lokalnymi organizacjami obywatelskimi i europejskimi specjalistami uda nam się zbudować od podstaw zaangażowanie lokalnych społeczności. Tylko w taki sposób, pracą u podstaw, udaje się stworzyć społeczność obywatelską.

W Ukrainie współpracujemy z Odessą, Mariupolem i Lwowem. W Rosji z Kaliningradem i Sankt Petersburgiem. Staramy się wspierać te miasta w budowaniu więzi z Unią Europejską. Jako miasto, które dokonało niezwykłej transformacji od 1989 r., możemy służyć tu dobrymi doświadczeniami.

Otwarcie placówki ALDA w Mariupolu na Ukrainie. Na zdjęciu: Paweł Adamowicz, sekretarz generalna ALDA Antonella Valmorbida oraz burmistrz Mariupola Vadim Boiczenko. Fot. ALDA

Wśród licznych organizacji i struktur europejskich, w których Gdańsk jest aktywny, należy wymienić jeszcze program Komisji Europejskiej – Urban Agenda, gdzie działamy w grupie działającej na rzecz bardziej efektywnych energetycznie miast. Tematykę tę rozwijamy również w ramach projektu RUGGEDISED, dzięki czemu pozyskujemy wiedzę o innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu odnawialnych źródeł energii m. in. od Rotterdamu, Umei i Glasgow.

Warto także zaznaczyć, że Związek Miast Bałtyckich ma siedzibę właśnie w naszym mieście. Jest to inicjatywa, dzięki której współpracować mogą miasta położone nad Bałtykiem. Nie zapominamy również o Polakach mieszkających w Kazachstanie. Osobiście od wielu lat angażuję się w repatriację polskich rodzin z tego kraju do Gdańska

Otwartość na świat, próba zrozumienia globalnych wyzwań i znalezienie na nie odpowiedzi to dla nas, gdańszczan nakaz moralny i zobowiązanie. Niegdyś doświadczyliśmy wspaniałej pomocy mieszkańców innych krajów, którzy wspierali naszą walkę o demokrację. Dziś rewanżujemy się tym samym, wspierając społeczeństwa aspirujące do demokracji i integracji europejskiej.

Gdańsk coraz częściej przyciąga uwagę świata, który z zainteresowaniem obserwuje nasz rozwój, wydarzenia odbywające się w mieście, pyta o nasze działania. Widząc to zainteresowanie zdecydowałem się pisać o gdańskich sprawach na zagranicznych platformach blogowych w języku angielskim i rosyjskim.