Nazywam się Paweł Adamowicz, mam zaszczyt być prezydentem mojego ukochanego Gdańska, miasta wolności i solidarności. W obecnej kadencji 2014-2018 koncentruję się na budowie wspólnoty gdańszczanek i gdańszczan, szukaniu tego co łączy i spaja nas jako społeczeństwo i mieszkańców naszego pięknego miasta.  Bieżąca kadencja to czas intensywnego rozwoju infrastruktury społecznej, inwestycji w dzielnicach, blisko mieszkańców – budowy szkół i przedszkoli, basenów, remontu chodników, oświetlania wszystkich zamieszkanych ulic.

Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, fot. R. Dąbrowska

Fot. R. Dąbrowska

Niezmiennie ważny jest dla mnie rozwój społeczeństwa obywatelskiego, angażowanie mieszkańców w sprawy miasta. Dlatego od 1999 r. organizuję regularne spotkania mieszkańców dzielnic ze mną i kluczowymi urzędnikami. W momencie gdy piszę tę słowa za nami jest już 77. takich spotkań.

Dużym sukcesem okazało się wprowadzenie w 2013 r. budżetu obywatelskiego – ta forma bezpośredniego zaangażowania mieszkańców w planowanie lokalnych inwestycji spotkała się z zainteresowaniem, co przełożyło się na zwiększenie obywatelskiej aktywności. Pomaga budować lokalne wspólnoty, jednoczy mieszkańców wokół ważnych projektów, dlatego podjąłem decyzję o wzroście środków przeznaczonych na BO, z 9 mln zł w 2013 r. do blisko 20 mln zł w budżecie na 2019 r.

W 2016 r. w Gdańsku odbył się pierwszy panel obywatelski poświęcony sposobom zapobiegania powodziom. Jest to innowacyjna metoda angażowania w sprawy miasta nowych grup mieszkańców – odbywa się to poprzez losowanie uczestników panelu spośród mieszkańców miasta, m.in. z uwzględnieniem kryteriów płci, równomiernej reprezentacji dzielnic.

Gdańska otwartość

W duchu gdańskiej otwartości mierzymy się z wyzwaniami naszych czasów. Program Otwarty Gdańsk to wzmacnianie w mieście transparentności, publikowanie w internecie urzędowych danych, które nie zawsze są łatwo dostępne w innych miastach. Publikujemy m.in. informacje o bieżących wydatkach czy rejestr zapytań o dostęp do informacji publicznej. Dzięki programowi wzmacniane są bliskie, oparte na zaufaniu relacje między mieszkańcami i urzędem.

Dużym osiągnięciem jest opracowanie Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów, który w mądry i wyważony sposób przygotowuje miasto na wyzwania globalnego świata, takie jak migracje ludności. Już dziś w Gdańsku mieszka ok. 25 tys. cudzoziemców (głównie z Ukrainy i krajów byłego ZSRR) i chcemy, by dobrze integrowali się z naszą społecznością.  W ramach modelu powstała w 2016 r. Rada Imigrantów, doradzająca mi w zakresie integracji nowych mieszkańców Gdańska. Z kolei Rada ds. Równego Traktowania monitoruje, by w mieście nie dochodziło do przypadków dyskryminacji.

Inwestycje blisko mieszkańców

Paweł Adamowicz - otwarcie basenu - Gdańsk Orunia. Fot. P. Szalecki

Otwieramy basen na ulicy Smoleńskiej na Oruni. Fot. P. Szalecki

Ostatnie lata przynoszą liczne inwestycje w dzielnicach, blisko mieszkańców. To między innymi:

 • nowe szkoły: przy Azaliowej (2015), szkoła metropolitalna w Kowalach (2018) i szkoła przy ulicy Jabłoniowej (początek budowy – 2017).
 • Przedszkola: Dąbka (2017), Damroki (2017), Kolorowa (2018), Jabłoniowa (2018)
 • Żłobki: Rogalińska (2016), Olsztyńska (2016)
 • Baseny: Kokoszki (2015), Osowa (2017), Orunia (2018), Stogi (2018)
 • Program Jaśniejszy Gdańsk – oświetlenie wszystkich zamieszkałych ulic do 2025 r.
 • Program modernizacji chodników – trwająca od 2014 sukcesywna poprawa ich stanu
 • Poprawa jakości mieszkań komunalnych, dzięki regularnie prowadzonym remontom lokali. W latach 2017-2018 wyremontowaliśmy około 600 mieszkań.
 • Budowa mostu zwodzonego na Wyspie Sobieszewskiej (2018)

Moja rodzina

Mam wspaniałą rodzinę. Żona Magdalena Adamowicz jest doktorem prawa i pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego UG. Nasze dwie córki – Antonina i Teresa urodziły się odpowiednio w 2003 i 2010 r.

Moja droga zaczęła się w szpitalu przy ul. Klinicznej w Gdańsku, gdzie 2 listopada 1965 przyszedłem na świat. Moi rodzice Teresa i Ryszard wywodzą się z Wileńszczyzny, skąd rodzina została przesiedlona do Gdańska w 1946 r. Pokochali swoje nowe miasto, angażując się w jego życie – uczestniczyli między innymi w odbudowie bliskiego nam kościoła św. Katarzyny.

Uczyłem się na Starym i Główny Mieście, w szkole podstawowej nr 50 i w I Liceum Ogólnokształcącym. W latach 1984-1989 studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Paweł Adamowicz z rodziną. Żona Magdalena Adamowicz, córki Teresa i Antonina. Fot. P. Połoczański

Z rodziną. Od lewej Antonina, żona Magdalena i Teresa. Fot. P. Połoczański

Opozycja antykomunistyczna

Już w liceum, w latach 1984-1986 włączyłem się w wydawanie i kolportaż podziemnych wydawnictw, w tym pisma uczniów I LO „Jedynka”. W trakcie wizyty Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r. byłem członkiem diecezjalnej służby porządkowej. W 1988 r. współorganizowałem strajk solidarnościowy studentów UG, zostałem przewodniczącym Studenckiego Komitetu Strajkowego. W latach 1985-1990 pracowałem fizycznie w spółdzielni Techno-Service, a w latach 1987-90 jako stróż nocny w Gdańskim Towarzystwie Naukowym.

Przemawiam w trakcie strajku studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim 5 maja 1988 Fot. Maciej Kosycarz / KFP

Lata przełomu. Pokojowa droga do demokracji

Od 1989 do 1998 pracowałem na UG jako asystent w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego, a w latach 1990-1993 byłem też prorektorem UG ds. studenckich. W 1996 r. zostałem radcą prawnym. Przełom lat 80. i 90. był dla mnie czasem rozwoju aktywności politycznej. Współorganizowałem m.in. zjazdy Kongresu Liberałów i spotkania Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego.

W 1989 r. od razu włączyłem się w wydarzenia związane z narodzinami samorządności i transformacją ustrojową. Prowadziłem między innymi szkolenia z zakresu samorządu terytorialnego w ramach Komitetów Obywatelskich „Solidarność”, a w 1990 r. pracowałem w biurze poselsko-senatorskim Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W tym roku zostałem także jednym z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego, do którego należałem do 1993 r. pełniąc funkcję członka władz wojewódzkich i krajowych

Praca dla Gdańska w samorządzie

W 1990 r. po raz pierwszy zostałem radnym z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, zdobywając 2102 głosy. Wtedy też zostałem delegatem Miasta Gdańska do Sejmiku Województwa Gdańskiego oraz pierwszym przewodniczącym nowo powołanego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W kadencji 1994-1998 zasiadałem w Radzie Miasta jako radny z listy Unii Wolności. W trakcie tego okresu zainicjowałem m.in. ustanowienie Medali św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II, uczestniczyłem w przyznaniu (1997) tytułu Honorowego Obywatela Gdańska Lechowi Wałęsie, George’owi Bushowi, Richardowi von Weizsackerowi.

Radnym byłem także w kadencji 1998-2002, zaś od 1997 do 2002 r. byłem członkiem władz wojewódzkich i krajowych Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.

Prezydent Miasta Gdańska

W 1998 r. Rada Miasta powierzyła mi stanowisko prezydenta miasta. W 2002 r. uzyskałem mandat w pierwszych wyborach bezpośrednich na to stanowisko (72% głosów w II turze). Gdańszczanki i gdańszczanie obdarzali mnie zaufaniem także w wyborach w 2006 r. (60,87% głosów w I turze), w 2010 r. (53,74% głosów w I turze) oraz w 2014 r. (61,25% w II turze – 77 034 głosów poparcia).

W 2002 r. zostałem współzałożycielem Platformy Obywatelskiej.

W 2007 r. prezydenci największych polskich miast wybrali mnie na prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich – funkcję tę pełniłem do 2015 r.

EURO 2012 w Gdańsku

Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu miasta były mistrzostwa w piłce nożnej EURO 2012 – od 2007 do 2012 byłem przewodniczącym Pomorskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Ważne wydarzenia sportowe na dobre wpisały się w życie miasta, jeszcze przed EURO 2012 Gdańsk był gospodarzem Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn 2009. Później gościliśmy także  Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2013, Mistrzostwa Europy na żużlu SEC 2013, wyścig kolarski Tour de Pologne 2014, Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 oraz Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016.

W Gdańsku nigdy nie brakowało ważnych gości i ważnych wydarzeń. W czerwcu 1999 r. gościliśmy w mieście Jana Pawła II, w tym samym roku obchodziliśmy 60. Rocznicę wybuchu II wojny światowej z udziałem prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Johannesa Raua. 20 rocznicę strajków sierpniowych obchodziliśmy w 2000 m. in. z udziałem premiera Hiszpanii i nadburmistrza Berlina. Rocznica powstania Solidarności w 2005 r. była okazją do podpisania w towarzystwie szefów 20 państw aktu erekcyjnego pod budowę ECS.

Gdańsk to miasto, które otrzymało wiele wsparcia i życzliwości od wspólnoty międzynarodowej w trudnych latach 80., gdy walczyliśmy o demokrację. Dziś staram się dzielić otrzymanym wtedy dobrem, aktywnie uczestnicząc we wsparciu demokracji lokalnej w innych krajach naszego regionu. Szerzej o swojej działalności międzynarodowej opowiadam na podstronie „W Europie”.

Kibice w drodze na mecz Chorwacja - Hiszpania w trakcie EURO 2012 w Gdańsku. Fot. J. Szymański / gdansk.pl

Kibice w drodze na mecz Chorwacja – Hiszpania w trakcie EURO 2012 w Gdańsku. Fot. J. Szymański / gdansk.pl

 

Najważniejsze inwestycje w Gdańsku od 1998

 • Budowa ponad 600 km dróg rowerowych
 • Powiększenie miejskich zasobów o 6042 mieszkań komunalnych (komunalne, TBS, remonty, zamiany, zakupy)
 • Kompleksowa wymiana taboru autobusowego (100% niskopodłogowy) i tramwajowego (85% niskopodłogowy)
 • Budowa ponad 20 zbiorników retencyjnych, 7 nowych przepompowni kanalizacji deszczowej
 • Ponad 60 boisk wybudowanych przy szkołach
 • Budowa basenów: na Chełmie (2003), w Kokoszkach (2015), w Osowie (2017), na Oruni (2018), Stogach (2018)
 • Wybudowanie nowych szkół: Stolema (2009), Człuchowskiej, Azaliowej (2015), Jabłoniowa (2018), Kowale (2018)
 • Budowa nowych przedszkoli na ulicach: Dulina (2013), Nieborowska (2011), Człuchowska (2012), Dąbka (2017) Damroki (2017), Kolorowa (2017), Jabłoniowa (2018)
 • Budowa żłobków na ulicach: Królewskie Wzgórze (2015), Rogalińska (2016), Olsztyńska (2016), Kolorowa (2017)

 

 • 2018 Nowa Bulońska z linią tramwajową
 • 2018 Most zwodzony na Wyspę Sobieszewską
 • 2018 Wiadukt Biskupia Górka
 • 2016 Tunel pod Martwą Wisłą
 • 2014 Remont Kanału Raduni
 • 2014 Pawilon dla lwów w gdańskim zoo
 • 2014 Siedziba Europejskiego Centrum Solidarności
 • 2014 Gdański Teatr Szekspirowski
 • 2013 Rewitalizacja w Nowym Porcie
 • 2012 Trasa Słowackiego
 • 2012 Trasa Sucharskiego
 • 2012 Stadion Piłkarski w Letnicy
 • 2012 Siedziba Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo
 • 2012 Rozbudowa lotniska o nowy terminal
 • 2012 Rewitalizacja Letnicy
 • 2012 Dokończenie trasy W-Z od Łostowickiej do Obwodnicy
 • 2011 Trasa tramwajowa na Łostowice, budowa al. Havla
 • 2011 Odnowienie Twierdzy Wisłoujście
 • 2010 Hala wielofunkcyjna Ergo Arena (razem z Sopotem)
 • 2009 Gdańska Hala Floretu
 • 2008 Pawilon dla żyraf
 • 2007 Trasa tramwajowa na Chełm
 • Od 2007 Rozbudowa portu morskiego
 • 2006 Park Reagana
 • 2005 Schronisko dla bezdomnych zwierząt
 • 2001 Most Wantowy nad Martwą Wisłą

 

Odznaczenia i nagrody dla Prezydenta Miasta

 • 2017 Medal Bursztynowego Kręgu od Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników
 • 2016 Finalista konkursu „World Mayor Prize”
 • 2015 Odznaczenie „Labor omnia vincit” za zasługi dla samorządu terytorialnego
 • 2014: Krzyż Wolności i Solidarności, przyznany przez Prezydenta RP
 • 2014 Order Krzyża Ziemi Maryjnej, najwyższe odznaczenie przyznawane obcokrajowcom, przyznane przez Prezydenta Estonii
 • 2014 Medal za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK
 • 2013 Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu za Zasługi Cywilne przyznany w imieniu Jego Królewskiej Mości Juana Carlosa I – Króla Hiszpanii
 • 2013 Szabla Kilińskiego
 • 2013 Człowiek Roku „Dziennika Bałtyckiego”
 • 2012 Kawaler Orderu Legii Honorowej
 • 2011 Nagroda im. Grzegorza Palki
 • 2010 Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP
 • 2010 Medal Św. Wojciecha w uznaniu za wybitne zasługi dla Gdańska
 • 2010 Róża Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce, przyznana przez sześć ogólnopolskich korporacji samorządowych z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce
 • 2010 Order Polonia Restituta
 • 2009 Odznaczenie „Missio Reconciliationis” nadane przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja Pojednania”
 • 2008 Odznaka Honorowa Związku Sybiraków
 • 2007 Medal „PRO MEMORIA” nadany przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • 2007 Tytuł „Europejczyka Roku 2007” nadany przez kolegium redakcyjne „Monitora Unii Europejskiej” i Rady Programowej Fundacji Prawo Europejskie
 • 2005 Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 • 2005 Medal of Merit of Lions Club
 • 2004 Srebrny Medal „Za zasługi dla Policji” nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • 2003 Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP
 • 2003 Złota Odznaka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • 2002 Odznaczenie „Fideliter et Constanter” („Wiernie i Wytrwale”) za wspieranie działań na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych, przyznawane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • 2001 Srebrna Odznaka- Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej Sportu
 • 2001 Złoty Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” (Za Kościół i Papieża) nadany przez Papieża Jana Pawła II (najwyższe odznaczenie Kościoła Katolickiego nadawane, jakie może otrzymać osoba świecka)
 • 1997 złota odznaka Polskiego Towarzystwa Zapaśniczego
 • 1996 odznaka „Przyjaciel Dziecka” nadana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • 1995 Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych RP

 

Wybrane rankingi i wyróżnienia dla Gdańska

 2017

Najlepszy Produkt Turystyczny 2016 Certyfikat POT Najlepszy Produkt Turystyczny 2016 dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
European Best Destination 3 miejsce w plebiscycie, za Porto i Mediolanem
Polskie Miasta Przyszłości / Polish Cities of the Future 2017/18 5 miejsce w rankingu, w tym:
3 miejsce w kat. „dostępność komunikacyjna”, 5 miejsce  w kat. „potencjał gospodarczy” i kat. „probiznesowe podejście”, 6 miejsce w kat. „kapitał ludzki i styl życia”
Perły samorządu – najlepszy samorząd i włodarz 2017 1 miejsce w kategorii „najlepszy włodarz” oraz 2 miejsce w kategorii „najlepszy samorząd” (za Poznaniem)
Gmina na 5! Tytuł „Gmina na 5!”
EFFE Label – Remarkable Festival odznaczenie EFFE Label – Remarkable Festival dla Festiwalu FETA

 

2016

Top Inwestycje Komunalne Laureat za projekt Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013, w roku poprzednim laureat za ECS i PKM
Raport z badania reputacji marki II miejsce wśród miast wojewódzkich
„Lider samorządu 2015” Dziennika Rzeczpospolita I miejsce w kat. prezydentów miast na prawach powiatów
Skrzydła IT w administracji Laur dla Miasta Gdańska w kategorii „narzędzia do komunikacji z obywatelami” za wdrożenie projektu Otwarty Gdańsk
Perły Samorządu. Najlepsze miasta i gminy I miejsce w kat. miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Perły Samorządu. Najlepsi włodarze I miejsce w kat. miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Grunt na medal 2016 Laureat nagrody za teren PCL przy ul. Sucharskiego 4,5 ha
Ranking Samorządów Rzeczpospolitej I miejsce w kat. miast na prawach powiatu
Europolis. Raport na temat zrównoważonych miast. 4. miejsce wśród miast na prawach powiatu
Ranking miast na prawach powiatu Tygodnik WPROST I miejsce w kat. miast na prawach powiatu
Najbogatsze samorządy 7 miejsce w kat. zamożność per capita, rok wcześniej
Najlepiej zagospodarowana przestrzeń w Polsce – Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Miast Polskich Nagroda główna dla projektu rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza – ul. Wajdeloty
Ranking muzeów samorządowych II miejsce dla Europejskiego Centrum Solidarności
Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią Grand prix za wszechstronną dbałość o rozwój i mądre planowanie przestrzeni miasta
Ranking Mistrzowie pozyskiwania funduszy unijnych 4 miejsce w kat. wydatków inwestycyjnych per capita
RegioStars 2016 Laureat nagrody za projekt rewitalizacji Dolnego Miasta
Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2016” Grand Prix dla budowy szkoły podstawowej w Kokoszkach
ECO-MIASTO 2016 Wyróżnienie dla Trójmiasta w kat. mobilność zrównoważona

 

2015

Top Inwestycje Komunalne Nagroda dla Europejskiego Centrum Solidarności
Tytuł Gmina na 5! Tytuł Gminy na 5
Perły Samorządu (samorząd i włodarz 25-lecia) oraz Samorządowa Perła Internetu Gdańsk otrzymał III nagrode w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Wyróżnienie dla Prezydenta Gdańska w kategorii „Włodarze 25-lecia, miasta pow. 100 tys. mieszkańców”
Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom I miejsce w kategorii miast na prawach powiatu „Gmina przyjazna przedsiębiorcom” oraz w kategorii „Najlepsza inicjatywa na rzecz Przedsiębiorców” za projekt „From Gdańsk to the World”
Wyróżnienie SPORTOWA GMINA 2015 Wyróżnienie Gdańsk otrzymał w 2011 r.
Najbogatsze samorządy 4. miejsce wśród miast wojewódzkich
PRIME PROPERTY PRIZE 2015 Tytuł Miasto Przyjazne Inwestorom
Eko Inwestycja Pomorza I miejsce i tytuł EKO INWESTYCJA POMORZA w kategorii wysokonakładowe inwestycje ekologiczne – Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk-Wschód

 

2014

Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom I miejsce w kategorii: Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom oraz I miejsce w kategorii: Aktywność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
TOP inwestycje komunalne 2014 oraz TOP inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej 2014 Komunalne: zgłoszenie GIK, Komercyjne: Olivia Business Center
Ogólnopolski Ranking „Perły samorządu” “Złota Perła” w kategorii Najlepszy Samorząd oraz „Srebrna Perła” w kategorii Najlepszy Prezydent
Najwyższa Jakość – Quality International VIII edycja Złote godło dla Urzędu Pracy za system rejestracji bezrobotnych przez internet oraz System Zarządzania Jakością, nagroda specjalna – Perła Jakości
Ranking Samorządów Rzeczpospolitej I miejsce w kategorii miasto na prawach powiatu, III miejsce-nagroda jubileuszowa
Zielone Miasta – W Stronę Przyszłości Nagroda główna w kategorii „gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód”, nagrody wyróżnienia w kategorii transport ekologiczny i infrastruktura drogowa oraz efektywność energetyczna w budownictwie
Samorząd Równych Szans Nagroda dla projektu Innowacyjne wsparcie środowiskowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy Młodzieży Szopen w Gdańsku
Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią Nagroda w kategorii miast wojewódzkich
Eco-Miasto Nagroda w kategorii „Efektywność energetyczna budynków” dla miast pow. 100 tys. mieszkańców
3. edycja raportu „Rower w mieście” I miejsce
Rankingi Wspólnoty I miejsce: wydatki na infrastrukturę techniczną; I miejsce: wykorzystanie środków z Unii Europejskiej, III miejsce dla Prezydenta w rankingu „Sukces mijającej kadencji”
Lider Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Przedsiębiorczości Przyznanie tytułu
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 5. miejsce wśród miast na prawach powiatu
„W dobrej formie-kreatywnie o transporcie” 1. miejsce w kategorii „Reklama w mediach” dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku za film animowany „Tunel pod Martwą Wisłą”
Na drodze do bezpieczeństwa Wyróżnienie dla Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień za program „Kieruj bez procentów”

 

2013

TOP inwestycje komunalne 2013 oraz TOP inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej 2013 Komunalne: Terminal pasażerski T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Najwyższa Jakość – Quality International Spółka Hala Gdańsk-Sopot(operator ERGO ARENY) otrzymała tytułu Laureata QI 2013 w kategorii: QI Services – usługi najwyższej jakości
Nagrody Biznesu Sprtowego DEMES 2012 Kategoria Obiekt Sportowy – statuetka dla Ergo Areny
EKO miasto Wyróżnienie w kategorii „mobilność zrównoważona”