Podczas Wielkiego Terroru lat 1937-1938 w Związku Radzieckim zamordowano co najmniej osiem milionów ludzi. To wielka, wprost niewyobrażalna zbrodnia. Ale Wielki Terror to także największa operacja skierowana przeciw członkom jednej, konkretnej narodowości. Przeciwko Polakom. I o tym często się zapomina. Zbrodnicza akcja NKWD objęła wszystkich Polaków mieszkających na terenach ZSRR. Bez względu na poglądy, status społeczny, wyznawane wartości. Wśród pomordowanych byli mieszkańcy dawnego terytorium Rzeczypospolitej,…