trasa_w-z_karczemkiNiejednokrotnie już pisałem o tym projekcie, którego realizacja nareszcie się urzeczywistnia. Dzisiejsza uroczystość wmurowania kamienia węgielnego to zwieńczenie procesu, trwającego lata. Oto zaczyna się realizacja trasy W-Z. Do czasu przebudowania ulicy Słowackiego na tej trasie skoncentruje się ruch pomiędzy centrum Gdańska, a Obwodnicą Trójmiasta oraz lotniskiem. Przebudowa ul. Słowackiego na trwałe udrożni ruch komunikacyjny pomiędzy górnym i dolnym tarasem Gdańska.

Idea trasy W-Z obchodzi już niezbyt szczytny jubileusz, bo pierwsze przymiarki do tego projektu rozpoczęto 40 lat temu. Projekty opracowano na początku lat 70-tych. Jednak procesy inwestycyjne w poprzednim ustroju trwały bardzo długo i prace ruszyły dopiero w roku 1980. Dopiero od 1999 roku Miasto Gdańsk przejęło zarządzanie tym przedsięwzięciem. Istotą projektu o nazwie „Trasa W-Z i Węzeł Karczemki” jest bezkolizyjne połączenie Obwodowej z centrum naszego miasta.

Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem tego etapu, który najmniej widowiskowy, ale najbardziej długotrwały, toczył się od lat w urzędzie i innych instytucjach. Rozmaite raporty, studia wykonalności, dokumenty techniczne, które musiały powstać, zajęłyby słusznych rozmiarów ładownię ciężarówki. Zabezpieczenie finansowania, pozyskanie gruntów, przejście procedury przetargów – to czasochłonne i pracochłonne czynności, które dziś już są za nami.

Nie chodzi o jedną ulicę, która teoretycznie ma 2,5 km długości, ale o największy węzeł drogowy w północnej Polsce, bo takim będzie Węzeł Karczemki. Ten krótki odcinek, tak newralgiczny dla miasta z racji swojego złożenia kosztować będzie 370 mln złotych, czyli 1/5 ubiegłorocznych wpływów do budżetu miasta.

Ta inwestycja powstaje również we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, która odpowiada za przebudowę prawie 4 km Obwodnicy, stworzenie trzeciego pasa ruchu w obrębie węzła, budowy 10 wiaduktów, kładki dla pieszych oraz ścieżki rowerowej. Łącznie powstanie 13 obiektów mostowych.

Na tzw. „naszym” odcinku, który mierzy zaledwie 2250 m powstanie w rzeczywistości ponad 8 km jezdni i połączeń drogowych. W skład prac przy Wuzetce wchodzi:

 • budowa dwujezdniowej trasy zasadniczej (W-Z) długości 2,25 km,
 • budowa ul. Kartuskiej Północnej na długości 1,04 km,
 • budowa ul. Nowej Myśliwskiej na długości 0,25 km,
 • budowa ścieżek rowerowych na długości 3,14 km,
 • przebudowa ulic bocznych na łącznej długości 2,08 km,
 • budowa 3 rond, kilku skrzyżowań i mniejszych węzłów komunikacyjnych
 • budowa 3 obiektów mostowych
 • budowa całej infrastruktury dodatkowej, tj.
  • kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych na długości 4,06 km, jak i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowana drogą
  • urządzeń ochrony środowiska – przejść dla zwierząt (pod Trasą W-Z i pod ul. Kartuską),
  • urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery ochronne, oświetlenie),

Jak widać to bardzo złożony projekt, który musi uwzględniać dbałość o środowisko, gospodarkę wodną, otoczenie istniejących dróg. Mam nadzieję, że czas inwestycji minie szybko i wkrótce ulży to wszystkim, którzy dojeżdżają do pracy, a także umożliwi drożność komunikacji od strony Warszawy i Obwodowej. Cieszę się, że mam możliwość doprowadzić tę inwestycję do stanu realizacji, choć wiem, że od lat gdańszczanie czekają na nią z utęsknieniem.

trasa_w-z_karczemki_gdanskMoim założeniem jest realizowanie inwestycji, kompleksowo rozwiązujących wiele problemów. Oczywiście w międzyczasie nie wystarcza środków na remonty istniejących dróg, ale jednym z najistotniejszych powodów jest to, że na obecnym etapie środków unijnych dofinansowywane są inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, a takim jest właśnie trasa W-Z. Wywalczenie środków na tę inwestycję nie było łatwe i trwało stanowczo za długo. Nie znamy jeszcze zasad oraz finansów przyszłych budżetów środków unijnych, być może mieliśmy więc właśnie ostatnią okazję, żeby po nie sięgnąć. Gdańskie drogi były i są dla mnie priorytetem, ograniczanym możliwościami budżetu miasta. Na rozbudowę dróg w latach 2009-2013 Miasto przeznaczy 63% wszystkich wydatków inwestycyjnych. W latach 2010-2014 wydamy na inwestycje drogowe 3 miliardy 250 milionów złotych, przy czym każdy metr wybudowanej drogi będzie później na utrzymaniu miasta. Bo droga to też jej sprzątanie, odśnieżanie, oznakowanie, oświetlenie, remonty, kanalizacja, naprawy uszkodzeń infrastruktury…. Drogi pochłoną więc znaczną część naszego, wspólnie wypracowanego majątku, ale mam nadzieję, że te inwestycje znacznie poprawią komfort życia wszystkich żyjących w Gdańsku oraz tych, którzy zdecydują się go odwiedzić w następnych latach.