40 lat temu, decyzją władz państwowych powstał w Gdańsku Rębiechowie Port Lotniczy. W tym samym czasie zlikwidowano lotnisko istniejące od 1910 r. w Gdańsku Wrzeszczu. Przeniesienie lotniska z dzisiejszej Zaspy do Rębiechowa było ważną, strategiczną decyzją dla Gdańska i województwa, choć wtedy jeszcze trudne do wyobrażenia dla ówczesnych decydentów było, jak ważną podejmowali decyzję. A było to zaledwie 3 lata po reaktywowaniu w Polsce samorządu terytorialnego. 30 kwietnia 1993 r. zawiązana została spółka Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo Sp. z o.o. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rady Miasta Gdańska 16 marca tego samego roku. Doskonale pamiętam te chwile i wydobyłem z miejskiego archiwum stenogram dyskusji poprzedzającej podjęcie uchwały, którą poniżej cytuję z kilkoma komentarzami.
Rada Miasta po reformie samorządowej ale jeszcze przed jej korektą z 2002 r. liczyła wtedy 60 radnych, którzy wybierali spośród siebie Zarząd Miasta. Dziś radnych jest dużo mniej, 34 a prezydent wybierany jest w wyborach bezpośrednich. Zarząd Miasta o ile dobrze pamiętam składał się wtedy z 9 Wiceprezydentów, co było gronem dość licznym. Byłem wtedy 28-letnim radnym, a Przewodniczącym Rady Miasta w tej kadencji był prof. Andrzej Januszajtis.
Z perspektywy czasu widać, że mieliśmy rację, podejmując wtedy tę decyzję. Spółka rozwija się prężnie, stając się istotnym elementem dostępności komunikacyjnej regionu. Nie wszyscy wtedy byliśmy zgodni co do tego, że to potrzebna decyzja. Zapraszam do lektury.

Stenogram posiedzenia Rady Miasta Gdańska z dnia 16 marca 1993 r.:
Uchwała w sprawie : PRZYSTĄPIENIA MIASTA GDARSKA DO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD NAZWĄ ” PORT LOTNICZY GDAŃSK – RĘBIECHOWO”

radny Dariusz Smiałkowski – Wiceprezydent Miasta:

Dlaczego projekt uchwały, sam fakt obejmowania udziałów czy to akcji w spółkach może budzić wątpliwości ? A to z tego powodu, że nowelizacja art.9 ustawy o samorządzie terytorialnym powiada, iż gmina nie może prowadzić bezpośredniej działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej. W tej chwili, ponieważ udziałowcami ze strony osób publicznych m.in. są gminy Gdańsk, Gdynia i Sopot, uchwały Rad Gmin nie zostały uchylone przez Pana Wojewodę Gdańskiego, a więc tego typu interpretacje niedopuszczające do objęcia choćby jednego udziału w spółkach nie są ugruntowane w decyzjach administracyjnych czy postępowaniu administracyjnym jaki przebiega w całym kraju.

Następnie Pan Wiceprezydent odczytał treść projektu uchwały (projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu z sesji).

Zdajemy sobie z tego sprawę, że ustawowo jesteśmy zmuszeni do wycofania się z udziału w spółkach – poza spółkami o użyteczności publicznej – do połowy następnego roku. Protestują związki ponadgminne, Związek Miast Polskich podjął się pewnej inicjatywy uchwałodawczej. Dla nas w dniu dzisiejszym z punktu widzenia tego projektu uchwały istotne jest rozstrzygnięcie czy przedsięwzięcie, do którego chce Zarząd Miasta Wysoką Radę namówić ma walor użyteczności publicznej. Z punktu widzenia Zarządu odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Przez najbliższe kilka lat nie ma mowy o żadnych zyskach z tych 15 mld * (przed denominacją w 1995, która obcięła 4 zera. To w przeliczeniu na dzisiejsze złotówki 1,5 miliona złotych, nie uwzględniając efektu inflacji) włożonych do Spółki „Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo”, niemniej z punktu widzenia rozwoju miasta, promieniowania na rozwój gospodarczy regionu jest to inwestycja o strategicznym znaczeniu. Pozostawienie przy obecnym statusie prawnym tego przedsiębiorstwa obsługi eksploatacji tego lotniska nie doprowadzi do jego rozwoju, może prowadzić do dalszej jego dekapitalizacji. Dlatego też jeśli chcemy myśleć o budowaniu, inwestowaniu wyłącznie w infrastrukturę w mieście (drogi, banki, telefony) to pośród tych najważniejszych kwestii należy włączyć port lotniczy. W obecnym układzie prawnym inwestycja ta staje się rentowna. W poprzednim Zarządzie Miasta takiej inicjatywy nie podejmowaliśmy bowiem wtedy tylko w 3/4 możliwe byłoby odzyskanie pieniędzy włożonych w budowę terminalu z opłat, które są skojarzone z eksploatacją lotniska i z połączeniami lotniczymi. Wtedy też rozmowy na temat lotniska były skorelowane z rozmowami na temat budowy hotelu. Wtedy nierealne było w 100 % zaproponowanie Wysokiej Radzie takiego Planu finansowego, żeby można było z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nikt do tego nie będzie dopłacał. Ta sytuacja dzisiaj się zmienia, do utrzymania tego lotniska – nie mówmy jeszcze o inwestycjach – dopłacać spółka nie powinna, natomiast wtedy liczyliśmy na bezzwrotną pożyczkę rządu francuskiego. To już jest przeszłość. Nie udało się doprowadzić do rozbudowy hotelu – nazywamy to popularnie „Krewetka”, przebudowy Placu Gorkiego. Dzisiaj mamy zupełnie odrębną sprawę, chcemy wspólnie z Panem Wojewodą i gminami: Sopot, Gdynia wziąć odpowiedzialność za rozwój, rozbudowę tego terminalu, za jego utrzymanie.

Jeszcze raz wracam do tego art. 9. Jeśli Wysoka Rada zechciałaby przyjąć, iż rozbudowa tego lotniska to jest właśnie sfera użyteczności publicznej, że to nie jest bezpośrednia działalność gospodarcza a zamrożenie pieniędzy w przyszły rozwój miasta. Pieniędzy, które będą odzyskiwane w podatkach lub wpłatach lokalnych, które z roku na rok będą stabilizować dochody własne gminy. Wtedy moglibyśmy projekt tej uchwały przyjąć bez większych zastrzeżeń.

Ponieważ na Komisji Polityki Gospodarczej została zgłoszona pewna poprawka, pozwolę sobie w imieniu Zarządu wprowadzić ją do projektu uchwały w formie autopoprawki. Ta Komisja na posiedzeniu w dniu 15 marca zwróciła uwagę, iż sama uchwała o przystąpieniu miasta do spółki bez uruchomienia rezerwy budżetowej jest wadliwa. Jeśli Wysoka Rada zechciałaby to przyjąć jest to uchwała nie tylko w sprawie przystąpienia miasta Gdańska do Spółki, ale dopisujemy : „oraz uruchomienia rezerwy budżetowej na powyższy cel”. Również radni zgłaszali wniosek o przedstawieniu pewnych założeń ekonomicznych tego przedsięwzięcia. Do projektu uchwały zostało dołączone „Memorandum porozumienia” oraz koncepcje powołania tej Spółki na kilku stronach osobnego załącznika. Załącznikiem również do tej uchwały jest opinia prawna. Chciałbym w imieniu Zarządu prosić Radę o krytyczne oczywiście podejście do tego projektu, jednakowoż o przychylne stanowisko w sprawie zainwestowania pieniędzy gminy na to przedsięwzięcie, które w ciągu kilku najbliższych lat zwróci nam się wielokrotnie.

radny Juliusz Ogórkowski

Przedstawił opinię Komisji Polityki Gospodarczej z dnia 15 marca 1993 r. (opinia stanowi załącznik nr 25 do protokołu z sesj I).

radny Andrzej Malinowski

Jak wnioskodawca widzi ten problem skoro dróg dojazdowych do lotniska nie mamy ? Czy nie powinna być również podjęta uchwała o rozbudowie dróg dojazdowych do lotniska ?

radny Mieczysław Gnich

Ustawa sejmowa mówi wyraźnie, że do połowy 1994 roku mamy się wycofać, w związku z tym my się mamy powoli wycofywać z działalności gospodarczej. Zapowiadam, że jestem przeciwny.

Czy stać nas na wydanie 60 mld zł w ciągu 4 lat? Przecież brak pieniędzy na służbę zdrowia, dla nauczycieli, na oświetlenie miasta a chcemy lotniska rozbudowywać. Może są one potrzebne ale niech to będą prywatne konsorcja.

radna Lucyna Zabiełło

Jak Pan Wiceprezydent widzi sprawę wycofania się później z działalności gospodarczej, czy będziemy prawie za darmo oddawać nasze udziały? Wczoraj byłam w Bysewie i tam do szkoły wodę nosi się wiadrami, szkoły nie mają oświetlenia, dzieci chodzą w ciemnościach, oczyszczalni ścieków nie mamy. To nie jest perspektywiczne patrzenie na sprawę. Bardzo bym chciała wiedzieć w ilu spółkach jesteśmy, co z tego mamy i ile pieniędzy w to włożyliśmy?

radny Krzysztof Włodarczyk

To jest bulwersujące co słyszymy, wszystko jest na nie. To są właśnie inwestycje, które mają poruszyć w Gdańsku te wszystkie sprężyny i w efekcie mają dać pieniądze.

radna Zofia Gosz

Wnioski zgłoszone na Komisji Polityki Gospodarczej, nie tylko przeze mnie, nie zostały zrealizowane. Były to wnioski bardzo poważne do tego przedsięwzięcia. Wniosek o zmianie w preambule został w tej chwili przyjęty jako autopoprawka, ale nie w tym rzecz. Pan Prezydent nam tłumaczył, że my się boimy wchodzić w działalność gospodarczą. Ja uważam, że lepiej by było gdyby nam przedłożono opinię prawną, że przyjmowanie ileś tam udziałów w spółce nie jest działalnością gospodarczą, żebyśmy przy każdej uchwale nie potrzebowali sobie tego udowadniać. Pan Prezydent próbował nas przekonać, że lotnisko to jest na pewno transport lokalny, ale na podstawie materiałów z ministerstwa, których dzisiaj nie wzięłam – nie jest to transport lokalny. Pan Prezydent również starał przekonać nas, że jest to działalność o charakterze publicznym – na pewno nie jest to działalność, ale nie w tym rzecz. Powinniśmy się przekonywać w tym co miasto i mieszkańcy z tego będą mieli. Był wniosek, m. in. także Pana radnego Krzyżanowskiego, żeby przedłożyć businessplan. Pan Prezydent Jamroż był obecny i powiedział, że tam gdzieś u Wojewody on na pewno jest. Proszę zobaczyć w załącznikach „Memorandum” nie ma założeń na rok 1993 i dalsze lata. Nie jest to żaden businessplan. Czy my te 15 mld stracimy na pokrywanie strat, czy jako gmina będziemy mieli z tego zyski i kiedy? Przegłosowaliśmy już kilka takich uchwał gdzie po roku okazuje się, że jest strata i musimy likwidować spółkę, brak też jest winnych później za brak nadzoru właściwego, że ta strata powstała. Uważam, że tak poważne przedsięwzięcia nie powinne być bez założeń ekonomiczno-finansowych, chociażby na najbliższe 5 lat. Jest to wymóg. W przyszłej ustawie o przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i wchodzeniu w spółki jest przewidziane, że do każdego przedsięwzięcia musi być businessplan, to musi dostać Rada i Rada musi zatwierdzić Statut każdej spółki. Wtedy będzie można wchodzić w działalność gospodarczą. Ja mam ten projekt. Dlaczego zawsze jako Rada spotykamy się z oporem organu wykonawczego, który nie chce przeforsować swoich spraw i spraw miasta przez przekonanie Rady i społeczeństwa, że będzie z tego dochód, tylko dlatego, że takie jest przedsięwzięcie. Dlatego też nie mogę głosować przy takim braku uzasadnienia merytorycznego za tą uchwałą.

radny Marek Berndt

Raczej stwarzajmy warunki, namawiajmy innych. Na pewno się znajdzie wśród mieszkańców ze 30 osób, które mają po 0,5 mld i oni by w tym widzieli interes, to na pewno by włożyli te pieniądze. A my uważamy, że lepiej widzimy, że za 10 lat będziemy mieli pieniądze.

Zróbmy coś dzisiaj dla mieszkańców, wtedy miejmy odwagę powiedzieć, że idziemy dalej.

radny Marek Piskorski

Przewozy lotnicze należą do grupy infrastruktury technicznej. Nie może być mowy ani wątpliwości co do tego, że działalność usługowa w tym zakresie należy do sfery działalności publicznej czy nie należy. Ani forma organizacyjna, ani kwestia czy dana działalność jest dochodowa, nie ma tutaj istotnego znaczenia. Tak jak budowa i eksploatacja dróg, tak i budowa, eksploatacja lotniska w moim przekonaniu nie budzi żadnych wątpliwości, że należy do sfery użyteczności publicznej. W materiałach, które Zarząd dostarczył jest wyjaśnione, że firma PLL „LOT” – jeszcze nie spółka – w 1990 roku była dochodowa, w 1991 r. była deficytowa, w 1992 r. wedle planu też miała być deficytowa ale za I półrocze była dochodowa. Dalej jest napisane co się będzie działo w ciągu najbliższych 2 lat. Nakłady na inwestycje mają kosztować około 55 mld zł i po to jest potrzebne zawiązanie spółki i ewentualnie rozszerzenie kapitału w ciągu najbliższych lat.  Port lotniczy w Gdańsku już ma charakter międzynarodowy czyli powiązania z basenem Morza Bałtyckiego i głównymi portami lotniczymi europejskimi w celu uzyskania korzystnych powiązań światowych – to jest korzyść dla mnie niewątpliwa.

radny Jerzy Toruński

Nie jest to sprawa, która już wymaga dzisiaj podjęcia tej uchwały. Myślę, że powinniśmy sobie dać czas na to i konstruktywnie udowodnić, uzasadnić podjęcie tej uchwały. Wobec tego dzisiaj wnoszę o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad.

radny Dariusz Śmiałkowski – Wiceprezydent Miasta

Stawiam kontrwniosek.

radny Andrzej Januszajtis – Przewodniczący Rady

Kto jest za zdjęciem projektu uchwały z dzisiejszego porządku obrad ?

10 osób za

21 przeciw

5 wstrzymało się

 

Kontynuujemy dyskusję, radny Grzegorz Grzelak

Popieram projekt uchwały. Jest to jedna z tych inicjatyw, która może się przyczynić do integracji całego regionu. Jest to po prostu wyścig z czasem o posiadanie infrastruktury, z którą można się pokazać w międzynarodowych połączeniach komunikacyjnych. Wrocław posiada w tej chwili bezpośrednie połączenia z około 10 miastami zachodnioeuropejskimi, w tym także z Kopenhagą i wkracza na teren, który jak gdyby mógłby być naszym terenem operacyjnym. Myślę, że nikt nas nie będzie krytykował za to. Chcę wreszcie powiedzieć, że wchodząc w tą spółkę to będziemy mieli możliwość administrowania majątkiem kilkakrotnie większym niż wkraczamy jak gdyby z punktu widzenia miasta.

To jest bardzo ważne, żeby wkroczyć na teren działalności pewnego monopolu, który tutaj istnieje w Polsce, jakim jest lotnictwo międzynarodowe i w ogóle lotnictwo.

radny Paweł Adamowicz

Popieram projekt uchwały. Jest to pierwszy krok na decentralizację de facto funkcji publicznych w naszym regionie i nie przystąpienie do tego jest utrwaleniem monopolu Warszawy nad połączeniami lotniczymi i skazaniem całego regionu zamieszkałego przez prawie 2 min ludzi na to, że może kiedyś, za kilkanaście lat któryś z ministrów załatwi inwestora, który rozbuduje tutaj lotnisko. Za 15 mld zł można wybudować 2 bloki, pomoże to kilkudziesięciu osobom, ale wybudowanie lotniska to jest ściągnięcie turystów.

Wniosek formalny o przystąpienie do głosowania nad tą uchwałą, radny Andrzej Januszajtis – Przewodniczący Rady

Jest wniosek formalny, zapisani do głosu są: Pani Jackowska, Pan Śmiałkowski, Pan Ogórkowski, Pan Kunikowski. Czy jest kontrwniosek? Kto jest za wnioskiem radnego Adamowicza?

33 osoby za

0 przeciw

0 wstrzymało się

 

radna Krystyna Sarnowska-Jackowska

Powołanie się na Wrocław to doskonały przykład. Tak kultura polityczna we Wrocławiu wśród radnych jest inna. Docenienie roli kultury też jest inne.

radny Dariusz Śmiałkowski – Wiceprezydent Miasta

„Memorandum porozumienia” zostało dołączone później do projektu uchwały, ponieważ w przeddzień Komisja Polityki Gospodarczej na wniosek Pani radnej Gosz przegłosowała taki wniosek, żeby dołączyć tego typu materiały. Oczywiście Zarząd Miasta nie ukrywa, że businessplanu nie ma i tego businessplanu na rozbudowę terminalu nie będzie bo nie ma jeszcze takich planów.

Opinia prawna podpisana przez radcę prawnego Panią Zółtańską powiada, iż : zacytuję fragment „Z uwagi na ilość projektowanych udziałów miasta należy opowiedzieć się za dopuszczalnością uczestnictwa w Spółce „Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo”. Na pytanie Pani Gosz czy my tracimy te 15 mld zł, należałoby odpowiedzieć pytaniem: czy tracimy blisko 20% budżetu miasta przeznaczonego na inwestycje, którego większość środków zżera regulowanie budownictwa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe? Czy my tracimy te pieniądze fundując mieszkańcom z nieszczęsnej uchwały 268 – uzbrojenie tego terenu? Też moglibyśmy się odwrócić plecami od tego typu wydatków, jest to dokładnie ta sama sprawa. Wykonanie dla Państwa poważnej i rzetelnej symulacji ekonomicznej jak pieniądze będą skutkować w zyskach, wymagałoby w tej chwili, moim zdaniem, setek milionów złotych i też również eksperci nie wzięliby za to do końca odpowiedzialności dlatego, że w układzie dynamicznym zmieniają się parametry podatkowe. Na marginesie chcę powiedzieć, że dlatego tak długo rozmawialiśmy z Francuzami, ponieważ Francuzi nęcili nas obietnicą wybudowania drogi od lotniska do Potokowej. To są ogromne nakłady i one miały być pokryte z tej pożyczki bezzwrotnej rządu francuskiego ale okazywały się w przypadku wykonawcy „SPIE BATIGNOLE^ zainteresowanego przede wszystkim zleceniem, czczą obietnicą. Rząd za Pana premiera Balcerowicza nie był w stanie kontrgwarantować tej pożyczki. To są dyskusje fachowe i jeżeli tego typu uwagi merytoryczne się pojawią, to oczywiście jestem w stanie osobiście na nie odpowiadać czy z udziałem naszego eksperta Pana prof. Rucińskiego. Opozycja głosuje za zdjęciem tej uchwały, głosuje przeciwko rozbudowie lotniska podczas kiedy cała Rada Miasta przyjęła budżet, w którym te 15 mld zł zapisane w rezerwie jako rezerwa celowa na udziały zostało uwzględnione. Wiadomo, że tego typu inwestycje przy możliwości zamrożenia długoterminowych pożyczek są niezwykle rentowne, ale w dłuższym okresie czasu. Businessplanu nie jesteśmy w stanie wykonać na 5 lat i rzeczywiście przez kilka lat firma będzie wykazywać wynik minusowy. Per saldo, proszę Państwa, to jest zysk. Przejmujemy majątek nieporównywalnej wielkości, ale co ważniejsze stymulujemy rozwój gospodarczy regionu. Sprowadzamy ludzi albo przynajmniej ich nie odstraszamy, rozwijają się firmy, ludzie są zatrudnieni, płacą część podatku dochodowego od osób fizycznych, który trafia do naszej kasy. Odpowiedź na pytanie kiedy będą zyski brzmi: nigdy w sposób bezpośredni prostą dywidendą czyli w podziale czystego zysku te pieniądze nie zostaną gminie zwrócone. Natomiast chcę twierdzić, że pieniądze zainwestowane w lotnisko zwrócą nam się w dwójnasób ale pośrednio. Trudno mi przyjąć taki punkt widzenia jaki prezentuje Pani radna Lucyna Zabiełło, gdzie pokazując brak środków na kanalizację, ciemności, brak budowy oczyszczalni, nie widzi iż te właśnie środki mają pochodzić z rozwoju gospodarczego regionu.

Odpowiadam na pytanie konkretne Pani radnej Zabiełło w jaki sposób będziemy zbywać udziały w § 1, ust.8 projektu uchwały, którą przedkładam, jest napisane: „Do zbycia lub zastawienia udziałów wymagane będzie zezwolenie pisemne wszystkich wspólników” czytaj – Rady Miasta Gdańska. Pytanie w jakich spółkach jesteśmy, jakie mamy zyski – to też jest pytanie Pani radnej Zabiełło i my powinniśmy w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie terytorialnym przygotować Wysokiej Radzie tego typu zestawienie. Opracowanie, zebranie wyników zajmie trochę czasu ale my to przygotujemy w związku z obowiązkiem wycofania się z udziału w spółkach komercyjnych, w których nie mamy prawa mieć udziałów.

Ciekawą kwestię podniósł Pan Berndt – budownictwa komunalnego. Chcę powiedzieć, że przy propozycji nowego ładu mieszkaniowego resortu budownictwa i gospodarki przestrzennej Pana ministra Bratkowskiego ta szansa tkwi też poprzez pieniądze, które zostaną wygospodarowane. Jesteśmy akurat w tej sytuacji, że w mieście mamy parę chybionych przedsięwzięć bez infrastruktury gdzie jest nacisk ludzi na dobudowywanie mieszkań, na rozszerzanie mieszkaniówki, a infrastruktura leży. Jest jedną z najbardziej zaniedbanych z wielkich miast w Polsce. My w tej chwili pieniądze tzw. inwestycyjne, wolne środki poza działalnością bieżącą, powinniśmy przeznaczać na doszlusowanie poziomu infrastruktury do innych miast.

Wracam do projektu przedsięwzięcia. Chcę powiedzieć, że to nie ja czy nikt z Zarządu nie będzie rozsądzał czy jest to użyteczność i czy jest właściwość rejestrowa. To odpowiedni sąd rozstrzygnie. Po pierwsze – Wojewoda może nam uchylić uchwałę ze względów formalnych, po drugie – sąd nie wpisze spółki. Co do samej działalności gospodarczej, poglądu na działalność gospodarczą, poglądy Pani radnej Gosz podzielam. Natomiast powoływanie się na projekt ustawy jest o tyle w tej chwili bezzasadny, że to jest dopiero projekt. Słyszałem o kontrprojekcie. Dzisiaj pracujemy na tym prawie, które pozwala nam przystąpić do spółki a ponieważ całe przedsięwzięcie jest dla regionu i dla miasta korzystne chciałbym jeszcze raz prosić Państwa o przyjęcie tego projektu.

radny Juliusz Ogórkowski

W większości podzielam opinie radnego Piskorskiego i radnego Śmiałkowskiego. Jestem również zwolennikiem tego projektu. Chciałem zwrócić uwagę na kontekst związany z naszą pracą jako Rady. Jesteśmy organem politycznym, który ma kreować, tworzyć pewne strategiczne rozwiązania, ma je wytwarzać, przedstawiać i promować. Sprawy egzekutywne, wykonawcze należą głównie do organu wykonawczego jakim jest Zarząd, który sobie wybraliśmy. Chciałbym cofnąć się mocno w czasie. Dlaczego Gdańsk od początku swojego istnienia bardzo szybko stawał się miastem dużym i bogatym w Europie? Dlatego, że miał doskonałe położenie komunikacyjne. W tej chwili aby się znaleźć we współczesnym świecie, musimy tym warunkom sprostać.

radny Antoni Kunikowski

Rozbudowa lotniska to krok w kierunku regionalizacji, bo regionalizacja byłaby pustym terminem gdybyśmy nie wykonywali tego rodzaju ruchów. Druga sprawa – te 15 mld zł czy ewentualnie 60 mld zł to będą pieniądze na inwestycje, a więc to będzie zatrudnienie dla – mam nadzieję – gdańskich firm, to będzie przyspieszenie budowy drogi dojazdowej, to będzie kolejna praca dla gdańszczan. To jest nakręcanie koniunktury w mieście.

radny Andrzej Bądkowski – Wiceprzewodniczący Rady

Czy ktoś z Państwa ma poprawki do § 1 ?

radny Michał Kaczorowski

Proponuję w § 1 pkt 7 zmienić liczbę 150 na 100 i w konsekwencji 15 mld zł na 10 mld zł. Uważam, że Gdynia jest dużo bardziej bogata i widać, że gospodarka tam się bardzo ładnie rozwija, jednak poświęca tylko 5 mld zł.

radny Andrzej Bądkowski – Wiceprzewodniczący Rady

Potem przegłosujemy tą poprawkę. Czy są poprawki do kolejnych paragrafów? Nie widzę.

Kto z Państwa jest za poprawką radnego Kaczorowskiego?

Za – 8 osób

Przeciw – 25

Wstrzymało się – 7

Poprawka nie przeszła.

Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały?

Za – 35 osób

Przeciw –  5 osób

Wstrzymało się –  4

 

Rada Miasta Gdańska podjęła

UCHWAŁĘ Hr LXI/446/93 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo” oraz uruchomienia rezerwy budżetowej na powyższy cel (Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokółu z sesji).

Skan protokołu z posiedzenia rady w oryginale do pobrania.