Gdańsk, 23 marca 2011 r.
 

Członkowie Unii Metropolii Polskich

Szanowni Państwo,

Pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego w ramach Forum Debaty Publicznej trwają prace dotyczące zmian w prawie o samorządzie gminnym. Warto w tym momencie podnieść kluczowe kwestie dotyczące partycypacji społecznej i statusu mieszkańców w nowych regulacjach.

Wyroki sądów administracyjnych kwestionują prawo gminy do przyznania mieszkańcom inicjatywy uchwałodawczej. Powołując się tym samym na przyjętą dwie dekady temu ustawę. Sprawa może dotyczyć kilkudziesięciu gmin, które wyprzedzając zapisy ustawy próbowały uregulować te kwestie w swoich statutach. Zapis taki, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i wypracowany w ramach szerokiej debaty znajduje się również w Statucie Miasta Gdańska. Pilnym zadaniem jest uprawomocnienie oczekiwań społecznych, przyjmując za wzór możliwość inicjatyw obywatelskich w ramach wnoszonych projektów ustaw.

Wydaje się w pełni uzasadnionym głos wsparcia Unii Metropolii dla zajmującego się tym zagadnieniem zespołu „Samorząd Terytorialny dla Polski” w rozwiązaniach, które sugerują. Mam tu na myśli instrumenty w postaci obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, wysłuchania obywatelskiego i zapytania obywatelskiego. Z drugiej strony Zespół ten powinien z uwagą wsłuchiwać się w zgłaszane problemy, jak i dostrzec dobre praktyki podejmowane przez gminy.

Jest to warunek sine qua non rozwoju demokracji lokalnej i rozwoju dialogu mieszkańców i wybieranych przez nich przedstawicieli. Podejmijmy szeroki dialog w tym zakresie w ramach prac Unii Metropolii i szerokiej debacie publicznej.

Prezes Zarządu UMP

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz