To już 20. budżet Gdańska, który przygotowałem razem z moimi współpracownikami! W 2018 konsekwentnie realizujemy potrzeby miasta i mieszkańców. Motywem przewodnim tegorocznego budżetu będą inwestycje w jakość życia w Gdańsku: programy ochrony zdrowia, wsparcie kształcenia uczniów, remonty chodników, rozwój oświetlenia ulic, budowa szkół i obiektów sportowych. Będą powstawać nowe drogi rowerowe, rozpocznie się budowa linii tramwajowej i ulicy Nowej Bulońskiej.

Za nami okres intensywnej pracy nad pozyskaniem funduszy z Unii Europejskiej. Dzięki 833 milionom złotych unijnego wsparcia mogliśmy założyć w budżecie Gdańska przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości 1,4 miliarda złotych. Rok 2018 będzie więc czasem wejścia w fazę realizacji tych projektów.

Otwarcie 95. boiska przy SP nr 42 na Suchaninie. Fot. D. Paszliński

Otwarcie 95. boiska przy SP nr 42 na Suchaninie. Fot. D. Paszliński

Budżet na 2018 powstawał w szczególnych okolicznościach. Podejmowane w tym czasie przez rząd PiS działania były niekorzystne dla samorządów.

Wbrew zapewnieniom rządu, że reforma edukacji nie pociągnie za sobą kosztów finansowych w samorządach, te koszty jednak są. W bieżącym roku kolejne szkoły będziemy dostosowywać do wymogów reformy i będzie nas to kosztować aż 30 mln zł!

Rząd PiS nie zabezpieczył też w odpowiedniej wysokości realizacji zadań zleconych, mimo składania takich zapewnień. Myślę tu przede wszystkim o programie 500+, na który władze centralne przekazały nam środki niższe od niezbędnych o 31 mln zł. Podobnie sytuacja wygląda w obszarze świadczeń rodzinnych (brak 14 mln zł).

 

>>> Czytaj także: Te gdańskie inwestycje rozpoczną się, albo będą kontynuowane, w 2018 roku <<<

2018 będzie rokiem kontynuacji programów inwestycyjnych, przede wszystkim o charakterze społecznym. Mocno wesprzemy edukację, między innymi w formie warsztatów dla blisko 18 tysięcy uczniów oraz nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji i jakości edukacji. Działania w zakresie polityki społecznej skoncentrujemy na rewitalizacji w obszarach zdegradowanych, na rozwoju pracy środowiskowej blisko lokalnych społeczności i na aktywizacji społecznej i zawodowej. Szczególny nacisk położymy na obszar edukacji ekonomicznej poprzez uruchomienie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.

Kluczowe jest zdrowie gdańszczan

Chcemy wzmocnić obszar zdrowia publicznego, w tym psychicznego, dla wszystkich grup wiekowych, aby pomóc w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi i zagrożeniami. Z jednej strony zmniejsza się liczba najbardziej wykluczonych mieszkańców, zaś z drugiej strony pojawiają się nowe wyzwania – rosnące wskaźniki zaburzeń psychicznych (ponad 30 tys. gdańszczan zarejestrowanych w Poradni Zdrowia Psychicznego), samobójstwa (kilkaset rocznie), starzenie się społeczeństwa.

W dalszym ciągu rozwijać będziemy mieszkalnictwo społeczne dla osób i rodzin wykluczonych, tworząc kolejne mieszkania wspomagane.

Dom ekologiczny na ulicy Dolne Młyny

Dom ekologiczny na ulicy Dolne Młyny

Budżet Gdańska przekroczy 3 miliardy złotych

Planowane dochody miasta to 3 miliardy 130 milionów złotych, zaś wydatki – 3 miliardy 355 milionów złotych. Środki te chcemy przeznaczyć między innymi na poprawę jakości jakości życia mieszkańców poszczególnych dzielnic. Dlatego w budżecie na ten rok znalazły się popularne i dobrze odbierane programy modernizacyjne:

 • program modernizacji i budowy chodników. W latach 2014-2017 wydaliśmy na ten cel 60 mln zł, zaś budżet Gdańska na 2018 zakłada na ten cel 13 mln zł,
Przebudowa chodnika na ulicy Jesionowej

Przebudowa chodnika na ulicy Jesionowej

 • program budowy boisk (w latach 2014-2017 – 50,5 mln zł, w tym ponad 17 mln zł z budżetu obywatelskiego). Na kolejne boiska w Gdańsku Brzeźnie, Wrzeszczu i Matarni przeznaczamy w 2018 r. kwotę 6 mln zł. Dzięki temu będę miał możliwość oddania mieszkańcom w przyszłym roku setnego boiska sportowego!
Otwarcie boiska przy ZSO nr 8. Fot. D. Paszliński

Otwarcie boiska przy ZSO nr 8. Fot. D. Paszliński

 • program poprawy stanu nawierzchni ulic i budowa nowych dróg lokalnych (100 mln zł wydatków w latach 2014-2017, zaplanowane 25,2 mln zł na rok 2018),
Poprawa nawierzchni w al. Grunwaldzkiej

Remonty ulic w Gdańsku. Poprawa nawierzchni w al. Grunwaldzkiej

 • program poprawy jakości przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej (Park Oliwski, Jar Wilanowski) – 20 mln zł wydatków w latach 2017-2017, zaplanowane 10 mln zł na 2018 r.
Rewitalizacja Parku Oruńskiego. Fot. D. Paszliński

Rewitalizacja Parku Oruńskiego. Fot. D. Paszliński

 • zakończenie I etapu programu budowy nowego oświetlenia „Jaśniejszy Gdańsk” o wartości 11 mln zł. Wydatki na 2018 r. to 5 mln zł.
Nowe oświetlenie na ulicy Jesionowej.

Nowe oświetlenie na ulicy Jesionowej.

Nowe inwestycje w Gdańsku

To między innymi:

 • budowa dwóch nowych szkół w południowej części Gdańska – w Kowalach i przy ul. Jabłoniowej (wydatki na 2018 r. to 31,1 mln zł);
Budowa szkoły metropolitalnej w Kowalach. Fot. D. Paszliński

Budowa szkoły metropolitalnej w Kowalach. Fot. D. Paszliński

 • program budowy przedszkoli w rozwojowych dzielnicach Miasta, na który przeznaczyliśmy w latach 2016-2017 kwotę 26,3 mln zł. Wydatki na 2018 r. pozwolą na uruchomienie nowego przedszkola przy ul. Jabłoniowej to 9 mln zł;
Nowe przedszkole przy ulicy Dąbka. Fot. D. Paszliński

Nowe przedszkole w Gdańsku przy ulicy Dąbka. Fot. D. Paszliński

 • budowa pływalni w 4 dzielnicach Gdańska – po uruchomionych basenach w Kokoszkach i Osowej, w 2018 r. zostaną oddane mieszkańcom obiekty w dzielnicach Stogi i Orunia. Na ich dokończenie w 2018 r. zaplanowaliśmy 8,5 mln zł.
Pływalnia Osowa. Fot. G. Mehring

Pływalnia Osowa. Fot. G. Mehring

Pojawią się również nowe inwestycje, już dzisiaj bardzo oczekiwane, takie jak:

 • budowa toalet przy wejściach na plaże w Pasie Nadmorskim (wartość 4 mln zł, wydatki na 2018 r. to 2 mln zł);
Projekty toalety w pasie nadmorskim

Projekty toalety w pasie nadmorskim

 • przebudowa zbiornika retencyjnego Subisława o wartości 2,1 mln zł;
Zbiornik retencyjny Subisława. Fot. D. Paszliński

Zbiornik retencyjny Subisława. Fot. D. Paszliński

 • rozpoczęcie budowy nowej siedziby Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego o szacowanej wartości ok. 16 mln zł;
 • przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki o wartości 7,5 mln zł.
  Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Polanki

  Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Polanki

Transport w Gdańsku

Rok 2018 będzie też czasem rozpoczęcia i kontynuacji dużych projektów infrastrukturalnych, finansowanych z budżetu Gdańska. W przygotowaniu są inwestycje w nowe linie tramwajowe i tabor tramwajowy (Nowa Bulońska, Nowa Warszawska), węzły integracyjne w Osowie i Rębiechowie, oraz Wrzeszczu i Śródmieściu. Rozbudowywany będzie system dróg rowerowych oraz trwać będą prace nad stworzeniem roweru miejskiego. Skończymy budowę mostu na Wyspę Sobieszewską.

Przebieg nowej inwestycji

Przebieg nowej inwestycji

Przebudujemy wiadukt Biskupia Górka, będziemy rewitalizować cztery gdańskie dzielnice (Dolne Miasto, Nowy Port, Stary Chełm z Biskupią Górką, Orunię).

Wiadukt Biskupia Górka

Wiadukt Biskupia Górka

Będziemy odnawiać kolejne obiekty na terenie Hewelianum i przygotowywać się do budowy planetarium, rozpoczniemy odnawianie obiektów Wielkiego Młyna i Domu Zdrojowego w celu wprowadzenia w nich nowych funkcji.

Planetarium

Planetarium

W celu ochrony Gdańska przed zmianami klimatycznymi będziemy wzmacniać zabezpieczenia przeciwpowodziowe (m. in. zbiornik Osowa II, kanalizacja deszczowa w ul. Grottgera i Wita Stwosza w Oliwie) oraz systemy ostrzegania przed zagrożeniami.

>> Czytaj także: Podsumowanie trzech lat kadencji – Prezydent Paweł Adamowicz <<<

Miasto wyręcza państwo w obowiązkach

Warto również podkreślić, że coraz częściej z kasy miejskiej wydajemy pieniądze na zadania lub inwestycje w majątek Skarbu Państwa lub jego spółek. Przykładami są projektowane za miejskie środki i planowane do dalszego współfinansowania projekty docieplenia 4 budynków Straży Pożarnej, likwidacji kolizyjnych przejazdów kolejowych w dzielnicy Orunia, czy przebudowy węzłów drogowych na obwodnicy w Kowalach i Szadółkach.

Na remonty budynków i infrastruktury użyteczności publicznej budżet Gdańska przewiduje 50 mln, w tym 5 mln na remonty budynków i lokali komunalnych. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą wyższe od wpływów z opłaty o 11,7 mln zł.

Infografika - remonty mieszkań komunalnych w Gdańsku

Infografika – remonty mieszkań komunalnych w Gdańsku

Budżet Gdańska na 2018 to ambitne przedsięwzięcie. Jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia w Gdańsku. Zyskamy wiele potrzebnych inwestycji – zarówno tych w rozwój mieszkańców, jak i w infrastrukturę, dzięki której nasze miasto będzie stawać się jeszcze lepszym miejscem do życia! Intensywnie działamy już od pierwszych dni stycznia – już 2 stycznia ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ulicy Szerokiej!