Wspólnie ze współpracownikami przeczytaliśmy skierowany do mnie dnia 8.06.2010 dramatyczny apel o pomoc wystosowany przez Wójta Gminy Gorzyce (treść apelu).

DSCN1759Jak wyglądają fakty?
Gmina Gorzyce została zniszczona przez powódź. Woda po raz drugi w tym stuleciu niszczy tereny gminy, przy czym szkody są tak wielkie i obszerne, że sami mieszkańcy z pewnością nie dadzą sobie rady.Pod wodą znalazły się miejscowości: Furmany, Orliska, Sokolniki, Trześń i Zalesie Gorzyckie. Bezpośrednio klęską dotkniętych zostało prawie 4500 osób. Zalanych zostało blisko 1100 budynków mieszkalnych oraz budynki gospodarcze w gospodarstwach rolnych, a także szkoły, domy kultury oraz wiele obiektów usługowych i produkcyjnych. Zginęło wiele zwierząt gospodarskich, a uprawy zostały zniszczone całkowicie.

Jak podają przedstawiciele gminy Gorzyce, przypuszczalnie na jedno gospodarstwo domowe straty będą wahać się w granicach od 100 tys. zł do nawet 500 tys. zł. Wstępnie oszacowane straty w infrastrukturze gminnej wynoszą ponad 21 mln zł. Część domów będzie musiała być odbudowana od podstaw.

Aby przekonać się na własne oczy jak wielkich spustoszenia dokonała powódź, publikuję galerię zdjęć.

Ze wstępnych ustaleń podjętych z gminą Gorzyce wynika, że najbardziej potrzebne są produkty spożywcze, odzież, artykuły gospodarstwa domowego, meble, materiały budowlane, kontenery mieszkalne, urządzenia do osuszania pomieszczeń oraz myjki ciśnieniowe. Ze względu na fakt, że wiele rodzin zostało bez dachu nad głową, równie istotne jest zapewnienie wypoczynku letniego dla dzieci, a wielu przypadkach również dla ich rodzin. Dary rzeczowe są nawet dużo bardziej potrzebne niż pieniądze, gdyż zniszczona została również infrastruktura handlowa i usługowa i nie bardzo jest gdzie dokonać stosownych zakupów.

Gdańsk również naznaczony bywał w ostatnich czasach powodzią i katastrofami, w których doświadczyliśmy jak wiele w sensie duchowym i materialnym oznacza solidarność w niedoli. Jako mieszkańcy Gdańska, który doświadczył pożaru Hali Stoczni czy wybuchu bloku przy Wojska Polskiego nie możemy przejść obok tego apelu obojętnie. Szanowni Państwo. Naszym obowiązkiem jest odpowiedź na ten apel.

Postanowiliśmy podjąć konkretne, szybkie działania.
W odpowiedzi na apel Gminy Gorzyce, chcielibyśmy pomóc powodzianom w następującym zakresie:

  • Przeprowadzić zbiórkę darów: odzieży, sprzętu AGD, żywności z długim terminem do spożycia itp. (tylko rzeczy nowe), którą już dziś prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku .
  • Zorganizować zbiórkę pieniężną wśród pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta.
  • Zorganizować wypoczynek dla dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych) z terenu gminy Gorzyce.
  • Koordynować działania w zakresie pobytu rodzin z terenów dotkniętych powodzią u gdańskich rodzin, przygotowanie dla nich atrakcji i opieki.

Dokładny zakres pomocy (liczba dzieci i rodzin objętych wypoczynkiem, ilość i rodzaj zakupionego sprzętu itp.) zostanie ustalony po uszczegółowieniu potrzeb przez przedstawicieli gminy Gorzyce. Już dziś wiemy, że w lipcu do Gdańska przyjedzie kilkadziesiąt dzieci na wypoczynek z terenu gminy Gorzyce. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 zadeklarował chęć przyjęcia dzieci.

Na realizację działań pomocowych obejmujących w szczególności zakup niezbędnych towarów i organizację kolonii dla dzieci z Gminy Gorzyce chciałbym przeznaczyć środki finansowe w wysokości 250 tys. zł oczywiście pod warunkiem, że wydadzą na to zgodę radni naszego miasta. Już na najbliższej, czerwcowej sesji zwrócę się do Rady Miasta o uchwalenie uchwały pozwalającej przekazać na pomoc środki w wysokości 250 tysięcy złotych.

Zwracam się również z apelem do Państwa. Do mieszkańców Gdańska i przyjaciół naszego Miasta. Przyłączcie się do akcji:

Gdańsk pomaga powodzianom !

Jak możecie pomóc?

  • przekazać dary
  • zadeklarować pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci z Gminy Gorzyce
  • przekazać darowiznę pieniężną na specjalny rachunek Gminy GorzyceBank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach Nr. Rach: 67 9434 1012 2002 1050 0018 0021 Z dopiskiem: „Powodzianie – Gmina Gorzyce Tarnobrzeskie”. Darczyńca może wskazać miejscowość, instytucję, szkołę bądź osobę, której ma być przekazana darowizna. Wójt Gminy deklaruje, że uszanuje wolę darczyńców. Niemniej myślę, że sami najlepiej wiedzą czyje potrzeby są najbardziej pilne. 
  • wreszcie mogą Państwo przekazać tę wiadomość dalej do znajomych, rodzin, przyjaciół. Każdy życzliwy gest jest na wagę złota.

Po zebraniu darów, planujemy je tak szybko jak to możliwe, przetransportować do Gminy Gorzyce. Razem z transportem na miejsce uda się także zastępca prezydenta Pani Ewa Kamińska aby na miejscu ocenić jakie są najbardziej palące potrzeby i najlepsze sposoby pomocy.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji ww. pomocy dla ofiar powodzi, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej powołany został specjalny Zespół ds. Koordynacji Wsparcia dla Powodzian, którego koordynatorem jest Mirosław Żmudziński (pełnomocnik dyrektora MOPS):

ul. Powstańców Warszawskich 25
tel./fax. 58 326-50-05,
tel. kom. 507 111 983
e-mail: [email protected]

O dalszych szczegółach akcji będę informował za pomocą mediów, tego bloga, strony na Facebook. Dziękuję także mediom, które już wyraziły gotowość wspierania akcji, w tym m.in.:

„Gazeta Wyborcza – Trójmiasto”, „Fakt”, Radio Gdańsk, TVP Gdańsk, Trojmiasto.pl, „Twoja Gazeta Dzielnicowa”.

Czekamy na firmy, przedsiębiorców i wszystkich ludzi dobrej woli!

Liczymy na pomoc mediów w nagłaśnianiu akcji i promocji tych, którzy potrafią zdobyć się na gest solidarności z ludźmi dotkniętymi tragedią.

Gdańsk pomaga powodzianom – przyłącz się!