Dochody Gdańska wzrosną o około 2,3% i wyniosą 3369,2 mln zł!  To ponad 76 mln więcej niż wpłynęło do miejskiej kasy w 2018 roku. Nie osiągnęlibyśmy tego znakomitego wyniku, gdyby nie większe wpływy po stronie dochodów bieżących czyli tych pochodzących z różnego rodzaju podatków. Najwyższy wzrost związany jest z wpływem z tytułu podatku PIT. To zasługa rosnącej liczby mieszkańców Gdańska. Taki trend zapewni naszemu miastu…