Dochody Gdańska wzrosną o około 2,3% i wyniosą 3369,2 mln zł!  To ponad 76 mln więcej niż wpłynęło do miejskiej kasy w 2018 roku. Nie osiągnęlibyśmy tego znakomitego wyniku, gdyby nie większe wpływy po stronie dochodów bieżących czyli tych pochodzących z różnego rodzaju podatków. Najwyższy wzrost związany jest z wpływem z tytułu podatku PIT. To zasługa rosnącej liczby mieszkańców Gdańska.

Taki trend zapewni naszemu miastu w przyszłym roku aż o 68 milionów większy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego będziemy zachęcać także w przyszłym roku do tego, by osoby mieszkające w Gdańsku rozliczyły swój PIT w jednym z trzech urzędów skarbowych na terenie naszego miasta. Przypomnę, że 50 proc. z PIT idzie do budżetu państwa, a drugie 50 proc. zasila budżet miasta.

Budżet wzrasta, wydatki miasta również. Polityka społeczna i edukacja to obszary, na które zostaną przekazane największe środki z puli wydatków bieżących. Na ten cel planujemy przeznaczyć około 1 135 400 000 zł. Wydatki majątkowe, czyli te związane głównie z inwestycjami, wzrosną  o 6,3 % i wyniosą 848 182 301 zł a największe środki przeznaczono m.in. na realizację kolejnego etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, kontynuację przebudowy wiaduktu Biskupia Górka, rozwój infrastruktury szkól zawodowych, budowę węzłów integracyjnych oraz modernizację obiektów edukacyjnych.

Wśród ciekawych projektów, które realizowane będą ze środków zarezerwowanych w przyszłorocznym budżecie warto wymienić m.in. zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów, budowę pomorskich tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym oraz rewitalizację Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem. Kontynuowany będzie też program budowy i modernizacji chodników oraz budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach Gdańska.

Na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego zarezerwowano ponad 19 mln. Z tej kwoty prawie 4 mln przeznaczono na 9 projektów ogólnomiejskich, zaś 15,3 mln na 73 projekty dzielnicowe. Natomiast przewidywany dług w 2019 r. wyniesie 1 162 000 647 zł. Gdańsk pozostanie więc jednym z najmniej zadłużonych stolic regionów w kraju.

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE w 2019 r.

System komunikacji miejskiej  (w tym wydatki na transport, węzły integracyjne,  drogi –  budowa, modernizacja i inne)359 mln zł

 • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A – 106,7 mln zł w tym:
 • Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą ul. Nowa Bulońska Północna
 • Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej
 • Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe – etap 1 – budowa ul. Nowej Warszawskiej
 • Zakup taboru tramwajowego – 15 sztuk- w celu obsługi dodatkowych połączeń oraz wymiany wyeksploatowanego taboru
 • Nowe wiaty przystankowe i nowe tablice informacji pasażerskiej w Mieście
 • Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska 25,9 mln zł
 • Przebudowa Wiaduktu Biskupia Górka – 83,9 mln zł
 • Modernizacja nawierzchni dróg – 10 mln zł
 • Przebudowa i budowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach Miasta – 10 mln zł
 • Rozbudowa ul. Budowlanych – 9 mln zł
 • Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku – 6 mln zł
 • Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej – 7 mln zł
 • Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana R-9 – odcinki R-9 i R-10 – razem 26,2 mln zł
 • Program budowy i modernizacji chodników – 15 mln zł10 486 mb modernizacja chodników oraz 4 260 mb modernizacja nawierzchni jezdni

Edukacja i opieka wychowawcza – 140 mln zł

 • Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych – 47,8 mln zł
 • Modernizacje w obiektach oświatowych –dostosowanie do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji 29 gdańskich szkół  – 22 mln zł
 • Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku – 46 mln zł
 • Program modernizacji basenów przyszkolnych – 8 mln zł

Gospodarka komunalna  i mieszkaniowa – 93,7 mln zł

 • Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – 9,8 mln zł
 • Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku – 3,2 mln zł
 • Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku – 3,7 mln zł
 • Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku -11,2 mln zł
 • Gdański Program Przeciwpowodziowy – 5,4 mln zł
 • System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich 26,8 mln zł
 • Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska „Jaśniejszy Gdańsk – 5 mln zł (kontynuacja przedsięwzięcia – wykonanie i uzupełnienie oświetlenia ponad 50 ulic oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnych 20 lokalizacji w różnych dzielnicach Gdańska)
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z. o.o. – 90 mieszkań – 9,7 ml zł
 • Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 55 mieszkań – 7,5 mln zł
 • Gdańska Infrastruktura Społeczna – 4 mieszkania – 5,3 mln zł

Sport, rekreacja, turystyka  i wypoczynek – 70 mln zł

 • Program budowy i modernizacji boisk – kolejne zadania – 3 mln zł
 • Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym – 7,8 mln zł
 • Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – 6,2 mln zł
 • Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami – 5,2 mln zł
 • Infrastruktura plażowa budowa obiektów socjalno-sanitarnych – 4 mln zł
 • Pomorskie Szklaki Kajakowe – 2,9 mln zł
 • Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem MKS „Atleta” pryz ul. Opolskiej 6 w Gdańsku – 2 mln zł.

Ochrona środowiska i zieleń miejska – 52,6 mln zł

 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych – 15,8 mln zł
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych – prace termomodernizacyjne w 22 budynkach – 10,1 mln zł
 • Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Brzeźnie – 10,4 mln zł
 • Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście 10 mln zł
 • Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 2,4 mln zł

Pomoc społeczna – 17 mln zł

 • Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej – 15 mln zł
 • Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie – 2 mln zł

Kultura i sztuka w mieście – 46,7 mln zł

 • Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno -wystawiennicze wraz z salą sferyczną a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot’a na terenie Centrum Hevelianum – 7,3 mln zł
 • Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa – przywrócenie wartości dawnemu zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki – 4,4 mln zł
 • Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hevelianum – 1,5 mln zł

Budżet Obywatelski – 19,2 mln zł

 • 3,96 mln zł na 9 projektów ogólnomiejskich w tym głównie:

– Zagospodarowanie terenów przy 6 zbiornikach retencyjnych – 2 mln zł

– Gdańsk – Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku Armii Krajowej- budowa drugiego prawoskrętu  – 650 tys. zł

– Koty S.O.S.! – 313 tys. zł

 • 15,3 mln zł na 73 projekty dzielnicowe w tym głównie:

– Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie – 539 tys. zł

– Oruńskie miasteczko ruchu drogowego – 509 tys. zł

– Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO – 727 tys. zł

– Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Regana – 480 tys. zł

– Razem dla Wrzeszcza – usprawnienia komunikacyjne – 600 tys. zł

 – Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową  Łostowice -Świętokrzyska   a zbiornikiem retencyjnym „Augustowska” – 420 tys. zł

– Boisko Wielofunkcyjne os. Pięć Wzgórz/  Jaworzniaków – 776 tys. zł

– Multipark Morena – 817 tys. zł

– Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie – 400 tys. zł

– Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych – 524 tys. zł

– Aktywny Zbiornik Augustowski – plac zabaw i siłownia pod chmurką  300 tys. zł

– Remont nawierzchni ulicy Startowej – 279 tys. zł

– Gdańsk-tu oddycham. System czujników jakości powietrza  w każdej dzielnicy – 94 tys. zł