82 pomysły będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 (BO). W tym roku, oprócz rekordowej liczby zgłoszonych projektów, mieliśmy także bardzo wysoką frekwencję głosujących w Budżecie Obywatelskim. Głosy oddało 48 tys. 760 gdańszczanek i gdańszczan, to o około 4 tysiące więcej niż rok temu. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w latach 2019 – 2020.

Coraz więcej głosujących

W Gdańsku robimy wiele, żeby wspierać działania na rzecz lokalnych społeczności. Każda forma partycypacji społecznej jest potrzebna do tego, żeby budować demokratyczne i obywatelskie miasto. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju bez aktywnych i zaangażowanych mieszkańców. Dlatego cieszę się ogromnie, że w Gdańsku idea Budżetu Obywatelskiego staje się coraz bardziej popularna i co roku liczba głosujących wzrasta. Udział w głosowaniu na projekty BO mógł wziąć każdy mieszkaniec, który w dniu głosowania miał ukończone 16 lat, niezależnie od tego czy jest zameldowany w naszym mieście i bez względu na narodowość. Głosowanie odbywało się elektronicznie na stronie internetowej BO. Głosy można było również  oddawać w punktach konsultacyjnych i namiotach BO.

Najwięcej głosów oddano 24 września – 9210, najmniej 15 września (1793 głosujących). Łącznie udział w głosowaniu wzięło 27 853 kobiet i 20 907 mężczyzn, w sumie 48 760 osób, co daje 12,4% mieszkańców Gdańska uprawnionych do głosowania i jest to drugi wynik frekwencji w dotychczasowych edycjach gdańskiego Budżetu Obywatelskiego.

9 projektów ogólnomiejskich

W latach 2019–2020 zostanie zrealizowanych 9 projektów ogólnomiejskich. Najwięcej punktów uzyskał projekt budowy drugiego prawoskrętu z al. Havla w kierunku Armii Krajowej (zdobył 5825 pkt, wartość 650 000 zł). Najdroższy projekt (maksymalna możliwa wartość 2 mln zł) – Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku – uzyskał 3620 pkt. W Gdańsku powstanie też system czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy (wartość 94 178,70 zł). Dla dorosłych powstanie plac zabaw „Karuzelin” (wartość 350 000 zł). Tradycyjnie wiele zgłoszonych inicjatyw związanych było z opieką kotów. Mieszkańcy zadecydowali o realizacji projektu Koty S.O.S.! (wartość 313 040 zł). Dzięki BO 2019 w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana powstanie dodatkowe oświetlenie (wartość 480 000 zł). O ochłodę w upalne dni w parku Oruńskim zadbali pomysłodawcy Mgiełki wodnej – zamgławiacza (wartość 30 000 zł). Ze środków BO 2019 zostaną sfinansowane również: skrót pieszo-rowerowy Siedlce-Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich (wartość 36 000 zł) i Gdańska Szkoła dla Rodziców Online (wartość 3200 zł).

Zmiany w Budżecie Obywatelskim

Warto dodać, że tym roku miasto wprowadziło kilka zmian do regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Ograniczono maksymalny koszt projektu ogólnomiejskiego do 2 milionów złotych, co ma umożliwić realizację większej liczby propozycji. Wprowadzony został także minimalny próg poparcia (100 punktów) na projekty dzielnicowe. Niewykorzystane w dzielnicach środki finansowe będą przesuwane na kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego do puli finansowej dzielnic, których to przesunięcie dotyczy. Dotychczas niewykorzystane środki trafiały do puli projektów ogólnomiejskich. Jak dotąd inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pochłonęły  ponad 60 milionów zł.

Budżet Obywatelski 2019 w liczbach

19 19 000 zł – łączny budżet
15 55 000 zł – kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe
3 964 000 zł – kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie
411 – liczba projektów spełniających wymogi formalne, które przeszły do weryfikacji
319 – liczba projektów zakwalifikowanych do głosowania, w tym 36 ogólnomiejskich
392 133 (dane GUS, stan na 31.12.2017 r.)  – liczba mieszkańców Gdańska uprawnionych do głosowania
48 780 – tyle głosowało osób (kobiety: 27853, mężczyźni: 20907)
12,4 % – frekwencja
81 – tyle projektów wybrano do realizacji (w tym 9 ogólnomiejskich)

Budżet Obywatelski 2019 w Gdańsku – LISTA WYGRANYCH PROJEKTÓW

Numer projektu Tytuł Koszt Punkty

 

ANIOŁKI – 258 000 zł
4 Park Steffensów OD-NOWA 110 000 zł 724
7 Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 120 000 zł 532

 

BRĘTOWO – 331 000 zł
1 Parkingi – i nie tylko – Niedźwiednika 331 000 zł 2582

 

BRZEŹNO – 454 000 zł
2 Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego. 220 000 zł 2068
7 Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno. 95 000 zł 548
3 Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu dzielnicy Brzeźno – pomóżmy im! 40 800 zł 529

 

CHEŁM – 1 450 000 zł
11 Skatepark Jar Wilanowska – etap I 320 000 zł 5942
12 BOISKO WIELOFUNKCYJNE MIĘDZY PĘTLĄ TRAMWAJOWĄ ŁOSTOWICE – ŚWIĘTOKRZYSKA A ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM „AUGUSTOWSKA” (ORUNIA GÓRNA) 420 000 zł 4824
7 Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego 100 000 zł 4678
9 REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY SP 47 ul. Reformacka 18 120 000 zł 2385
2 Koty miejskie – Chełm – opieka 103 500 zł 1701
5 Aktywny zbiornik Augustowski – budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką 300 000 zł 1287
6 Chodnik do przychodni na ulicy Reformackiej 40 000 zł 647
1 Dojazd do Worcella 21, 23, 25, oraz Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż Worcella 25 40 500 zł 546
4 Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego 5 220 zł 283

 

JASIEŃ – 557 000 zł
11 Zbiornik Jabłoniowa – ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-piesza) wokół zbiornika retencyjnego 400 000 zł 2155
2 Zielona przyszłość – Jasień – Zielony Staw 95 000 zł 1838
3 Gdańsk Jasień – poprawmy los kotów 52 500 zł 635
6 Rodzinna gra terenowa Jasień 7 210,50 zł 135

 

KOKOSZKI – 379 000 zł
1 3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja 379 000 zł 5120

 

KRAKOWIEC – GÓRKI ZACHODNIE – 188 000 zł
1 Ułożenie płyt typu Yomb 188 000 zł 366

 

LETNICA – 173 000 zł
2 Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy. 173 000 zł 714

 

MATARNIA – 290 000 zł
6 „AKTYWNA MATARNIA – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma”
– Bezpieczna droga do szkoły – chodnik w Klukowie
– Oświetlenie placu zabaw i kosze na śmieci – Matarnia
– Leśny zakątek i miniboisko – Zł.Karc
290 000 zł 3115

 

MŁYNISKA – 213 000 zł
1 Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły. 213 000 zł 496

 

NOWY PORT – 388 000 zł
8 Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21. 388 000 zł 1012

 

OLIWA – 539 000 zł
6 Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie 539 000 zł 2730

 

OLSZYNKA – 218 000 zł
1 Bezpieczna kładka – monitoring 200 000 zł 817

 

ORUNIA – ŚW. WOJCIECH – LIPCE – 509 000 zł
11 Oruńskie Miasteczko Ruchu Drogowego 509 000 zł 2166

 

OSOWA – 535 000 zł
1 OSOWSKIE CHODNIKI 366 000 zł 3469
4 Wiaty dla Osowian – część 2 169 000 zł 1718

 

PIECKI – MIGOWO – 817 000 zł
1 Multi Park Morena 817 000 zł 5041

 

PRZERÓBKA – 246 000 zł
1 Skwer Bajki – strefa rekreacyjno-sportowa – etap II 200 000 zł 999
2 Program opieki nad kotami w dzielnicy Przeróbka – sterylizacje i kastracje, wraz z odpchleniem, odrobaczeniem, odłowieniem i zakupem karmy. 20 200 zł 334

 

PRZYMORZE MAŁE – 523 000 zł
9 Równe chodniki na Przymorzu Małym 523 000 zł 1421

 

PRZYMORZE WIELKIE – 847 000 zł
5 Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana, 5 stojaków na rowery w” Krainie Zabawy” 700 000 zł 2295
6 Życie jest najcenniejsze- 4 Defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej na Przymorzu Wielkim 85 000 zł 566
4 Huśtawki w Parku Reagana 30 100 zł 281
11 Treningi ogólnorozwojowe i wzmacniające – biegaj bez kontuzji 9 600 zł 138
2 Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Przymorze Wielkie 10 400 zł 127

 

RUDNIKI – 170 000 zł
2 Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0! 170 000 zł 644

 

SIEDLCE – 474 000 zł
2 Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej – etap I – na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0 474 000 zł 2113

 

STOGI – 415 000 zł
1 Mini skwer Zimna 100 000 zł 2168
2 Poprawmy los kotów na Stogach! 39 300 zł 720

 

STRZYŻA – 277 000 zł
3 Przystanek relaks (przystanek kulturalny – amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny) 277 000 zł 2089

 

SUCHANINO – 409 000 zł
6 Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy  Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti. 253 000 zł 1008
1 Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku. 50 000 zł 959
2 Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku. 70 000 zł 587
5 Poprawa dobrostanu kotów zamieszkujących dzielnicę Suchanino 28 800 zł 330

 

ŚRÓDMIEŚCIE – 803 000 zł
1 IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary 250 000 zł 1470
6 Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap – ścianka wspinaczkowa, II etap – miejsca postojowe) 400 000 zł 1235
2 Plac ćwiczeń dzielnicowy. 70 000 zł 743
11 Pomoc kotom wolno żyjącym w Śródmieściu. 53 400 zł 656

 

UJEŚCISKO – ŁOSTOWICE – 776 000 zł
3 Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków 776 000 zł 4274

 

VII DWÓR – 234 000 zł
2 Kontynuacja projektu wybranego w drodze głosowania w ramach BO2018: Modernizacja ulicy Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu 234 000 zł 1024

 

WRZESZCZ DOLNY – 727 000 zł
18 Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO 727 000 zł 3966

 

WRZESZCZ GÓRNY – 708 000 zł
9 Razem dla Wrzeszcza 600 000 zł 3641
12 Sąsiedzka szkoła 2019 53 400 zł 1823
11 Seniorzy w działaniu – My i nasz Wrzeszcz 35 100 zł 875
3 Filmowe poranki w Glaniku 7 400 zł 105
3 Rodzinna gra terenowa 7 210,5o zł 126

 

WYSPA SOBIESZEWSKA – 226 000 zł
1 Vistula II – zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej 225 350 zł 881

 

WZGÓRZE MICKIEWICZA – 204 000 zł
5 Kontynuacja zagospodarowania Parku na Zboczu w Gdańsku 100 000 zł 833
6 Uporządkowanie terenu z dojściem do „Parku na Zboczu” 30 000 zł 315
2 Plac zabaw z trampoliną 20 000 zł 262
7 Życie jest najcenniejsze – montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza 17 000 zł 188
4 Wymiana piaskownicy – plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy 7 000 zł 103

 

ZASPA MŁYNIEC – 479 000 zł
5 Remontu nawierzchni ulicy Startowej 279 000 zł 1371
10 Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy SP 92 – kolejny etap 200 000 zł 1057

 

ZASPA ROZSTAJE – 472 000 zł
8 Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie 400 000 zł 2239
2 Program pomocy kotom wolno żyjącym na Zaspie. 51 000 zł 466
7 Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Zaspa Rozstaje 10 400 zł 145

 

ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA – 566 000 zł
3 Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych 524 000 zł 2572
7 Modernizacja oraz odnowienie wejścia do Parku Przymorze od strony ul. Tysiąclecia 42 000 zł 411

 

OGÓLNOMIEJSKIE – 3 964 000 zł
2 GDAŃSK – POŁUDNIE: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku Armii Krajowej – budowa drugiego prawoskrętu. 650 000 zł 5825
15 Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku 2 000 000 zł 3620
1 Gdańsk – Tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy. 94 178,70 zł 2917
9 Koty S.O.S.! 313 040 zł 2575
5 Plac Zabaw dla Dorosłych „Karuzelin” 350 000 zł 2519
8 Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana 480 000 zł 2290
24 MGIEŁKA WODNA NA UPAŁY W PARKU ORUŃSKIM – ZAMGŁAWIACZ 30 000 zł 382
25 Skrót pieszo-rowerowy Siedlce-Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich 36 000 zł 265
6 Gdańska Szkoła dla Rodziców Online 3 200 zł 169