kanalizacja_lotniskoSobotni festyn w Gdańsku Olszynce był nie tylko okazją do zabawy ale świętowaliśmy też pewien niezmiernie ważny etap w życiu miasta.

Niewiele osób, poza wąskim gronem specjalistów, zastanawia się nad tym, że pod naszymi nogami, pod powierzchnią ulic, chodników, skwerów i domów dzieje się dość ważna część życia Gdańska. Niedawne odkrywki archeologiczne pokazały jak wielki skok cywilizacyjny dokonał się w stosunkowo niedługim czasie. Nigdy jeszcze w historii Gdańska nie było takiej sytuacji, że niemalże 100% gospodarstw domowych ma dostęp do czystej, zdrowej wody i prawie wszystkie podłączone są do sieci kanalizacyjnej.

Ten proces, w związku z dynamicznym rozwojem miasta, praktycznie nigdy się nie skończy. Budynki przyrastają tak szybko, że nigdy nie osiągniemy 100 %, ale właśnie osiągnęliśmy imponujący wskaźnik 99,4%, podłączenia do wodociągów, co sprawia że i w tej kwestii jesteśmy liderami w Polsce.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, jak również budowa hydrantów to jedno z najważniejszych, podstawowych zadań gminy i jak każdy się może domyślać jest to dla nas priorytet.

gdanski_projekt_wodno_sciekowygdanski_projekt_wodno_sciekowy_2

Festyn zakończył prace na terenie Olszynki zrealizowane w ramach kontraktu 4 Gdańskiego projektu wodno-ściekowego. W ramach kontraktu wybudowano kanalizację sanitarną i wodociąg w większej części dzielnicy Olszynka, a także kanalizację sanitarną w osiedlach Bysewo, Rębiechowo i Klukowo. Dodatkowo wybudowana została magistrala wodociągowa łącząca m.in. sieć na Olszynce z głębinowym ujęciem wody Lipce, co zapewni doskonałą jakość wody w tej dzielnicy.

Dla samej Olszynki oznacza to: ponad 7 kilometrów sieci wodociągowej razem z 50 hydrantami, co poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe dzielnicy, prawie 4 kilometry kanalizacji sanitarnej, ponad 300 przyłączy wodociągowych i ponad 300 kanalizacyjnych, magistralę wodociągową Olszynka-Lipce o długości prawie 4 kilometrów. Ponad 1200 mieszkańców uzyska dostęp do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Są to mieszkańcy ulic: Altanki, Bluszczowa, Jaśminowa, Łanowa, Miodowa, Na Szańcach, Zuchów, Tulipanów, Piaseczna, Ścieżki, Majowa, Jelinki, Listki, Dzwonki, Bratki, Błońska, Sierpowa, Stokrotki, Szarotki, Wilgi.

Prace o wartości 25 milionów złotych trwały od lutego 2007 do maja 2010. Istotnym szczegółem jest to, że koszt wykonanych inwestycji na jednego mieszkańca terenu objętego tym projektem wyniósł 21 tysięcy złotych netto.

Zakończenie prac umożliwia również rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarach Gdańska, w których wcześniej nie było to możliwe. W październiku podłączymy do sieci wodociągowej kolejnych 140 mieszkańców, a kanalizacyjnej kolejnych 400.

Nie da się przemilczeć, że to wszystko nie byłoby możliwe bez funduszy z Unii Europejskiej, energicznie pozyskiwanych przez Gdańsk.

kanalizacja_gdanskJesteśmy na końcowym etapie Gdańskiego projektu wodno-ściekowego realizowanego od 2006 roku. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na Wyspie Sobieszewskiej, Kiełpinie Górnym, Zaborni, Łostowicach i Olszynce. Jesienią tego roku zakończą się prace w dzielnicach: Barniewice, Jasień-Wieś, Klukowo, Lipce, Orunia, Osowa i Św. Wojciech. Zakończono także prace związane z budową magistrali Gdańsk Południe, która zabezpieczy dostawy wody dla nowych osiedli mieszkaniowych powstających na terenie Górnego Tarasu Gdańska. Powstaje także magistrala wodociągowa od ul. Gnieźnieńskiej (Barniewice) poprzez ul. Łagowską (Kiełpino Górne) do ul. Jasieńskiej (Migowo).

Miasto i Gdańska Infrastruktura Wodno-kanalizacyjna ubiegają się o finansowanie II etapu. I etap (2006-2010) pochłonął 215 mln EUR, z czego 91 pochodzi z dotacji Unii Europejskiej. II etap (2010-2013) ma kosztować szacunkowo 300 mln złotych, przy czym ubiegamy się o dotacje w wysokości 165 mln.

O co można prosić mieszkańców? Używajcie świadomie wody i trzymajcie kciuki, żeby udało się finansowo zamknąć kolejny etap. Można się tylko cieszyć, że żyjemy w takich czasach, w których woda wodociągowa stała się dobrem rzeczywiście powszechnym.