Jak wiele innych dziedzin życia publicznego, służba zdrowia cierpi nieustannie na brak środków finansowych, a jej rozwój zawsze przebiega poniżej naszych oczekiwań. Teoretycznie jej finansowanie odbywa się z funduszy centralnych i wojewódzkich, za pośrednictwem NFZ, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. Ponieważ finanse są zawsze niewystarczające, nieustannie bombardują nas doniesienia na temat kontrowersji przy podziale skromnych środków. Do zadań miasta służba zdrowia teoretycznie nie należy, jednak stan zdrowia mieszkańców jest jedną z najważniejszych naszych trosk.

Czytelnicy mojego bloga wiedzą, że rozpoczęliśmy realizację „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na lata 2011-2013” o czym pisałem pod koniec zeszłego roku. Wpisując się w ramy tego programu, dzisiaj Miasto Gdańsk przekazało Pomorskiemu Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku kolejne specjalistyczne urządzenie medyczne – analizator do mierzenia składu ciała. BioScan 920-2 jest bardzo ważnym narzędziem profilaktyki. Dzięki jego zastosowaniu i szerokim możliwościom diagnostycznym uniknąć można następstw złych nawyków żywieniowych u dzieci i zapobiec min. cukrzycy i nadciśnieniu.

Zakupiony przez Miasto analizator zainstalowany zostanie w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, która jest jedynym w województwach północnych ośrodkiem pediatrycznym prowadzącym leczenie żywieniowe oraz domowe pozajelitowe żywienie dzieci. Analizator składu ciała – BioScan 920-2 zdecydowanie zwiększy możliwości diagnostyki oraz leczenia małych pacjentów Oddziału Gastroenterologii Dziecięcej w zakresie schorzeń układu pokarmowego oraz rozszerzy zakres usług medycznych dla wszystkich mieszkańców Gdańska. Koszt analizatora wyniósł 25 tys. zł.

W ramach programu, przez trzy lata, co roku na jego realizację przewidziano wydatki na poziomie 1 miliona złotych. Te środki zabezpieczą pełną realizację programu prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży. Przewiduje on m. in. likwidację automatów z niezdrową żywnością i napojami gazowanymi w szkołach (do końca tego roku szkolnego), zwiększenie liczby godzin zajęć na pływalni, więcej wsparcie dzieci, młodzieży oraz rodziców w redukcji modyfikowalnych czynników ryzyka poprzez zapewnienie kompleksowej opieki interdyscyplinarnego zespołu leczniczego.

Od 2001 z mojej inicjatywy Miasto Gdańsk doposaża, na zasadzie umów użyczenia, placówki medyczne położone na terenie Gdańska, zwiększając w ten sposób możliwości ratowania życia i zdrowia mieszkańców. Od 2001 Miasto wydało ponad 2 mln 200 tys zł na zakup sprzętu medycznego, dla Pomorskiego Centrum Traumatologii im M. Kopernika w Gdańsku, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Szpitala Specjalistycznego im. Św. Wojciecha – Adalberta w Gdańsku, Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. 

Jednak nie jest to jedyny sposób na wspomagania placówek zdrowia. W latach 2003 – 2010 Miasto umorzyło gdańskim szpitalom podatek od nieruchomości o łącznej kwocie: 4 840 457,70 zł. 

Każda inicjatywa, która może przyczynić się do poprawy zdrowia mieszkańców oraz sznas na ratowanie życia spotka się z moim poparciem. Środków jest i jeszcze długo będzie za mało, dlatego tym bardziej polecam XIX już edycję Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka wosp.org.pl. Sprzęt pochodzący z zakupów Orkiestry z charakterystycznym serduszkiem możecie zobaczyć właściwie w każdym publicznym punkcie opieki zdrowotnej. Oczywiście wolałbym, żeby Ministerstwo Zdrowia finansowało wszystkie bieżące potrzeby publicznej służby zdrowia, a pieniądze z podatku od nieruchomości finansowały inne cele, np. budowę przedszkoli i żłobków, ale ten postulat jeszcze długo pozostanie w sferze życzeń.
Być może to symbolicznie, ale zawsze wspieramy (ja jako Prezydent, Rada Miasta oraz Urząd Miejski) patronatami i promocją w miejskich mediach wszelkie inicjatywy, które mają na celu podniesienie świadomości oraz pożądanych działań w zakresie opieki zdrowotnej i prewencji.

Przeczytaj również: Przeciwdziałać katastrofalnym tendencjom zdrowotnym wśród dzieci i młodzieży w Gdańsku