karta-rodziny-frontZmiany w społeczeństwie zachodzą na wielu poziomach. Jedną z najbardziej widocznych zmian demograficznych jest spadek liczby rodzin wielodzietnych. Wychowanie i zabezpieczenie prawidłowego rozwoju potomstwa jest wielką inwestycją. Odpowiedni poziom życia, warunków bytowych, edukacji dla jednego dziecka staje się wielkim wysiłkiem organizacyjnym i materialnym. Każdy chciałby dać swoim dzieciom jak najlepsze szanse rozwoju. Zadanie to staje się jeszcze bardziej trudne, kiedy rodzina decyduje się na większą liczbę potomstwa i wszyscy wiemy, że liczba takich rodzin zmalała w ciągu ostatnich 20 latach znacznie.

Problemy rodzin wielodzietnych, czyli takich, które wychowują więcej niż trójkę dzieci nie są nam obce i od dłuższego czasu w urzędzie trwały prace nad projektem, który wyszedłby naprzeciw ich potrzebom. Jak wiadomo nie samym chlebem żyje człowiek. W wielu rodzinach wielodzietnych walka o zabezpieczenie materialnego bytu pochłania wszystkie środki. Do prawidłowego rozwoju dzieci potrzebne jest jednak korzystanie z kulturalnego i rekreacyjnego potencjału miasta, w którym te rodziny żyją. Pojawił się więc pomysł stworzenia na bazie Karty Miejskiej (komunikacyjnej) Karty Dużej Gdańskiej Rodziny i dziś ten pomysł materializujemy podpisaniem odpowiedniego rozporządzenia.

karta-rodziny-backKarta Dużej Gdańskiej Rodziny uprawniać będzie do darmowych przejazdów komunikacją miejską, zniżek i darmowych wejściówek do miejskich placówek takich jak: muzea, teatry i gdański ogród zoologiczny. Korzystać z niej będą mogły wkrótce wielodzietne gdańskie rodziny.

Projekt realizowany przez zastępcę prezydenta Panią Ewę Kamińską powstał jako efekt nie tylko pracy urzędników, MOPS ale i ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza z gdańskim oddziałem Związku Dużych Rodzin 3 Plus. Miejmy nadzieję, że dzięki temu Karta będzie odpowiadała rzeczywistym potrzebom takich rodzin.

Karta Dużej Rodziny, podobnie jak Karta Miejska – wydawana będzie przez Zarząd Transportu Miejskiego zamieszkującym w Gdańsku rodzinom wielodzietnym, czyli mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Karta upoważniać będzie do darmowych przejazdów komunikacją miejską na terenie Gdańska we wszystkie dni tygodnia. Koszty doładowania karty ponosić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zachęcam wszystkie prywatne podmioty, których usługi adresowane są do rodzin z dziećmi o przystępowanie do projektu poprzez udzielanie zniżek. Jestem przekonany, że przyniesie to dodatkowe korzyści, nie tylko wizerunkowe nam wszystkim. Aktualny katalog zawierający informację o wszystkich zniżkach wydawany będzie wraz z kartą i właśnie trwają nad nim prace.

Chętnych do współpracy zapraszam do kontaktu z Urzędem Miasta:

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk; tel.: 58 323 63 05, fax: 58 302 38 29, e-mail: [email protected]