oswiata1Kilka dobrych nowin mam dla mieszkańców Gdańska, a zwłaszcza tych uczęszczających do szkół na początek roku szkolnego. Po pierwsze wakacje już za 293 dni, a pierwsza przerwa w nauce już niedługo bo 23 grudnia i potrwa do 2 stycznia.

Po drugie w czasie wakacji w prawie 100 placówkach oświatowych trwały remonty, które kosztowały miejską kasę 11 milionów złotych. W całym roku 2010 przeznaczamy na remonty placówek oświatowych 35 milionów złotych. Placówek oświatowych w Gdańsku prowadzimy jako Miasto 278 w tym:

 • 58 przedszkoli
 • 68 szkół podstawowych (w tym 1 dla dorosłych)
 • 49 gimnazjów (w tym 1 dla dorosłych)
 • 29 liceów ogólnokształcących (w tym 4 dla dorosłych)
 • 4 liceów profilowanych
 • 33 techników (w tym 11 dla dorosłych)
 • 13 zasadniczych szkół zawodowych (w tym 2 dla dorosłych)
 • 8 szkół policealnych (w tym 6 dla dorosłych)
 • 2 szkoły przysposabiające do pracy
 • 14 innych placówek oświatowych: 7 poradni psychologiczno-pedagogicznych, Pałac Młodzieży, Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Bursa Szkolna, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

Kondycja zdrowotna naszej młodzieży to kapitał przyszłości naszego miasta, dlatego intensywnie inwestujemy w infrastrukturę służącą aktywności fizycznej. Ostatnie dwa lata to okres małej rewolucji w infrastrukturze sportowej w gdańskich dzielnicach.

W ciągu dwóch lat wybudowaliśmy ponad 20 nowych boisk a w samym ubiegłym roku 15. W tym roku powstały już 4 a kolejne 7 jest w trakcie realizacji i zostanie ukończone do końca 2010 roku. Dzisiaj oddajemy do użytku 23-cie i 24-te boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
Jedno z dziś otwieranych, to boisko przy VIII Liceum Ogólnokształcące (ul. Kartuska 128), które kosztowało 1,5 mln finansowanych w 100% przez miasto. W skład tej inwestycji wchodzi: duże boisko z tartanu o wym. 25,15 x 45 m ze sprzętem sportowym i ogrodzeniem. Boisko służy do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i piłkę siatkową oraz małe boisko o wym. 25,15 x 16,9 m (pow. 425 m2) z nawierzchni bitumicznej.

oswiata2Drugie dziś otwierane mieści się przy Szkole Podstawowej nr 16 (ul. Ubocze 3) – miejska inauguracja roku szkolnego. Tutaj powstał, kosztem 3,5 mln zł z budżetu miasta rodzaj kompleksu sportowego, w skład którego wchodzą aż trzy boiska, bieżnia, plac apelowy i ciąg pieszy. Boisko do piłki nożnej o wymiarach 28x54m, boisko do koszykówki o wymiarach 17x30m, boisko do siatkówki o wymiarach 15x24m, 60-metrowa bieżnia z rozbiegiem do skoku w dal

Dodatkowo wykonano: małą architekturę (ławki, kosze, remont ogrodzenia wraz z fundamentami), chodnik z betonowej kostki brukowej, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowe, nową kanalizację deszczową, nasadzono nową zieleń, drogę dojazdową z wjazdem i placem manewrowym, infrastrukturą techniczną (m.in. ogrodzenia)

Kolejne boiska, które powstaną jeszcze w 2010 roku:

 • Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 86, Gimnazjum Nr 4 ul. Wielkopolska 20 ze środków miasta
 • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Łąkowa 61 – w ramach programu Junior Gdańsk 2012
 • Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Wczasy 3 – w ramach programu Junior Gdańsk 2012
 • Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Na Stoku 43 – w ramach programu Junior Gdańsk 2012
 • XX Liceum Ogólnokształcące ul. Dobrowolskiego 6 – w ramach programu Junior Gdańsk 2012
 • Gimnazjum Nr 29 ul. Beethovena 20 – w ramach programu Orlik 2012
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Gimnazjum Nr 34, IV LO, ul. Na Zaspę 31a – w ramach programu Orlik 2012

Kilka danych statystycznych:

Liczba uczniów w gdańskich placówkach oświatowych niestety spada, poza szkołami podstawowymi, gdzie nieznacznie wzrosła od roku ubiegłego.

Typ placówki 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Razem 60 850 58 877 57 833
Przedszkole 5 542 5 496 5 531
Szkoła podstawowa 20 176 19 721 19 795
Gimnazjum 11 891 11 161 10 849
Liceum ogólnokształcące 8 708 8 394 7 994
Szkoła zawodowa 8 989 8 531 8 111
Szkoła muzyczna 161 166 166

Gdańskie grono nauczycielskie w tym roku szkolnym liczy 6200 nauczycieli. Na jednego nauczyciela, statystycznie przypada 9,3 ucznia.

Dynamika wzrostu wynagrodzenia nauczycieliw Gdańsku
Lp. rok % wzrostu
1 2003 2 329,28  
2 2004 2 482,96 6,60%
3 2005 2 586,14 4,16%
4 2006 2 716,06 5,03%
5 2007 2 972,26 9,44%
6 2008 3 215,01 8,17%
7 2009 3 495,06 8,71%
Średnie wynagrodzenie gdańskich nauczycieli w roku 2009
Stażysta 2 209,50 zł
Kontraktowy 2 617,80 zł
Mianowany 3 224,00 zł
Dyplomowany 4 205,00 zł

 

Jak wygląda sytuacja wśród dzieci w wieku przedszkolnym w Gdańsku?

Lp Liczba dzieci 2008/2009 2009/2010 2010/2011
1 przedszkola publiczne 5 638 5 580 5 632
2 przedszkola niepubliczne 2 761 3 027 3 357
3 inne formy wychowania przedszkolnego 62 225 555
4 "0" w szkołach 2 437 2 681 2 733
  razem 10 898 11 513 12 277

Na szczęście dla miasta liczba przedszkolaków od kilku lat rośnie a dynamiczny rozwój nowych osiedli sprawia, że usługi oświatowe potrzebne są coraz bardziej w innych częściach Gdańska. Podjęliśmy działania, aby sprostać tym potrzebom. Należą do nich:

 • użyczanie wolnych pomieszczeń w szkołach podstawowych
 • przekazywanie organizacjom i osobom prywatnym, w drodze konkursu, działek pod budowę przedszkoli (podpisany akt notarialny – przedszkole na Ujeścisku będzie w przyszłym roku),
 • we wrześniu br. ogłoszony zostanie konkurs na 3 kolejne działki,
 • umożliwienie otrzymywania dotacji od dnia rozpoczęcia działalności,
 • wprowadzenie ulg w opłatach najmu lokali na przedszkola,
 • zwolnienie z podatku od nieruchomości
 • Powstaje pierwsze w Gdańsku przedszkole modułowe. Inwestycja będzie prowadzona w systemie „zaprojektuj i zbuduj” (wykonawca musi zaprojektować przedszkole, uzyskać pozwolenie na budowę oraz wykonać obiekt wraz z jego wyposażeniem, uzbrojeniem i zagospodarowaniem działki). Przedszkole powstanie do 15 grudnia br. przy ul. Anny Jagiellonki. Koszt: 3 355 732 zł.

Program budowy przedszkoli modułowych w najbliższych latach umożliwi ich wznoszenie w miejscach, gdzie przybywa dzieci w wieku przedszkolnym i ewentualne przenoszenie ich tam, gdzie zmiany demograficzne będą rodziły nowe potrzeby. W przyszłym roku sytuacja rodziców szukających miejsca w przedszkolach powinna ulec radykalnej poprawie.
Być może przytoczone tu suche fakty dostarczą potrzebnych i ciekawych informacji. Mam nadzieję, że ten rok szkolny będzie dla młodych gdańszczan i ich rodziców rokiem szczęśliwym. Zachęcam też do zapoznawania się z programami stypendialnymi dla zdolnej młodzieży z gdańskich szkół, które być może zmotywują tych, którzy takiej motywacji potrzebują lub umożliwią wyjazd na wyższe uczelnie zagraniczne tym, którzy wykażą się szczególnymi osiągnięciami w czasie nauki w liceach.