Spotkałem się dziś z władzami miasta oraz radnymi Rumi aby rozmawiać o szczegółach funkcjonowania i korzyściach płynących z przystąpienia Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Spotkanie tradycyjnie już rozpoczęła prezentacja dotycząca idei powołania stowarzyszenia. Przedstawiłem potencjalne korzyści płynące z członkowstwa w GOM oraz przykładowe zadania, którymi mogłoby zajmować się stowarzyszenie.

Podczas spotkania pojawiły się pytania: czy stowarzyszenie nie przejmie obowiązków województwa, czy rozwój podmiotów stowarzyszonych nie opóźni rozwoju reszty województwa, co realnie mogłoby zrobić dla poziomu naukowego uczelni w regionie?

Ważnym tematem w dyskusji było wsparcie metropolii dla budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta. Zadeklarowałem zabieganie o rozpoczęcie budowy OPAT-u (m.in. już w styczniu br. Gdańsk, w ramach Związku Miast i Gmin Morskich, wystosował w tej apel do premiera oraz ministra infrastruktury o przywrócenie tej inwestycji do Programu Dróg Krajowych na lata 2011-2015.), co zostało bardzo pozytywnie odebrane przez wszystkich członków spotkania. Wspólnie uznaliśmy, że OPAT powinien być jedną z priorytetowych inwestycji, o które zabiegać powinno stowarzyszenie metropolitalne.

Mimo, że budowa Obwodnicy Północnej leży w gestii rządu, to musimy wspólnie o to lobbować a także pomagać GDKiA na ile się da. Mamy dobre doświadczenia z Obwodonicy Południowej, gdzie wzięliśmy na siebie jako miasto badania geodezyjne, wywłaszczenia, zapewniliśmy mieszkania dla eksmitowanych itp. Chętnie podzielimy się naszym know-how z gminami, na terenie których przebiegać ma OPAT. Wydaje mi się, że OPAT jest w tej chwili dla samej metropolii jak i Gdańska, ważniejsza niż tzw. (projektowana) obwodnica metropolitalna.

Radni kilkakrotnie powtarzali iż nie mieliby żadnych wątpliwości co do przyłączenia się do stowarzyszenia, gdyby nie do końca zrozumiały sprzeciw Gdyni. Podczas spotkania kilku radnych zadeklarowało chęć spotkania się Prezydentem Gdyni, aby poznać jego argumenty.

W spotkaniu udział wzięli również starosta wejherowski Józef Reszke oraz posłanka z okręgu gdyńsko-słupskiego Krystyna Kłosin, którzy apelowali do radnych o podjęcie uchwały o przystąpieniu Rumi do tworzącego się stowarzyszenia. Posłanka Kłosin powiedziała między innymi że: „ …wyłamywanie się ze współpracy metropolitalnej po prostu nie ma sensu i , że jesteśmy skazani na metropolizację.”