Od dłuższego czasu samorządowcy są w sporze z ministrem finansów. Minister ma pomysł, by zredukować deficyt sektora finansów publicznych. I, upraszczając, chce to zrobić niejako także kosztem samorządów. Na to samorządy zgodzić się nie mogą. Pamiętajmy bowiem pamiętać, że samorządy muszą zaciągać kredyty na pokrycie wkładu własnego na dotacje unijne w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Od tego zależy los czekających nas kolejnych dużych, potrzebnych mieszkańcom inwestycji.

Rozumiemy ministra Rostkowskiego. Ale uważamy, że są inne sposoby na oszczędzanie. Jesteśmy otwarci na wszystkie jego pomysły, na każdą dyskusję.

Poniżej przedstawiam Państwu stanowisko Unii Metropolii Polskich.

Opinia Zarządu Unii Metropolii Polskich