Od paru miesięcy pracujemy nad projektem budżetu Gdańska na 2013 rok. Poszczególni dyrektorzy wydziałów Urzędu Miejskiego prognozują wydatki i przychody. Skarbnik Miasta Teresa Blacharska wraz z pracownikami Wydziału Finansów koordynują te prace.

Gospodarka naszego miasta, rzecz jasna, jest ściśle powiązana z gospodarką Polski, Europy i Świata. Nie jesteśmy „samotną wyspą”. Trwające od wielu lat w Europie spowolnienie gospodarki dotyka i Gdańsk. Gorzej prosperująca gospodarka przynosi oczywiście mniejsze dochody podatkowe do budżetu państwa i budżetów poszczególnych samorządów.

Poniżej przedstawiam założenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok. Poznacie państwo prognozowane dochody miasta jak i wydatki. Zawsze największym wyzwaniem jest „okiełznanie” pomysłów na wydatki budżetowe. Uzasadnionych społecznie i słusznych pomysłów na wydawania pieniędzy miejskich zawsze jest wiele. Niewiele jest natomiast pomysłów na zwiększanie dochodów.

Poszczególne wydziały w Urzędzie Miejskim przestawiają propozycje wydatków. Następnie propozycje wydatków trzeba skonfrontować z planowanymi dochodami, nie można bowiem uchwalić budżetu miasta, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących. Projekt budżetu miasta na nowy rok, przedstawia Radzie Miasta prezydent miasta do 15 listopada każdego roku.

Prezentacja do pobrania w pliku PDF.