Pozwalam sobie udostępnić poniżej, notatkę opracowaną przez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli.

Na końcu tekstu znajduje się link do materiału źródłowego. Jeśli jesteś przedsiębiorcą to podziel się swoją opinią o dokumencie.

„Prezydent Gdańska sprawozdawcą opinii w Komitecie Regionów

20 lutego w Brukseli Prezydent Paweł Adamowicz, reprezentant miasta Gdańska w Komitecie Regionów, został mianowany sprawozdawcą opinii dotyczącej wspierania działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Europie. Opinia zostanie przygotowywana w ramach Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) Komitetu Regionów.

Prezydent Miasta Gdańska został wybrany spośród pięciu kandydatów – m.in., z Włoch, Hiszpanii i Irlandii, którzy zgłosili chęć opracowania tej opinii. Po krótkiej prezentacji kandydatur i dyskusji rolę sprawozdawcy jednogłośnie przyznano prezydentowi Adamowiczowi.

Opinia Komitetu Regionów zostanie przygotowana jako odpowiedź przedstawicieli europejskich miast i regionów na publikację przygotowanego przez Komisję Europejską dokumentu pt. „Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie”. Głównym założeniem planu działania jest wspierania procesów prowadzących do obniżenia bezrobocia i przywrócenia wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie przedsiębiorczości. W opinii Komisji Europejskiej działania w tym kierunku powinny opierać się na trzech filarach: rozwoju kształcenia i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, tworzeniu odpowiedniego środowiska biznesowego, w którym przedsiębiorcy mogą bez przeszkód funkcjonować oraz identyfikacji godnych do naśladowania wzorów i dobrych praktyk.

Prezydent Adamowicz jest członkiem Komitetu Regionów od października 2011 r. Zasiada w komisjach ENVE ds. środowiska, klimatu i energii oraz ECOS.

Komitet Regionów jest organem doradczym, reprezentującym lokalne i regionalne samorządy w Unii Europejskiej. Jego rola polega na opiniowaniu przygotowywanych dokumentów i aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej. Komitet Regionów liczy obecnie 344 członków z 27 krajów UE.”

Dokument źródłowy Komisji Europejskiej.