Krótki wpis obrazuje zeszłotygodniowe podsumowanie roku pracy gdańskiej Straży Miejskiej. Na tym blogu prowadziliśmy już dyskusję na temat tej miejskiej służby i od dłuższego już czasu wnioski z tej dyskusji są wdrażane w życie. Corocznym zwyczajem stała się odprawa Straży Miejskiej, czyli spotkanie na początku roku podsumowujące dokonania, sukcesy jak i porażki roku ubiegłego.

Podstawowe pytanie, które często pada, brzmi następująco:
Czy Straż Miejska jest nam potrzebna i czy jej zadań nie mogłaby przejąć policja?

Odpowiedź zawiera się w rocznym podsumowaniu. Straż Miejska podejmuje tysiące drobnych spraw, interwencji, których policja nie chciałaby się podejmować, ale też technicznie zajęłaby się tylko niektórymi z nich.  Czy policja podejmie interwencję w przypadku nielegalnie zawieszonego banneru, nieodśnieżonego chodnika, naruszania porządku przez osoby pijące alkohol lub parkujące pojazd w sposób niedozwolony? Niestety nie, gdyż policja nie ma technicznych możliwości zajmowania się takimi sprawami w sposób sprawny i stały, jak i ma dużo istotniejsze problemy do rozwiązania.

Na ponad 80 tys. podjętych interwencji, ponad połowa dotyczyła czystości i porządku. Wciąż stan miasta pod tym względem daleki jest od ideału, ale byłoby dużo gorzej gdyby nie tego typu działania.

Komendant Straży Miejskiej od dłuższego już czasu przesuwa siły z interwencji dotyczących wykroczeń drogowych w stronę przeciwdziałania innym niekorzystnym zjawiskom, takim jak nielegalne reklamy, zaśmiecanie przestrzeni publicznej, niesprzątanie po swoich czworonogach.

Jeśli na ulicy widzimy gdzieś strażników miejskich zakładających blokadę czy wlepiających mandat za parkowanie, to z dużym prawdopodobieństwem zostali wezwani przez mieszkańców na interwencję. To za co jedni Straży Miejskiej nie lubią, dla innych jest jedyną możliwością wpływu na źle parkujących kierowców, osób niszczących zieleń lub mienie.

Skromna załoga Straży Miejskiej poza tym zajmuje się zabezpieczaniem imprez masowych, zwłaszcza ogrom pracy włożyli w organizację Euro 2012, za co im serdecznie dziękuję. Pracownicy Straży Miejskiej obsługują również miejski monitoring, prowadzą zajęcia w szkołach, które mają na celu edukację młodych gdańszczan w zakresie bezpieczeństwa na drodze, czystości i porządku. Straż współpracuje również w działaniach Rad Dzielnic, uczestniczy w ich spotkaniach i dyżurach. Również wyznaczenie „strażników dzielnicowych” ma na celu usprawnienie pracy SM oraz pomoc w problemach mieszkańcom wszystkich dzielnic.

Kliknij aby pobrać całą prezentację (pdf).