kartaWe wrześniu minęło pół roku odkąd wprowadziliśmy w Gdańsku Kartę Dużej Rodziny. Wiele, zwłaszcza w czasie kampanii do parlamentu mówiło się o potrzebie wspierania rodzin wielodzietnych. Co jakiś czas padają ciekawe pomysły, choć zwykle po chwili okazują się niemożliwe do zrealizowania z uwagi na budżetowe oszczędności czy to na szczeblu centralnym, wojewódzkim a także i gminnym. Choć pomysł to nienowy, funkcjonujący już w krajach takich jak Francja, Luksemburg, Belgia i Włochy, to jednak w skali naszego kraju pierwszy i jak dotąd jedyny na taką skalę program, realizowany z budżetu miasta. O programie pisałem niemalże rok temu na blogu. Można dyskutować, czy kryterium przyjęte w programie (rodzina z trójką i więcej dzieci) jest sprawiedliwe, ale jakieś kryterium trzeba było przyjąć i przyjęliśmy podobne do tych przyjętych w wyżej wymienionych krajach.

Program wyraża troskę o rodzinę i wynika z sytuacji demograficznej oraz konieczności podejmowania działań promujących wzrost dzietności rodzin oraz stwarzania warunków dla optymalnego funkcjonowania rodziny. Nikogo, kto ma na utrzymaniu dzieci nie trzeba przekonywać, że zapewnienie im optymalnych warunków rozwoju to ogromny wysiłek również finansowy. Wycieczka do ZOO, połączona z kupnem biletów na miejską komunikację, biletami wstępu oraz zakupem choćby napoi to w przypadku rodziny, złożonej z pięciu lub więcej osób ogromny wydatek.

W Polsce rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom dużych rodzin wprowadzono mniej więcej równocześnie w kilkunastu miastach. W ograniczonym zakresie Kartę wprowadziły między innymi Wrocław, Grodzisk Mazowiecki, Tychy, Sandomierz, Warszawa.

Zasady przyznawania Karty oraz ulgi dla rodzin wielodzietnych w miastach, w których Karty obowiązują są różne. We Wrocławiu np. ulga na przejazdy środkami transportu miejskiego obowiązuje tylko w niedzielę i święta (dzieci bezpłatnie, rodzice bilety ulgowe). W Grodzisku Mazowieckim darmowa komunikacja miejska przysługuje rodzinom posiadającym 4 i więcej dzieci. Czasami oprócz możliwości korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej Karta uprawnia do korzystania z ulg różnych innych instytucji i miejsc np. baseny, teatry, ZOO itp., które przyznały ulgę dla rodzin wielodzietnych.

Na czym polega gdańska Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje gdańskim rodzinom wielodzietnym, tj. mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia – lub do 26 roku życia w przypadku osób uczących się i studiujących. W Gdańsku o przyznanie Karty może ubiegać się również rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka, w których jest troje i więcej dzieci.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej na podstawie złożonego we wskazanych Punktach Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku wniosku. Przy składaniu wniosku konieczne jest okazanie dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej.

Karta jest imienna, ze zdjęciem, posiada termin ważności, numer oraz hologram. Jej emitentem jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Karta ważna jest 1 rok z możliwością przedłużenia ważności na kolejny rok. Warunkiem przedłużenia ważności Karty jest przedstawienie w punkcie ZTM przy ul. Na Stoku 49, dokumentów potwierdzających uprawnienie. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów i po potwierdzeniu uprawnienia pracownik ZTM nakleja na Kartę hologram z nadrukowanym rokiem ważności. Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem okresu ważności Karty.

Dotychczasowe efekty? Od lutego do końca października 2011 r. złożono 3.051 wniosków o wydanie Karty Wielkiej Rodziny, z czego zrealizowano 3.015. Dotychczas wydano 14.152 Karty, z czego 5.217 są to Karty rodzinne normalne (dla rodziców), zaś 8935 Karty rodzinne ulgowe (dla dzieci). Statystycznie na jeden złożony wniosek średnio przypada 4.69 wydartych Kart.

karta2

W Gdańsku 8 935 dzieci z rodzin wielodzietnych korzysta już z uprawnień jakie daje Karta Dużej Rodziny. Jak nietrudno wywnioskować wydawane darmowe karty bezpośrednio obciążają budżet miasta, co stanowi kosztowną pozycję w budżecie ale myślę, że to pieniądze dobrze wydane, które procentować będą w przyszłości. Darmowy przejazd środkami publicznej komunikacji jest moim zdaniem jednym z podstawowych narzędzi jakie miasto może użyć aby wspierać rodziny, które postanowiły mieć więcej dzieci niż przeciętna polska rodzina. Zapewnienie im warunków do rozwoju czyli również dostępu do wydarzeń kulturalnych, rekreacji i rozrywki jest jedną z najkosztowniejszych pozycji w budżecie domowym i comiesięczne wsparcie miasta w postaci doładowanej karty miejskiej ma dla tych budżetów niebagatelne znaczenie. Chcemy wysyłać jasny i czytelny sygnał, że duże gdańskie rodziny mogą liczyć na wsparcie miasta i że w miarę możliwości budżetowych będziemy wspierać tych, którzy trud wychowania kilkorga dzieci podjęli, na przekór tendencjom demograficznym.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do:

  • Bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.
  • Bezpłatnego wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeże" przy ul. Karwieńska 3 w każdą pierwszą sobotę miesiąca do końca września.
  • 20% rabatu na bilety indywidualne w soboty i niedziele do Miejskiego Teatru „Miniatura" w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 16.
  • 15% rabatu na produkcję filmu rodzinnego (wesela, chrzty, i komunie, przyjęcia rodzinne itp.) oraz na montaż prywatnych nagrań filmów rodzinnych, a także kopiowanie, przygrywanie z taśm analogowych na nośniki cyfrowe w Studiu Filmowym Mira tor.
  • 30% rabatu na organizowane przez Szkołę Języków Europejskich Universus Sp. z.o.o kursy językowe dla wszystkich członków rodziny, posiadających Kartę Dużej Rodziny (dorośli i dzieci) w siedzibach przy ul. Podgarbary 10 w Gdańsku oraz przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku.
  • 25% rabatu na wejście do Rodzinnego Centrum Zabaw, Al. Grunwaldzka 229 dla każdego dziecka, na podstawie Karty, w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach otwarcia Centrum, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Biletu dla całej rodziny (rodzina 5-osobowa i więcej) w kwocie 20 zł do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew" , ul. Chmielna 53.
  • Biletu dla całej rodziny w kwocie 2 zł na wystawę „Drogi do Wolności Europejskie Centrum Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, przez cały tydzień za wyjątkiem poniedziałków.
  • 30% zniżki na wszystkie przedstawienia za wyjątkiem premier oraz imprez i koncertów specjalnych w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 15.
  • 500 zł rabatu na całoroczne kursy językowe dla wszystkich członków rodziny, posiadających Kartę Dużej Rodziny (dorośli i dzieci) w siedzibach British School przy ul. Wały Jagiellońskie 26/2 oraz Al. Grunwaldzka 238.

Podmioty gospodarcze stają się uczestnikami Programu poprzez zaoferowanie ulg i zwolnień na swoje usługi, produkty na podstawie podpisanego Porozumienia. Dotychczas zostały podpisane cztery porozumienia z uczestnikami – podmiotami gospodarczymi oferującymi zniżki na swoje usługi (na załączonym obrazku). Trwają rozmowy i negocjacje z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi przystąpieniem do powyższego Programu. Gorąco namawiam przedsiębiorców do aktywnego uczestnictwa w programie!