Szanowni Państwo!

Drodzy Gdańszczanie!

Witam na piątym już, dorocznym spotkaniu obywatelskim.

Dokładnie czterdzieści lat temu, 14 grudnia 1970 roku, rozpoczął się strajk w stoczni gdańskiej. Robotnicy zaprotestowali przeciwko drastycznym podwyżkom cen żywności. Przez miasto przeszły wielkie demonstracje. W następnych dniach na ulicach Gdańska, od strzałów Milicji Obywatelskiej zginęli ludzie.

Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy.

Dziękuję.

Dzisiejsze spotkanie jest różne od poprzednich. To pierwsze nasze spotkanie w nowej kadencji.

Dziękuję tym z Was, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. I to nie tylko tym, którzy głosowali na mnie. Wszystkim – jako że Wasz udział w głosowaniu świadczy o tym, że losy Gdańska nie są Wam obojętne. Że jesteście świadomymi obywatelami naszego miasta.

Dziękuję.
Szanowni Państwo

Każde z dotychczasowych naszych spotkań rozpoczynałem sprawozdaniem z wykonania obietnic danych na tej sali rok wcześniej. Myślę, że w tym roku możemy sobie to darować. Podczas kampanii wyborczej rozliczano mnie niezwykle dokładnie – kontrkandydaci, media i w konsekwencji sami wyborcy. Gdybym ze swoich obietnic się wystarczająco nie wywiązał wynik wyborów byłby zupełnie inny.

Nie miejsce teraz, ni czas bym składał obietnice na rok 2011. Opowiem Wam o tym, czego możecie spodziewać się po rozpoczynającej się kadencji. Co osiągniemy, co chcemy przez najbliższe cztery lata zrobić.

I zapewniam, że nie będę się dzielił z Wami marzeniami. Te plany są realne.

Naszym priorytetem jest rodzina. Chcemy jak najbardziej odciążyć młodych rodziców. Stąd nasz plan by rozwiązać problem gdańskich przedszkoli. Niestety, tak jak w większości miast w Polsce, jest ich w Gdańsku za mało. Co roku rodzice stają na głowie, by zapisać swe dzieci do przedszkola.

To niebawem się skończy! Dzięki programowi budowy modułowych przedszkoli. Pierwsze takie przedszkole zaczęliśmy budować w październiku tego roku kosztem 3,5 miliona złotych. Każde takie przedszkole pomieści setkę dzieci. Do końca kadencji takich przedszkoli będzie pięć. Większość na Gdańsku Południe.

A to, w połączeniu z okienkami przedszkolnymi w budynkach szkolnych, spowoduje, że do końca nadchodzącej kadencji 100 procent gdańskich dzieci zostanie objętych opieką przedszkolną. To program ambitny, ale realny.

Chcemy też rozwiązań problem żłobków. W tej chwili Gdańsk prowadzi dziewięć takich placówek, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku od 4 miesięcy do 3 lat. Ale zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze nad małymi dziećmi jest w naszym mieście prawie czterokrotnie wyższe.

W przyszłym roku mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące sposobu organizacji instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem. Najistotniejsze zmiany dotyczą przekształcenia żłobków z zakładów opieki zdrowotnej w placówki opiekuńcze, co zdecydowanie ułatwi ich prowadzenie i zakładanie. Ta nowa ustawa daje także możliwość organizowania i prowadzenia innych form opieki nad małymi dziećmi: np. klubików (pobyt dziecka 5-godzinny).

Nie czekamy biernie na zmianę ustawy. Gdański Zespół Żłobków już przygotowuje się do zwiększenia ilości miejsc o 120 najpóźniej w pół roku od wejścia w życie ustawy.

Nasza troska o dzieci i młodzież wyraża się także w zapobieganiu chorobom XXI wieku. W latach 2011-2014 gdańszczanie od 6 do 14 roku życia objęci zostaną pionierskim w skali kraju programem profilaktycznym zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Każdego roku nasze dzieci będą diagnozowane pod względem zagrożenia cukrzycą, otyłością, wadom postawy i chorobom układu krążenia. Rewolucja w medycynie szkolnej to także szeroko pojęta edukacja dzieci, rodziców i pedagogów. Na pierwszy etap tego programu przeznaczymy 3 miliony złotych.
Drodzy gdańszczanie!

Jednym z najważniejszych naszych zadań, to drogi i komunikacja miejska. To problem, z którym mierzymy się od lat.

Na rozbudowę dróg w Gdańsku przeznaczamy 63 procent wydatków inwestycyjnych. To najlepiej obrazuje skalę naszej pracy. Dzięki konsekwentnym staraniom o fundusze europejskie, w latach 2010-2014 przeznaczyliśmy na budowę dróg aż 3 miliardy 521 milionów złotych! To 7 tysięcy 700 złotych na jednego mieszkańca!

Do końca przyszłej kadencji, dzięki realizacji najtrudniejszego i najdroższego projektu inwestycyjnego w historii miasta, przejedziemy nowym odcinkiem ulicy Słowackiego. Nowa trasa będzie miała po dwa pasy w każdą stronę oraz estakadę nad Aleją Grunwaldzką i torami kolejowymi.

Od początku mojej prezydentury, mimo że nie było wtedy unijnych dotacji, realizowaliśmy – zaplanowaną jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku – trasę W-Z. Co kilka lat oddawaliśmy do użytku kolejny jej odcinek. Dziś zbliżamy się do końca tej inwestycji. W połowie 2012 roku, przejedziemy dwujezdniową drogą od obwodnicy do centrum.

Także w roku 2012 oddana zostanie do użytku ul. Nowa Łódzka oraz nowa linia tramwajowa na Ujeścisko. W tym czasie będziemy też jeździli przebudowanymi, czteropasmowymi ulicami – Łostowicką i Jabłoniową.

Pod koniec 2012 roku przejedziemy budowaną przez rząd Obwodnicą Południową. Konsekwentnie przygotowujemy się do budowy Trasy Sucharskiego. Dzięki niej niecałe trzy lata później przejedziemy przez tunel wydrążony trzydzieści metrów pod lustrem Martwej Wisły, aż do Letnicy i północnych dzielnic Gdańska. Dzięki temu odkorkuje centrum. Ale też szerzej otworzą się bramy naszych portów.

Na początku przyszłego roku przedstawię Strategiczny Program Transportowy Dzielnicy Południe. Będzie on podstawą o ubieganie się o środki unijne.

Zdecydowanie też poprawimy stan gdańskiej komunikacji zbiorowej. Dziś mamy najnowocześniejszy tabor autobusowy w kraju. Ale to nas nie zadowala.

Dzięki wartym 548 milionów złotych inwestycjom, do końca przyszłej kadencji wszystkie jeżdżące po Gdańsku tramwaje będą nowocześniejsze i niskopodłogowe. Jazda nimi będzie komfortowa, bo równocześnie wymieniamy ostatnie torowiska na Alei Rzeczpospolitej, Kartuskiej, Nowych Ogrodach, Rybołowców, Strajku Dokerów i Wolności.

Łącznie zmodernizowanych zostanie kolejnych jedenaście odcinków torowisk, przebudowana zostanie zajezdnia tramwajowa we Wrzeszczu. Powstanie nowa, sześciokilometrowa linia tramwajowa na Morenę.

Aby usprawnić komunikację w mieście, wspólnie z Gdynią i Sopotem wprowadzamy inteligentny system sterowania ruchem Tristar. Dzięki niemu do końca 2012 roku zharmonizujemy ruch drogowy w obrębie całej aglomeracji.

Przez wiele lat Szybka Kolej Miejska była kręgosłupem gdańskiej metropolii. Dalszy jej rozwój jest jednak uzależniony od przedłużenia linii SKM do Gdańska śródmieście oraz wybudowania nowej linii kolejowej – Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Będziemy aktywnie wspierali Marszałka Województwa Pomorskiego w realizacji tego przedsięwzięcia. Najpóźniej w roku 2015 przejedziemy szybkim pociągiem z Wrzeszcza do Rębiechowa i z gdańskiego lotniska do Gdyni.

Jesteśmy krajowym liderem długości dróg rowerowych. Do wybudowanych w ostatniej dekadzie ponad osiemdziesięciu kilometrów, do końca kadencji dojdzie następnych czterdzieści. Ponadto do 2012 roku przy każdym przystanku SKM, a także przy węźle tramwajowym na Ujeścisku, powstaną parkingi rowerowe.

Aby zachęcić gdańszczan do tego, by wolny czas spędzali na wodzie w przyszłym roku powstanie dziesięć nowych przystanków tramwaju wodnego oraz trzy przystanie żeglarskie – przy ulicach Żabi Kruk, Sienna Grobla, oraz Tamka. Następnym krokiem będzie przystań przy ul. Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej, która powstanie do roku 2013 oraz most zwodzony nad śluzą w Przegalinie.

Szanowni Państwo!

Nie zapominamy o historycznych częściach miasta. Rozpoczęliśmy przywracanie im świetności, prowadząc największy projekt rewitalizacyjny w Polsce. Obejmuje on nie tylko zadania inwestycyjne, ale i społeczne.

Na pierwszy ogień poszły Letnica, Dolne Miasto i fragmenty Nowego Portu i Dolnego Wrzeszcza. Do 2012 roku w Letnicy wyremontujemy 30 budynków oraz zdecydowaną większość ulic. Wybudujemy nowe mieszkania.

W Nowym Porcie do końca 2011 roku powstanie nowe atrakcyjne centrum kulturalne dzielnicy.

Na Dolnym Mieście wyremontujemy ponad połowę ulic i całą infrastrukturę wodociągową.

Do końca nowej kadencji powstanie „salon Dolnego Wrzeszcza” – kompleksowo wyremontowana ulica Wajdeloty. Ta część naszego miasta może być i będzie perłą naszego miasta.

Na Oruni odtworzymy Starą Kuźnię przy ulicy Gościnnej i stworzymy z niej centrum dzielnicy.

To nie są działania doraźne. To konsekwentna realizacja przemyślanego planu. Po rewitalizacji tych dzielnic przyjdzie kolej na następne. Gdańsk będzie piękniał na naszych oczach.

Szanowni Państwo

Kolejnym ważnym zadaniem rozpoczynającej się kadencji jest bezpieczeństwo obywateli naszego miasta.

Jak wynika z doświadczeń monitoring wizyjny zmniejsza liczbę popełnianych wykroczeń i przestępstw. Zwiększa nasze bezpieczeństwo. Do końca 2015 roku obejmiemy Gdańsk systemem monitoringu wizyjnego – nad naszym bezpieczeństwem będzie czuwać 225 kamer! Tylko w ostatnich czterech latach wydaliśmy na ten cel 6 milionów 510 tysięcy złotych

Ale bezpieczeństwo to nie tylko kamery, nie tylko wspomaganie policji. Chcemy kontynuować inwestycje przeciwpowodziowe. Do końca 2014 roku za blisko 200 milionów złotych kompleksowo wyremontujemy wybudowany w XIV wieku Kanał Raduni. W ciągu następnych dwóch lat, w ramach programu wartego 108 milionów złotych, zbudujemy trzy nowe zbiorniki retencyjne oraz przebudujemy zbiornik na Srebrzysku.
Moi Drodzy!

Przed nami wielkie inwestycje realizowane w systemie partnerstwa publiczno prywatnego. Inwestycje, które – nie boję się tego słowa – zmienią oblicze Gdańska.

Rozpoczęliśmy zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów. To największy w Polsce projekt w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Znaleźliśmy poważnego inwestora, Polnord, z którą Miasto zawiąże spółkę celową. Wyspa Spichrzów zajaśnieje nowym blaskiem.

Naszym celem jest stworzenie na tej części Wyspy Spichrzów nowej, atrakcyjnej, tętniącej życiem przestrzeni. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2015.

Podobny projekt to zabudowa Targu Siennego i Rakowego. To zdawałoby się opuszczone miejsce nabierze nowego blasku. Przykryjemy tory kolejowe, powstanie nowa stacja SKM, która ożywi Główne Miasto. Powstanie nowe centrum miasta. Budowa ruszy w przyszłym roku.

Szanowni Państwo!

Według danych Unii Metropolii Polskich, Gdańsk jest polskim liderem w budowie mieszkań komunalnych! Ale ten sukces nas nie usypia – chcemy i musimy iść za ciosem. Do roku 2014 wybudujemy kolejnych tysiąc mieszkań!

Pamiętamy też o tych mieszkańcach, którzy chcieliby zrealizować swoje marzenia o własnym lokum. Od lat prowadzimy konsekwentną politykę sprzedaży mieszkań komunalnych po preferencyjnych cenach. Co roku dwa tysiące gdańszczan wykupuje swoje mieszkania. Coraz więcej gdańszczan jest na swoim. Zamierzamy dalej prowadzić tę politykę. Służyć temu będzie między innymi program budowy mieszkań „Gdańszczanin na swoim”, skierowany do tych osób, których dochody są za wysokie by ubiegać się o mieszkania socjalne, a zbyt niskie by otrzymać je w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Drodzy Gdańszczanie!

Dzięki naszym konsekwentnym działaniom do końca 2010 roku 98,8 procent gospodarstw domowych w naszym mieście będzie miała dostęp do kanalizacji, a do wodociągów aż 99,5 procent. Do 2014 roku wskaźniki te wzrosną odpowiednio do 99,2 i 99,7 procent.

Znaczącym efektem naszego projektu wodno-ściekowego będzie także poprawa czystości kąpielisk Zatoki Gdańskiej. Przyczyni się do tego zakończona już likwidacja Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Zaspa. Będziemy też modernizować Oczyszczalnię Ścieków Gdańsk Wschód.
Szanowni Państwo!

Gdańsk to nie tylko okno na świat, ale także otwarte drzwi przez które można do nas przyjechać, przypłynąć, przylecieć. Nasze miasto jest miejscem, do którego przybywają ludzie niosący ogromny kapitał intelektualny, społeczny i innowacyjny. Konsekwentnie budując swoją pozycję jako centrum logistyczne Gdańsk ma szansę spełniać rolę lokomotywy rozwoju pobudzającej region, a nawet szerzej – kraj.

Rozbudowujemy Port Lotniczy imienia Lecha Wałęsy w Rębiechowie, tak by mógł od 2012 roku przyjmować sześć milionów pasażerów rocznie, zamiast dzisiejszych dwóch. To inwestycja warta blisko 400 milionów złotych, z czego prawie połowę udało nam się pozyskać ze środków Unii Europejskiej.

Kolejnym krokiem ku urzeczywistnianiu tego planu jest utworzenie na zapleczu gdańskiego portu Pomorskiego Centrum Dystrybucyjno-Logistycznego. Jest to jeden z głównych celów powołanej przez nas półtora roku temu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego – InvestGda. Centrum usprawni obsługę ładunków w kontenerach z Szanghaju, Hong Kongu, Brugii, Gandawy czy Hamburga. Jestem zdeterminowany, by Centrum powstało w ciągu najbliższych dwóch lat.

Światowa firma analityczna KPMG uznała w 2009 roku Gdańsk – jako jedyne miasto w Polsce i jedno z ośmiu w Europie – za najbardziej atrakcyjną lokalizację dla centrów biznesowych na świecie. W tym roku międzynarodowy magazyn „Forbes” sklasyfikował nasze miasto na drugim miejscu w rankingu najbardziej przyjaznych dla biznesu miast w Polsce.

Musimy tę pozycję utrzymać!

Gdańszczanie!
Jednym z ważniejszych naszych celów jest kultura. Gdańsk musi kojarzyć się z kulturą. Chcemy zdobyć i zdobędziemy zaszczytne miano Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. W sierpniu tego roku przeszliśmy to finału tej szlachetnej rywalizacji.

W tym roku rozpoczynamy budowę Europejskiego Centrum Solidarności. Turyści, którzy na przełomie 2013 i 2014 roku wejdą do tego budynku, będą mogli podziwiać stałą ekspozycję poświęconą polskim zrywom wolnościowym i „Solidarności”, bibliotekę z czytelnią na sto tysięcy woluminów, czy mediatekę.

W tym samym czasie nieopodal budować się będzie Muzeum II Wojny Światowej, które dopełni opowieść o najnowszej historii naszego miasta, Europy i Polski.

Powstanie też Gdański Teatr Szekspirowski, którego budowę rozpoczniemy na wiosnę przyszłego roku.

Moi Drodzy!

Miasto to budynki, drogi i inwestycje. Ale miasto to nie tylko jego materialna część. To także to „coś”, co nazywamy duchem miejsca, co pcha ludzi do działania, co powoduje, że ludzie chcą tutaj żyć i pracować.

Musimy zrobić wszystko, by Gdańsk stał się miastem obywatelskim, miastem kapitału społecznego.

Bowiem to kapitał społeczny umożliwia nam skuteczne współdziałanie. Wzmaga nasze wzajemne zaufanie. A ludzie, którzy sobie ufają osiągają więcej.

Poziom kapitału społecznego decyduje o jakości współpracy, o gęstości sieci stowarzyszeń, gotowości do dotrzymywania umów i kontraktów. Sukces w przezwyciężaniu dylematów zbiorowego działania i samoniszczącego oportunizmu zależy w dużej mierze od poziomu odziedziczonego lub wypracowanego kapitału społecznego.

Niestety pod tym względem nie jest u nas najlepiej.

Nie potrafimy współpracować, nie uczestniczymy w życiu publicznym, nie udzielamy się społecznie, nie zrzeszamy się. Nie ufamy sobie. Jesteśmy mało tolerancyjni i obywatelscy. To smutny spadek po latach PRL.

A przecież nasze miasto ma wielkie tradycje obywatelskiego współdziałania. To tu, pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, powstały organizacje opozycyjne skupiające robotników oraz młodą inteligencję – Wolne Związki Zawodowe i Ruch Młodej Polski.

To tu w sierpniu 1980 w Stoczni Gdańskiej powstał pierwszy w Europie Wschodniej, legalny i niezależny od partii komunistycznej związek zawodowy „Solidarność”. A i w stanie wojennym rodziły się tu liczne niezależne inicjatywy.

Gdańszczanie w czasach PRL, wbrew komunistycznej władzy, wyróżniali się aktywnością społeczną i wysokim stopniem samoorganizacji. Takiej tradycji, takiej podstawy do budowania społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa kapitału społecznego nie maja inne Polskie miasta.

Zresztą także i dziś znajdujemy wspaniałe przykłady takiego działania.

Ponad trzy lata temu, kiedy Michel Platini ogłosił decyzję o przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy Piłce Nożnej, wiedziałem że musimy wykorzystać tę szansę jako dodatkowy bodziec. Zainspirowałem pomorskich przedsiębiorców do stworzenia Społecznego Komitetu Wsparcia Euro 2012. Ten komitet działa i dziś nosi nazwę Społecznego Komitetu Wsparcia Gdańska. Dzięki naszemu współdziałaniu i udało się wybudować już dziewięć boisk przyszkolnych. Ich budowa była sponsorowana w znacznym stopniu przez prywatnych przedsiębiorców. Razem z boiskami budowanymi przez miasto oraz tych powstających w ramach programu Orlik, wybudowaliśmy 27 nowych boisk! Osiem kolejnych jest w trakcie realizacji. Ale nie spoczywamy na laurach i budujemy następne.

Z roku na rok rośnie zastęp gdańszczan, którzy wpłacają jeden procent swoich podatków na organizacje pożytku publicznego.

To podstawa, na której możemy odbudować naszą obywatelskość, odbudować tak ważny kapitał społeczny.

I to nasz obowiązek. To obowiązek prezydenta miasta, ale także radnych i elit społecznych – przedsiębiorców, ludzi kultury, nauczycieli, księży i dziennikarzy. Musimy być animatorami życia społecznego.

Kapitał społeczny można i trzeba budować na czterech podstawowych filarach.

Na szkole, która winna przede wszystkim wpajać w młodzież postawy i nawyki obywatelskie, uczyć uczciwej debaty i poszanowania przeciwnika.

Na kościele, jako że jest to wspólnota niezwykle liczna w naszym kraju. I poprzez dobrze i sprawnie działające rady parafialne kościół mógłby uczyć współodpowiedzialności, współgospodarowania.

Na mediach, które mogłyby może zrozumieć, że nie jest rzeczą najważniejszą epatowanie czytelników aferami i sensacjami. Że media mają do wypełnienia wielką rolę – pokazywanie dobrych wzorców postaw obywatelskich.

I wreszcie na administracji, która winna być bardziej przyjazna obywatelom. Która powinna budować zaufanie między obywatelami a urzędami. Która powinna – mówiąc kolokwialnie – „wyjść do ludzi”.

Wierzę, że potrafimy sprostać temu wyzwaniu.

Wierzę, że potrafimy zakotwiczyć Gdańsk w XXI wieku!

My wszyscy – razem!

Drodzy gdańszczanie!

Za kilka dni Wigilia. Z tej okazji chciałbym zaprosić Was na wspólne kolędowanie. A także do łamania się opłatkiem.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzmy sobie pokoju, ciepła i szczęścia.

Życzmy sobie by nadchodzący rok 2011 był lepszy od mijającego.

Będzie lepszy!