Jesień życia dla jednych zaczyna się wcześniej dla innych wiele lat później. Nieubłagany upływ czasu sprawia, że zmieniają się nasze potrzeby i priorytety. Myślę, że każdy marzy o starości, w której dopisuje zdrowie i sprawny umysł a dookoła mamy rodzinę, przyjaciół znajomych. To idealny scenariusz, który nie każdego spotyka. Osoby starsze w Gdańsku to grupa bardzo liczna i w związku ze zmianami demograficznymi oraz rosnącą średnią długością życia wyzwania stojące przed miastem, zabezpieczenia potrzeb tej niejednorodnej grupy będą coraz większe.

W ostatnich dniach obchodziliśmy Dni Seniora, odbyło się wiele wydarzeń okołomiejskich, w których wzięło udział kilka tysięcy gdańskich seniorów. Jest to więcej niż choćby rok wcześniej. Jednak dla nas to za mało. Chcemy więcej aktywnych i uczestniczących w życiu społeczno-kulturalnym mieszkańców Gdańska w wieku seniorskim.

Mamy także świadomość, że nasze społeczeństwo się starzeje i musimy podjąć działania przygotowawcze, musimy przygotowywać się do starości
do przeżywania „jesieni życia” aktywnie oraz nauczyć się wydłużać naszą sprawność fizyczną, ale i umysłową.

W związku z tym, w Wydziale Rozwoju Społecznego urzędu dokonaliśmy ważnej i potrzebnej analizy gdańszczan 50+. To bardzo zróżnicowana grupa mieszkańców, z których część doskonale sobie radzi i jest w pełni samodzielna, ale część potrzebuje znacznego wsparcia od nas i od swoich bliskich, przyjaciół w różnej formie. postanowiliśmy dokonać dogłębnej analizy działań podejmowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat na terenie całego Miasta (we wszystkich jednostkach samorządowej struktury), a skierowanych właśnie do seniorów (bezpośrednio i pośrednio). Zrealizowaliśmy także badanie „gdańskiej starości”. I to wszystko złożyliśmy z obecnym obrazem demograficznym Gdańska, ale i z tendencjami demograficznymi (za 10 lat) – wszystko rozłożone na poszczególne dzielnice Gdańska.

W taki właśnie sposób powstał projekt Programu „Gdańszczanin 50+”, który wyznacza kierunki i rodzaje działań, które powinny naszym zdaniem składać się na ofertę nie tylko dla osób, które seniorami już są, ale właśnie także dla osób wchodzących w fazę „przygotowania do starości”.

Gdańszczanie 50+ to zróżnicowana grupa osób, zarówno aktywnych i w pełni samodzielnych, jak i mniej operatywnych, potrzebujących wsparcia społecznego. Różnorodność grupy i wynikający z tego potencjał mogą stać się źródłem nowych możliwości w procesie rozwoju społecznego Miasta, realizującego się w czterech obszarach:

– edukacji,

– aktywności obywatelskiej,

– zdrowia i aktywności fizycznej

– integracji i pomocy społecznej.

Działania podejmowane w każdym z obszarów powinny wynikać ze starannego rozpoznania potrzeb i oczekiwań środowiska osób powyżej 50 roku życia oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz. Dlatego do konsultacji ze środowiskiem osób starszych, instytucjami wsparcia społecznego oraz organizacjami pozarządowymi kierujemy wypracowany przez nas materiał, licząc, że w ten sposób wspólnie wypracujemy wielokierunkową, kompleksową i długoterminową strategię, odpowiadając w jak największym stopniu na potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Nasze główne założenia są takie, że różnicujemy ofertę w zależności od grupy docelowej/wiekowej, ale także dzielnicy Gdańska. Ofertę przygotowujemy w oparciu o 4 obszary działań, konsolidujemy ją w skali miasta i szukamy najskuteczniejszych, często nowych kanałów dotarcia do seniorów z tak zbudowaną ofertą.

Prezentacja tematu i obszaru konsultacji 50 Plus

50_plus

 

Postulaty, wnioski, uwagi proszę kierować do:

Wydział Rozwoju Społecznego
Urzêdu Miejskiego w Gdańsku
ul. Kartuska 5, 80-803 Gdańsk
[email protected]
tel.: 58 323 67 00