Od wielu lat (1996r.) rokrocznie prowadzone są badania opinii mieszkańców na temat wybranych zagadnień dotyczących miasta i polityki lokalnej. Na poszczególnych slajdach zostały przedstawione wyniki badań prowadzonych na przełomie listopada i grudnia 2012.

Cieszyć może wzrost zainteresowania działalnością władz miasta oraz spadek ilości respondentów, których to w ogóle nie interesuje. Zwłaszcza, że liczba tych, których zdecydowanie interesuje działalność władz miasta wróciła do poziomu z 2000 roku.

Slajd numer 5 pokazuje jak dynamicznie zmienia się struktura informacyjna. 12 lat temu nie było jeszcze Facebooka a prym wiodła lokalna TV. Dziś wygląda to zupełnie inaczej.

Biorąc pod uwagę, że Rady Dzielnic to wciąż młody organizm, można powiedzieć, że zdobył sobie trwałą pozycję w świadomości mieszkańców. Należy pamiętać, że wciąż nie wszystkie dzielnice powołały rady na swoim terenie.

Percepcja ankietowanych mieszkańców jest bardzo ciekawa. Często nie dostrzegają aspektów, które faktycznie przeszły w mieście największy poziom modernizacji.

Cieszyć może fakt, że stale wzrasta postrzeganie Gdańska jako miejsca, w którym rośnie oferta kulturalna, turystyczna czy rekreacyjna. Nastąpiło też polepszenie tendencji postrzegania rynku pracy oraz bezpieczeństwa, na które władze lokalne mają niestety umiarkowany wpływ.

Bardzo ciekawym problemem analizowanym przez zespół badawczy jest analiza subiektywnego postrzegania jakości życia w Gdańsku i to, co się na to pojęcie składa. (Slajdy od 26-38).

Ciekawostką dla czytelników może być slajd 24, gdzie wymienione są spontanicznie wymieniane autorytety gdańszczan. Gunter Grass obrósł w taką legendę, że został przez respondentów uznany za nieżyjącego.

(kliknij aby pobrać)