Róbmy swoje i budujmy przyszłość naszego miasta, naszej ojczyzny . Największym kapitałem są ludzie, nasi mieszkańcy. Największą zaś stratą dla społeczeństwa, są niewykorzystane talenty, zdolności. Często bywa tak, że te talenty nie mają się jak rozwinąć. Wiele jest przeszkód, które stoją na drodze rozwoju młodych ludzi, ale najczęściej brakuje po prostu pieniędzy na najpilniejsze potrzeby oraz wsparcia mądrej osoby.

10 lat temu postanowiłem pomóc pierwszym młodym gdańszczanom, fundując roczne stypendia. Od dziesięciu lat stale takie stypendia ustanawiam z własnych, prywatnych środków. Obecnie opłacam cztery takie stypendia – dla trojga gimnazjalistów i jednej studentki. Widząc jak wiele dobrego można tym zdziałać i pomóc bardzo konkretnie, stwierdziłem, że warto pomagać na większą skalę i długofalowo – stworzyć program, który zaangażuje także chcących pomagać innym. Zaproponowałem poprowadzenie takiego projektu Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, która jest organizacją prowadzącą już m.in. rodzinne domy dziecka.

W Urzędzie Miejskim zostało pisane porozumienie o współpracy w ramach Funduszu.

Porozumienie podpisali:
Ja, Paweł Adamowicz – jako inicjator powstania Gdańskiego Funduszu Stypendialnego Mentor (jako osoba fizyczna)
Ewa Kamińska – w imieniu Gminy Miasta Gdańska (która udziela wsparcia organizacyjnego i promocyjnego)
Marianna Sitek-Wróblewska – prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej (operatora projektu)
Profesor Anna Machnikowska – w imieniu Uniwersytetu Gdańskiego (który przeszkoli Mentorów w ramach Szkoły Mentorów)
Profesor Bożena Pawlak – prezes Gdańskiej Fundacji Oświatowej (która przeprowadzi kwalifikację kandydatów – Stypendystów i projektów oraz Mentorów)

I tak oto powstał „Gdański Fundusz Stypendialny MENTOR”.

Jutro, we wtorek 12 listopada rozpoczyna się rekrutacja do innowacyjnego programu stypendialnego i mentoringowego „Gdański Fundusz Stypendialny MENTOR”. Fundusz, obejmuje wsparciem dzieci i młodzież z Gdańska znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i społecznej. Zachęcamy do wsparcia i uczestnictwa! Mentor to sposób na rozwój młodych gdańszczanek i gdańszczan, którzy mają pomysł na siebie.

Dla kogo stypendia

Fundusz Stypendialny jest skierowany do młodych gdańszczan i gdańszczanek (uczniów i studentów), w wieku od 7 do 26 lat, którzy mają pomysł i chcą coś zrobić dla siebie, innych, środowiska lokalnego, jednak nie mogą tego zrealizować z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej czy społecznej. Funkcję Operatora programu przyjęła Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, a do programu przystąpili Partnerzy: Gdańska Fundacja Oświatowa, Uniwersytet Gdański i Gmina Miasta Gdańska. Przyszli stypendyści Gdańskiego Funduszu Stypendialnego MENTOR proponują miniprojekt, w którego sfinansowaniu pomoże stypendium. W ramach Funduszu, stypendyści otrzymują stypendia finansowe oraz indywidualne wsparcie mentorów – wolontariuszy, którzy jako eksperci w danej dziedzinie pomogą wcielić projekt w życie.

15 stypendiów w tym roku

W ramach Funduszu, 15 Stypendystów będzie otrzymywało, przez okres 10 miesięcy wsparcie finansowe – stypendia w wysokości od 140 do 385 zł miesięcznie i wsparcie mentorskie – w osobie Mentora/Mentorów. Możliwe jest także otrzymanie jednorazowej dotacji celowej na wniosek Stypendysty, na poszerzenie rezultatów projektu lub pomoc w sytuacji losowej. Wsparcie mentorskie będzie ukierunkowane przede wszystkim na rozwój Stypendysty, poprzez podnoszenie kompetencji w zakresie posiadanych zainteresowań, umiejętności i pasji, a także zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności, dzięki działaniu praktycznemu, tj.: w formule realizacji indywidualnego projektu. Mentoring społeczny (wsparcie w realizacji projektu), prowadzony będzie przez Mentorów – wolontariuszy, specjalistów z różnych dziedzin i z różnymi kompetencjami, zasobami, przeszkolonych w ramach Szkoły Mentorów dla Stypendystów (SMS). Po zakończeniu cyklu stypendialnego uczestnicy, zarówno Stypendyści jak i Mentorzy włączani będą w działania Klubu Absolwenta. Program ma charakter cykliczny i będzie realizowany w trybie rocznym.

Zachęcam do wsparcia!

Środki na rzecz realizacji programu: stypendia i szkolenie Mentorów, będą pozyskiwane od prywatnych darczyńców. Obecnie, oprócz poza mną wraz z moją żoną Magdaleną, wsparcia udziela także gdański Zakład Komunikacji Miejskiej. Zachęcam do wsparcia finansowego Funduszu osoby fizyczne, gdyż nadrzędną misją Funduszu jest inwestycja w rozwój dzieci i młodzież przy zaangażowaniu kapitału ludzkiego. Fundusz daje możliwość realizacji ciekawych projektów, a także tworzy warunki i przestrzeń dla przyszłych liderów, innowacyjnych rozwiązań oraz aktywności obywatelskiej.

Jak złożyć aplikację na stypendystę lub mentora?

Informacje o Funduszu, wymaganych dokumentach oraz kryteriach można znaleźć na stronie internetowej www.fundusz-mentor.pl lub w Biurze Funduszu, w siedzibie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, Gdańsk Orunia, tel.: 58 304 99 56, e-mail: [email protected]

Rekrutacja ma charakter dwustopniowy:
1. złożenie dokumentów aplikacyjnych od dnia 12 listopada do dnia 15 grudnia
2. rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi Kandydatami od dnia 2 stycznia 2014 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Szkolenie dla Mentorów, prace nad projektami oraz stypendia będą realizowane począwszy od 1 lutego 2014 roku, przez okres 10 miesięcy. Kryteria kwalifikacji, w przypadku stypendium obejmują: sytuację rodzinną, społeczną i ekonomiczną, cel i jakość projektu oraz wyniki w nauce i inne osiągnięcia.
W przypadku Kandydatów na Mentorów najważniejsze są: motywacja do dzielenia się swoim czasem i wiedzą oraz odpowiedzialność za podjętą współpracę, a także posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia.
Tak więc można wspomóc fundusz swoją wiedzą i doświadczeniem. Można wspomóc darowizną, z której finansowane będą stypendia. Można zgłaszać również osoby, które powinny być objęte pomocą funduszu z Gdańska. Można tym samy zrobić coś bardzo ważnego. Dać realne szanse startu w życiu, tym którzy tych szans nie mają.