World Scout Jamboree to najważniejsze wydarzenie Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM). Uczestniczą w nim młodzi ludzie w wieku 14-17 lat, którzy są członkami narodowych organizacji skautowych. Co cztery lata w innym kraju przeżywają największą przygodę swojego życia. Gdańsk ma dużą szansę na zorganizowanie w 2023 r. imprezy na pięknie położonej u wybrzeża Morza Bałtyckiego Wyspie Sobieszewskiej. Czy tak się stanie, dowiemy się 16 sierpnia.

Wyjazd na World Scout Jamboree jest wyjątkowym wydarzeniem dla każdej harcerki i każdego harcerza. Jako uczestnik można pojechać na nie tylko raz. Rekrutacja odbywa się kilka lat przed imprezą (2-3 lata), bo liczba osób jest ograniczona. Najliczniejszy kontyngent pochodzi z USA i liczy około 1000 osób. Na ostatnie jamboree w Japonii, w 2015 r., Polskę reprezentowało 350 harcerzy.

Niezwykle ważne są wydarzenia w ramach tzw. home hospitality, gdy kraj-gospodarz proponuje gościnę w domach miejscowych skautów i skautek, tak by odwiedzający harcerze mogli dogłębne poznać kulturę, zwyczaje i codzienne życie w danym kraju. 16 sierpnia obradująca w Baku World Scout Conference 2017 wybierze gospodarza World Scout Jamboree 2023.

Lech Wałęsa wspiera organizację World Scout Jamboree 2023 w Gdańsku. Fot. J. Pinkas

Lech Wałęsa wspiera organizację World Scout Jamboree 2023 w Gdańsku. Fot. J. Pinkas

Wypracowana wspólnymi siłami Gdańska i ZHP Kandydatura ma bardzo mocne punkty:

Lokalizacja miasteczka zlotowego: zielona, naturalna łąka na Wyspie Sobieszewskiej, poprzecinana kanałami, idealnie nadaje się do zbudowania dużego miasteczka zlotowego. Mała architektura, centralnie położona plaża, scena, punkty programowe, pola namiotowe – wszystko to sprawi, że na Wyspie powstanie prawdziwe miasto w mieście. Budując je będziemy kierować się zrównoważonym, ekologicznym podejściem, a wiele użytych materiałów będzie podlegać recyclingowi.

Wyspa Sobieszewska. Fot. Pewu / flickr / cc

Wyspa Sobieszewska. Fot. Pewu / flickr / cc

Wyspa Sobieszewska

Wyspa Sobieszewska

Dojazd do Gdańska: Gdańsk ma doskonałe połączenie lotnicze z największymi hubami w Europie: Amsterdamem, Monachium i Frankfurtem, a dojazd z lotniska do centrum, dzięki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zajmuje niecałe 20 min. Przelot między Warszawą a Gdańskiem to niecałe 50 min, a szybkie połączenie kolejowe trwa 2h 50 min. Skauci z krajów skandynawskich mogą dopłynąć do nas promem, a nasi sąsiedzi – skorzystać z autokarów, by sprawnie i bezpiecznie dojechać do Gdańska nowymi autostradami.

Pendolino na stacji Gdańsk Wrzeszcz. Fot. Chris0693 / Wikipedia / cc

Pendolino na stacji Gdańsk Wrzeszcz. Fot. Chris0693 / Wikipedia / cc

Program edukacyjny: To najważniejszy punkt naszej kandydatury. Gdańsk, miasto wolności i solidarności, idealnie wpisuje się w motto kandydatury ZHP: Be The Spark. To z Gdańska, wyszła iskra, która zapoczątkowała pokojowe zmiany ustrojowe na świecie po 1989 roku. Idea programowa, wokół której budowane są zajęcia i warsztaty edukacyjne, to hasło wake up – look around – act and make it worth it. Pokazujemy w ten sposób, że ważne są małe, lokalne działania. Program Jamboree zachęci skautów do rozejrzenia się dookoła i dostrzeżenia wyzwań społecznych i ekologicznych, jakie stoją przed światem.

Lech Wałęsa, lata 80. Fot. Leszek Biernacki / ECS

Lech Wałęsa, lata 80. Fot. Leszek Biernacki / ECS

Program wędrówek po regionie: Pojezierze Kaszubskie, zwane też Szwajcarią Kaszubską jest przepiękną krainą jezior, lasów i wzgórz. To na Kaszubach odbywać się będzie program off-site Jamboree. Odwiedzimy skansen – Muzeum Archeologiczne we Wdzydzach Kiszewskich, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku i wieżę widokową w Wieżycy. Kaszuby są miejscem, gdzie harcerze tradycyjnie obozują latem, spotkamy ich na swojej drodze nie raz. Kaszuby to także idealne miejsce dla spływów kajakowych. Baza turystyczna jest świetnie wyposażona i pozwala na organizację dużych wydarzeń żeglarskich.

Kaszuby. Fot. altotemi / flickr / cc

Kaszuby. Fot. altotemi / flickr / cc

 

Skansen we Wdzydzach. Fot. polimerek / wikipedia / cc

Skansen we Wdzydzach. Fot. polimerek / wikipedia / cc

 Gdańsk to miasto kultury i międzykulturowe: lato w Gdańsku to tradycyjny Jarmark św. Dominika, festiwal teatrów ulicznych FETA i Festiwal Szekspirowski, plenerowe koncerty, targi śniadaniowe i nocne markety. Tu działają ważne w skali kraju i Europy placówki: Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Bursztynu, Muzeum Historii Miasta Gdańska, Twierdza Wisłoujście. Westerplatte jest miejscem, gdzie rozpoczęła się II Wojna Światowa. Gdańsk to od średniowiecza miasto wielu kultur  (żyli tu prawosławni, katolicy, protestanci, muzułmanie). Tę tradycję tolerancji kontynuujemy także dzisiaj, wprowadzając jako jedyne w Polsce Model Integracji Imigrantów i Imigrantek czy Radę ds. Równego Traktowania.

Jarmark Dominikański. Fot. MTG

Jarmark Dominikański. Fot. MTG

 

FETA 2016. Fot. K. Stanczak

FETA 2016. Fot. K. Stanczak

Gdańska rada imigrantów. Fot. G. Mehring

Gdańska rada imigrantów. Fot. G. Mehring

ZHP to doświadczony partner i organizator wydarzeń

ZHP jest organizatorem Central European Jamboree, które odbywa się rotacyjnie co dwa lata w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech. W 2016 roku w CEJ we Wrocławiu uczestniczyło około 2 000 skautów z kilkunastu krajów świata, głównie z Europy Środkowej oraz z krajów Regionu Arabskiego oraz Azji i Pacyfiku. Zlot w całości przygotowywany i prowadzony był w języku angielskim.

W styczniu 2016 r. w Gdańsku ZHP gościł Forum Komisarzy Zagranicznych Europejskiego Regionu WOSM i WAGGGS. W tym wydarzeniu odbywającym się w Europejskim Centrum Solidarności wzięło udział ponad 150 liderów skautingu z 49 krajów. Organizacja tego wydarzenia została bardzo wysoko oceniona przez uczestników.

W roku 2015 ZHP był organizatorem Międzynarodowego Zlotu InterCamp, który odbył się w Nysie dla 2700 skautów z 21 krajów.

W latach 2008 i 2015 ZHP był gospodarzem Baltic Sea Meeting w Gdańsku. W 2000 r. odbyło się w Warszawie, w Sejmie, posiedzenie Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej

Kilkuset instruktorów ZHP było zaangażowanych w organizację UEFA EURO® 2012 (mecze odbywały się między innymi w Gdańsku) oraz zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 i w inne wydarzenia międzynarodowe.

Międzynarodowe Centrum Medialne, które usytuowane będzie w Amber Expo, przystosowanym do największych targów i konferencji budynku, zapewni mediom z całego świata miejsca spotkań, do pracy, organizacji konferencji prasowych, briefingów, a także przesyłania i montowania materiałów radiowych i telewizyjnych.

W Światowym Jamboree Skautowym bierze udział około 50 000 osób. Ostatnie Światowe Jamboree Skautowe odbyło się w Japonii w 2015 roku, najbliższe w 2019 roku odbędzie się w USA. Wyboru gospodarza kolejnego Jamboree, w 2023 r., dokona World Scout Conference 2017, która odbędzie się w połowie sierpnia w Azerbejdżanie. W Europie Środkowo-Wschodnie wydarzenie gościło po raz ostatni na Węgrzech w 1933 roku.

Be the spark! Fot. J. Pinkas

Be the spark! Fot. J. Pinkas