Panie Prezydencie,
Panie Premierze,
Panie Marszałku Senatu,
Panie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Szanowni kombatanci,
Panie i Panowie Ministrowie,
Ekscelencjo Księże Arcybiskupie
Żołnierze – spadkobiercy chlubnej tradycji oręża polskiego,
Droga młodzieży – Drodzy gdańszczanie.

„Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja skrwawiona w wojnach na pewno na pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor!”
Tak 70 lat temu 5 maja mówił w Sejmie Minister Spraw Zagranicznych rządu polskiego, Józef Beck.
Polska była pierwsza.
Polska, jako pierwszy kraj w Europie postawiła opór, sprzeciw fali totalitaryzmu zagrażającej wolności Europy. Ta fala niemieckiego nazizmu pochłonęła bez oporu i przy milczącej zgodzie mocarstw Austrię i Czechosłowację. Tą samą drogą Hitler chciał podbić Polskę.
Polska powiedziała stanowcze NIE. Polska stała się pierwszym bojownikiem o wolność Europy. Polski żołnierz jako pierwszy przeciwstawił się tym, którzy chcieli z niszczyć Europę.
Polska była pierwsza.
Westerplatte i Poczta Polska były pierwszymi miejscami zbrojnej walki na lądzie. Nie znamy pojęcia pokoju za wszelką ceną. Honor jest rzeczą – bezcenną. Polska osamotniona, pozbawiona wsparcia sił sojuszniczych wypełniała swoje zobowiązania wobec Europy.
Dziś po siedemdziesięciu latach możemy powiedzieć, że przesłanie Westerplatczyków, wojowników o wolność jest podejmowane przez kolejne pokolenia gdańszczan i Polaków.
To tu w Gdańsku, dwadzieścia dziewięć lat temu lud gdański – ta nowa generacja wojowników o wolność, upomniała się o wolność naszą: Polaków i waszą – Europy Środkowej. To z Polski i z Gdańska popłynęło odważne przesłanie wolności do narodów Europy Środkowej i Wschodniej.
Szanowni Państwo!
Szczęśliwi jesteśmy, że są jeszcze wśród nas ostatni obrońcy Westerplatte. Uczestnicy batalii o honor. Ze szczególnym wzruszeniem witam obecnego wśród nas westerplatczyka pana Ignacego Skowrona.
Dumni jesteśmy, że dożyliśmy Europy suwerennych i wolnych narodów.
Za kilka godzin, na Westerplatte, spotkają się po raz pierwszy przywódcy krajów dawniej skonfliktowanych. Dawnych agresorów i napadniętych, atakujących i broniących się. To będzie wymowny znak wspólnej, europejskiej pamięci. Ponownie z Gdańska popłynie do europejczyków przesłanie wolności i pokoju.
Dziękuję.