domy_dzieckaBrak rodziców jest zawsze ogromnym dramatem, mającym ogromny wpływ na przyszłość i teraźniejszość dziecka. W ostatnich dziesięcioleciach sytuacje, w których pojawia się zjawisko sierot z przyczyn naturalnych, którymi nie jest w stanie zająć się najbliższa rodzina ale przejąć opiekę musi gmina, pojawia się sporadycznie, za to wiele dzieci staje się sierotami z przyczyn tzw. społecznych. Najlepszym miejscem do dorastania i prawidłowego rozwoju jest prawdziwy dom z kochającymi rodzicami, nie wszyscy jednak mają szczęście w takim dorastać. Od wielu lat wiadomo, że optymalny rozwój dziecka przebiega w niedużej grupie, w której zachodzi równowaga pomiędzy grupowymi interakcjami a rozwojem indywidualnym, stąd duże domy dziecka nie są najlepszą formą sprawowania opieki.

Przy okazji wizyty w dniu dzisiejszym w nowym lokalu Domu Dziecka nr. 2, chciałbym przypomnieć, że Gdańsk już od wielu lat, konsekwentnie dążył do likwidacji dużych domów dziecka na rzecz bardziej kameralnych form opieki. Inicjatywa rozpoczęta przez Towarzystwo Nasz Dom, jeszcze w latach 90-tych, mająca na celu przekształcenie wszystkich domów dziecka w małe, rodzinne domy, maksymalnie 14-osobowe w Gdańsku wdrażana jest systematycznie. Konsekwentnie od lat prowadzimy restrukturyzacje domów dziecka, tak aby dzieci znalazły optymalne warunki do rozwoju. Oczywiście ta tendencja widoczna jest w całej Polsce, ale Gdańsk pod tym względem jest jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym, w którym udało się praktycznie wszystkie domy dziecka zrestrukturyzować.

Obecnie na terenie Miasta Gdańska funkcjonują:

Gdańskie Domy dla Dzieci podzielone na pięć Filii:

  • Filia „Dom na Wzgórzu" – 14 miejsc
  • Filia „Jodłowy Dom" – 12 miejsc
  • Filia „Wiślany Dom" – 14 miejsc
  • Filia „Dom przy Lesie" – 14 miejsc
  • Filia „Dom na Polanie" – 14 miejsc

Dom Integracyjno – Rodzinny – 14 miejsc

  • i jego Filia Domu Integracyjno – Rodzinnego – 10 miejsc

Młodzieżowy Ośrodek Readaptacji Społecznej – 12 miejsc (obecnie przebywa tam 6 wychowanków. Placówka w trakcie restrukturyzacji – realizuje program naprawczy.)

  • Filia Młodzieżowego Ośrodka Readaptacji Społecznej, ul. Modra – 14 miejsc

Placówki prowadzone przez Gdańską Fundacje Innowacji Społecznej:

  • Dom dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna – 14 miejsc
  • Dom dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Cyprysowa – 14 miejsc
  • Dom dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Trakt św. Wojciecha – 14 miejsc 

Placówka prowadzona przez Fundację „Dom Haneczki" – 14 miejsc
Poza 14 osobowymi placówkami Miasto Gdańsk tworzy Rodzinne Domy Dziecka gdzie przebywa od 6 do 8 dzieci. Obecnie funkcjonuje 7 takich domów na łączną liczbę 54 miejsc, w tym 2 domy prowadzone przez organizacje pozarządowe.
Przygotowywany obecnie projekt Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem zakłada, że docelowo powinny w Polsce funkcjonować tylko małe, specjalistyczne placówki o charakterze domowym, w których przebywa nie więcej niż 14 dzieci starszych wymagających szczególnej opieki i mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Zanim ustawa zostanie uchwalona, w Gdańsku wszystkie działania, które dostosowują praktykę do przepisów wynikających z ustawy będą już wdrożone.

Wiele z nich staram się odwiedzać regularnie, ale dziś na blogu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zastępują dzieciom ich biologiczne rodziny oraz wprowadzają je w dorosłe życie za ich zaangażowanie i serce.