kolej_metropolitalnaPomorska Kolej Metropolitalna to projekt, który wkracza w nową fazę i dużo o nim w ostatnich dniach mówi się, pisze w mediach. Rozpoczyna się ważny etap konsultacji społecznych, rozmów z ekspertami, walka o lepszy parytet finansowania. Jak wspomniał już Marszałek Mieczysław Struk podczas konferencji prasowej, Kolej Metropolitalna może w przyszłości spełniać dla Pomorza równie istotną rolę jak SKM dla aglomeracji trójmiejskiej.

Po etapie konsultacji społecznych, które mają wyłonić najlepsze lokalizacje przystanków, parkingów a nawet ich nazwy rozpoczną się prace projektowe. Aktualnie trwają prace nad studium oceniającym wpływ PKM na środowisko oraz prace przygotowawcze.

Dla mieszkańców i turystów w Gdańsku niezmiernie istotne będzie połączenie kolejowe Wrzeszcza z Lotniskiem im. Lecha Wałęsy. Moim zdaniem nitka PKM może być początkiem rozbudowy naszego naziemnego „metra”.
Istotą projektu jest wykorzystanie nasypu i terenów po nieistniejącej linii kolejowej oraz fragmenty linii słabo użytkowanych przez PKP. Kolej połączy dzielnice Gdańska: Wrzeszcz, Strzyżę, Piecki Migowo, Niedźwiednik, osiedle Kiełpinek, Matarnię, Osowę oraz Rębiechowo, Banino i Gdynię.

Pomorska Kolej Metropolitalna będzie jedną z największych inwestycji na Pomorzu. Liczymy, że nakłady inwestycyjne zwrócą się poprzez wykorzystanie całej infrastruktury, do której obecnie jest utrudniony dostęp komunikacyjny.

Pierwszym etapem PKM będzie rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, który transportem szynowym połączy Gdańsk z Kaszubami, dzielnicami „Górnego Tarasu” Gdańska i Gdyni oraz Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy.

Projekt ma wiele zalet: ekologiczny transport, poza pasami ruchu samochodowego, szybki, łączący niedostatecznie skomunikowane tereny. Wiemy, że dla wielu osób PKM stanie się realną alternatywą, która może zmniejszyć ruch pojazdów w Gdańsku. Dla Gdańska bardzo ważną sprawą jest zintegrowanie PKM z liniami tramwajowymi i to też zabiegamy.

Od czerwca 2010 istniej już specjalna spółka powołana do realizacji tej inwestycji. Analizowane są rozmaite warianty przebiegu jak i techniczne PKM, od których zależy też koszt projektu.

Przewidywane koszta budowy infrastruktury odcinka inwestycyjnego w poszczególnych wariantach wynoszą (w kwotach netto):

 • Wariant 1 – 440 mln zł.
 • Wariant 2 – 448 (wersja spalinowa), 495 mln. zł. (wersja elektryczna)
 • Wariant 3 – 709 mln zł. (opis poniżej, szacunki własne na podstawie danych ze studium)

Prace przedprojektowe, na chwilę obecną, są finansowane przez Urząd Marszałkowski. Pre- umowa dotycząca finansowania projektu mówi o pokryciu połowy kosztów. Obecnie Projekt ma zagwarantowane finansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE na poziomie 306 mln zł, ale władze Województwa zabiegają o zwiększenie dofinasowania do poziomu 85% kosztów, co stanowi ok. 545 mln zł. Zwiększenie dofinansowania do poziomu 85% Ministerstwo uzależnia od wykazania postępów prac projektu.

Terminy kolejnych prac:

 • Wrzesień 2011 – zakończenie prac przedprojektowych, uzyskanie niezbędnych decyzji, przetarg na prace budowlane
 • Czerwiec 2012 – możliwe oddanie odcinka Port Lotniczy – linia 201 (Kościerzyna – Gdynia)
 • Grudzień 2014 – oddanie całości odcinka inwestycyjnego Gd. Wrzeszcz – Port Lotniczy

Zapraszam do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

 • Banino: 27.09, godz. 18, w remizie strażackiej
 • Osowa: 28.09, godz. 18, w SP nr 81, ul. Siedleckiego 14
 • Piecki-Migowo: 29.09, godz. 18, w ZKPiG nr 21, ul. Marusarzówny 1
 • Wrzeszcz: 30.09, godz. 18, w II LO, ul. Pestalozziego 7/9
 • Strzyża: 1.10, godz. 18, w auli nr 43 na UG, ul. Grunwaldzka 238a
 • Niedźwiednik: 4.10, godz. 18, w SP im. św. Jana de la Salle, ul. Słowackiego 101
 • Matarnia: 5.10, godz. 18, w SP nr 7, ul. mjr. M. Słabego 6
 • Gdańsk, Firoga: 6.10, godz. 18, w SP nr 82, ul. Radarowa 26