Ogrom dziedzin, którymi zajmuje się Miasto jako takie wymaga zaangażowania w najróżniejsze tematy. Większość z Was przyzna jednak, że zdrowie można uznać za najważniejszą sprawę. Jeśli problemy zdrowotne dotyczą naszych dzieci, wnuków to nie ma sprawy, która mogłaby być ważniejsza i bardziej priorytetowa.

Nasze dzieci i młodzież narażone są na negatywny wpływ czynników, które niesie ze sobą współczesność. Trendy współczesnej cywilizacji takie jak pośpiech życia, ogromne (XXL) porcje żywieniowe, powszechne stołowanie się w tzw. fastfood-ach, agresywna i skuteczna reklama która powoduje wzrost spożycia chipsów, słodyczy i przekąsek, mają decydujący wpływ na lawinowy wzrost liczby dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania takimi jak: niedożywienie, selektywne niedobory pokarmowe, otyłość, anoreksja, bulimia. Także cukrzyca, otyłość i podwyższone ciśnienie tętnicze to cywilizacyjne plagi XXI wieku. Niepokojąco rośnie też liczba dzieci, u których czas spędzany przed telewizorem, komputerem czy playstation skutkuje znacznymi wadami postawy.

Specjaliści, lekarze, dietetycy wskazali w jaki sposób aktywnie, w skali miasta możemy temu przeciwdziałać. Po pierwsze prowadzić na szeroką skalę edukację żywieniową na wszystkich poziomach kształcenia czyli promować zdrową dietę, propagować wiedzę o żywności i kształtować zdrowe nawyki żywieniowe w szkole i domu. Po drugie, sklepiki szkolne powinny promować zdrowy sposób odżywiania i nie sprzedawać produktów niezdrowych, czy mających wpływ na otyłość. Po trzecie, trwale zwiększyć aktywność fizyczną. Wreszcie po czwarte; objąć fachową opieką te dzieci, które wymienionym epidemiom XXI wieku już uległy.

Bardzo poważnie podchodzimy do tego problemu i dlatego w zeszłym tygodniu Rada Miasta Gdańska przyjęła „Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na lata 2011-2013".

Zasadnicze sposoby w jakie chcemy przeciwdziałać tym niebezpiecznym trendom to: zwiększenie ilości godzin zajęć na pływalni, zwiększenie ilości godzin gimnastyki korekcyjnej, likwidacja automatów z niezdrową żywnością i napojami gazowanymi w szkołach wsparcie dzieci, młodzieży oraz rodziców w redukcji modyfikowalnych czynników ryzyka poprzez zapewnienie kompleksowej opieki interdyscyplinarnego zespołu leczniczego, wsparcie merytoryczne i organizacyjne środowiska szkolnego szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w zakresie budowania potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży i wiele innych zmian postulowanych przez specjalistów.

„Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na lata 2011-2013" dotyczy kompleksowych działań z zakresu medycyny szkolnej. Przez trzy lata, co roku, na jego realizację przewidziano wydatki na poziomie 1 miliona złotych. Te środki budżetowe zabezpieczą pełną realizację programu prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży.

Nawyki żywieniowe kształtują przede wszystkim rodzice, stąd w programie przewidziano szereg działań edukacyjnych skierowanych także do nich. Informacje, jakie dostarczają statystyki są zatrważające: w latach 2004-2006 w województwie pomorskim 86,19% dzieci i młodzieży w wieku 4-19 lat cierpiało na wady postawy! W naszym województwie mamy też najwyższy odsetek otyłej młodzieży (w wieku 13-15 lat), bo 5,2%.

Program kierujemy do:

  • dzieci w wieku 6 lat oraz 8-12 lat, będących uczestnikami programów zdrowotnych realizowanych w ramach Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka,
  • młodzieży gdańskich gimnazjów w wieku 14 lat,
  • rodziców oraz najbliższej rodziny dzieci objętych interwencją,
  • szeroko rozumianej społeczności szkolnej.

Łącznie programem będzie objęta grupa około 11 tysięcy dzieci rocznie, w tym około 1500 dzieci ze zdiagnozowanymi już problemami zdrowotnymi. Około 20 tysięcy rodziców rocznie zostanie poinformowanych o stanie zdrowia ich dzieci, a około 1500 rodziców zaangażowanych zostanie w zmianę stylu życia swoich dzieci oraz całych rodzin.

Dodam, że od wielu lat o zdrowie gdańskich dzieci dba Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku (jednostka budżetowa, finansowana całkowicie ze środków Miasta). Realizuje dwa główne zadania statutowe w formie dwóch interdyscyplinarnych programów prozdrowotnych: „Zdrowe życie Twojego Dziecka" i „Zdrowy uczeń". Więcej informacji na www.opzisdz.pl Tam też odsyłam zainteresowanych rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Miałem dziś otworzyć program spotkaniem ale nie pozwolił mi na to stan zdrowia, a zwłaszcza mojego gardła, tym bardziej postanowiłem zamieścić informacje na ten temat na swoim blogu.