strazSezon letni w pełni. W mieście pojawia się coraz więcej samochodów na tzw. „obcych” rejestracjach i tym samym ożywa coroczna krytyka działań strażników miejskich. Czytałem już kilka publikacji w prasie i w Internecie i nie będę się wgłębiał w analizę poszczególnych wypadków, ale na pewno chciałbym dyskusji z Wami na temat tego co można by zrobić, żeby Straż Miejska bardziej służyła mieszkańcom.

Do czego służy Straż Miejska? Krótko mówiąc zajmuje się tym wszystkim, czym nie chce się zajmować policja i zajmować się nie będzie. Inna sprawa, że takich spraw jest dużo a miasto rozległe i pełne miejsc gdzie ludzie (w tym mieszkańcy) często łamią przepisy. Paleta spraw, którymi zajmuje się Straż Miejska jest bardzo duża. Większość publikacji dotyczy parkowania samochodów, łamania zakazów wjazdu lub nielegalnych handlarzy, ale to tylko mała część ich obowiązków. Poniżej wymieniam te, w których funkcjonariusze Straży na co dzień aktywnie biorą udział:

 

 • Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu i spokojowi
 • Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym
 • Wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwie w komunikacji
 • Wykroczenia przeciwko osobie
 • Wykroczenia przeciwko zdrowiu
 • Wykroczenia przeciwko mieniu konsumentów
 • Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
 • Interwencje wynikające z Ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości
 • Postępowania w sprawach nieletnich
 • Sprawy związane z Prawem o miarach
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Interwencje związane z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
 • Związane z Ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 • Czynności związane z Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zwierząt
 • Związane z ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Związane z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektroniczny
 • Związane z Ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików
 • Związane z Ordynacją wyborczą do Sejmu RP i do Senatu RP
 • Związane z Ustawą o odpadach
 • Ustawą o ochronie przyrody
 • Kodeksem pracy i innymi sprawami tzw. „pozakodeksowymi”

W sumie interwencji związanymi z wymienionymi powyżej obszarami było ponad 53 tysiące w pierwszej połowie tego roku, z tego prawie połowa to pouczenia. Na bieżąco otrzymuję statystyki dotyczące działalności Straży Miejskiej, choć wiem że za każdym mandatem i interwencją stoją indywidualne sprawy i ludzie. Straż Miejska w Gdańsku zatrudnia 303 pracowników. W tej liczbie 232 osoby w charakterze strażników i 71 osób cywilnych, z których 38 osób to operatorzy monitoringu.

Wyposażenie techniczne Straży to: 23 samochody, 4 motory, 13 skuterów, 25 rowerów i 3 łodzie.

Codziennie (liczba uśredniona) na pierwszej zmianie wystawiane jest ok. 20 patroli, na drugiej 10.
Średnia ilość interwencji dziennie wynosi od 250 do 300.

straz4Nie jest moją intencją ani obrona Straży Miejskiej ani jej krytykowanie jednak przytaczam te dane w konkretnym celu. Każda instytucja, każdy pracownik może pracować lepiej i zawsze jest coś do poprawienia, jednak jak widać środki i możliwości są ograniczone a ilość spraw, w których bierze udział Straż jest duża. Wiele z nich, moim zdaniem powinno być w gestii policji ale ta borykając się ze swoimi problemami pewnych problemów w ogóle nie podejmuje i raczej nie zmieni się t w najbliższej przyszłości. We wszystkich miastach, które znam Straż jest często krytykowana i tak jest i w Gdańsku. Może jednak mieszkańcy mają jakieś uwagi co do tego jak można poprawić jej działanie? Może istnieją wnioski racjonalizatorskie o których nie wiem? Może na coś warto zwrócić uwagę a czymś innym zajmujemy się niepotrzebnie? Chętnie poznam Wasze opinie i odpowiedzi na pytanie: co zrobić żeby było lepiej a Straż Miejska lepiej służyła mieszkańcom? Zakładam, że nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania i czytelnicy na blogu, na Facebook i Google + mogą wnieść konstruktywne wnioski. Chętnie odpowiem też na pytania (na anonimowe raczej odpowiadać nie będę). Jeśli będzie ich dużo odpowiem w terminie późniejszym w zbiorczej formie. Zapraszam więc do dyskusji i podpowiedzi: co zrobić, żeby Straż Miejska działała lepiej.