Kilka dni temu umówiłem się z lokalnymi działaczkami ze Stowarzyszenia Waga, działającego na Biskupiej Górce na spacer po tej dzielnicy. Tematów do omówienia było wiele, bo dzielnica wymaga wielu prac i inwestycji, ale jednym z bardziej bolących były nielegalne wysypiska śmieci i odpadów budowlanych, których w tej dzielnicy znajduje się wiele. Zlokalizowane wysypiska znikną lada dzień, ale problem jest szerszy i wymaga przedstawienia.

Nieco zdenerwowany zalegającymi odpadami, poprosiłem współpracowników o rozliczenie się z pracy wykonywanej w tym zakresie. Zażądałem dokładnego wykazu usuwanych w tym roku dzikich wysypisk, z datami i ilością wywiezionych odpadów.

Okazuje się, że od 4 kwietnia tego roku (dziś mamy 28 sierpnia 2014) usunięto zalegające w mieście 1327 ton odpadów. I to nie wszystko, bowiem w ramach akcji sprzątania przez osadzonych w Zakładzie Karnym prawie 112 ton posprzątano, tylko w ciągu 3 ostatnich miesięcy. Niemalże każdego dnia roboczego usuwane są nielegalne wysypiska śmieci w Gdańsku, a mam wrażenie, że w ich miejsce powstają kolejne. W kwietniu posprzątano w ten sposób 140 ton, w maju 159, w czerwcu padł rekord 444 ton, a w lipcu 324. W miesiącu, który się jeszcze nie skończył, tylko przez pierwsze 3 tygodnie wywieziono 260 ton.

Przytaczam te liczby, aby uświadomić jak bardzo jedni mieszkańcy robią krzywdę drugim. Z wykazu wynika, że poza odpadami takimi jak gałęzie pochodzące z ogródków, wywiezione zostały odpady budowlane, gruz, odpady bytowe, sprzęt RTV, azbest, opony, odpady gabarytowe, czyli pełen przekrój odpadów wytwarzanych przez naszą społeczność.

Zakładając że jedna ciężarówka wywozi ok. 3 ton odpadów, aby wywieźć te wszystkie śmieci należy sobie wyobrazić sznurek ciężarówek długości kilku kilometrów.

A przecież również Lasy Państwowe gospodarujące terenami zielonymi okalającymi Trójmiasto, borykają się z tym samym problemem. Nielegalne wysypiska wciąż są usuwane i powstają nowe, a spędzający czas w lesie mieszkańcy i turyści pozostawiają po sobie tony puszek, butelek i wszelkich innych przedmiotów, które udało się przynieść do lasu, ale wynieść jak widać jest juz niezmiernie ciężko.

Nawet jeśli w tych pracach pomagają  osoby odpracowujące zadłużenie wobec miasta czy osadzeni z Zakładu Karnego, to sam wywóz i utylizacja kosztuje ogromne pieniądze, za które można byłoby  wyremontować chodniki, ulice czy wybudować place zabaw.

Trudno mi uwierzyć, że wszystkie te odpady pojawiły się bez świadków. Kilkaset ciężarówek zrzuca swoje odpady w różnych punktach miasta i nikt tego nie widzi, nikt nie zgłasza policji czy Straży Miejskiej. Pewne jest że nie pojawiły się znikąd i pochodzą z naszych gdańskich firm i gospodarstw domowych. Przy takiej skali zjawiska, bez obywatelskiej aktywności, zwracania uwagi czy zgłaszania takich wykroczeń, nasze miasto tego problemu szybko się nie pozbędzie.

Przypomnę wszystkim gdańszczanom, że aktualnie za odpady komunalne wszyscy płacimy zryczałtowaną opłatę, niezależnie jak dużo ich wyprodukuje nasze gospodarstwo domowe. Wyrzucanie azbestu, sprzętu elektronicznego, odpadów budowlanych poza składowisko do tego przygotowane jest przestępstwem.

Przypomnę, że składowisko odpadów w Szadółkach czynne jest codziennie od 6.00 do 18.00 tak aby nawet osoby pracujące miały szanse z niego skorzystać. W soboty od 7.00 do 15.00 Wszelkie informacje na temat działania zakładu i zbiórki odpadów różnego typu znajdują się na stronie http://www.zut.com.pl/

Skoro już ktoś zadał sobie trud żeby wywieźć odpady kilka kilometrów od domu, to najprawdopodobniej nie zbiednieje, kiedy podjedzie jeszcze kawałek i dojedzie do Szadółek. Każdy mieszkaniec Gdańska, który posiada dokument tożsamości, oświadczenie właściciela nieruchomości lub zaświadczenie Zarządu Ogródków działkowych ma prawo oddać  następujące odpady przyjmowane nieodpłatnie, bez limitu, pod warunkiem ich posegregowania:

 • 15 01 01  – opakowania z papieru i tektury,
 • 15 01 02  – opakowania z tworzyw sztucznych,
 • 15 01 04  – opakowania z metali,
 • 15 01 05  – opakowania wielomateriałowe,
 • 15 01 07  – opakowania ze szkła,
 • 16 01 03  – zużyte opony,
 • 20 01 01  – papier i tektura,
 • 20 01 02  – szkło,
 • 20 01 13*- rozpuszczalniki,
 • 20 01 14*- kwasy,
 • 20 01 15*- alkalia,
 • 20 01 17*- odczynniki fotograficzne,
 • 20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności,
 • 20 01 23*- zużyte urządzenia zawierające freony,
 • 20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
 • 20 01 29*- detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 33*- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
 • 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
 • 20 01 35*- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
 • 20 01 36  – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
 • 20 01 39  – tworzywa sztuczne,
 • 20 01 40  – metale,
 • 20 02 01  – odpady ulegające biodegradacji,
 • 20 03 07  – odpady wielkogabarytowe.

Poniższe odpady przyjmowane są po preferencyjnej cenie. Raz na pół roku, każdy mieszkaniec ma prawo oddać w tej cenie następujące odpady:

Kod odpadu Rodzaj Cena brutto
1 tona
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 10,80 zł
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaż 21,60 zł
 • Nadzwyżka ponad limit 0,5 tony płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem ZUT ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odpady wywiozły 3 czy 4 osoby i oddały je w ramach limitu.

Pozostałe odpady, z wyjątkiem odpadów komunalnych 20 03 01 (niesegregowane, zmieszane odpady komunalne) oraz odpadów wymienionych w punkcie I i II przyjmowane są na zasadach zgodnych z Regulaminem usług i obowiązującymi przepisami. Koszt przyjęcia wg obowiązującego cennika.

Mieszkańcy gmin: Miasto i Gmina Pruszcz Gdański, Żukowo, Somonino, Przodkowo, Kartuzy, Kolbudy mogą dostarczać odpady za wyjątkiem odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów zielonych (20 02 01) na ogólnych zasadach zgodnie z Regulaminem usług. Koszt przyjęcia wg. obowiązującego cennika.

Zapraszam również do zapoznania się z harmonogramem wywozu odpadów niebezpiecznych. Może warto zawczasu przygotować sobie zalegające w garażach, piwnicach odpady i przygotować je na czas zorganizowanej zbiórki? Tutaj znajduje się aktualizowany harmonogram zbiórek  http://www.zut.com.pl/zut/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=109&limitstart=2 Na stronie ZUT i www.czystemiasto.gdansk.pl każdy może się zapoznać z przepisami, cenami, warunkami wywozu odpadów.

Drogi gdańszczaninie! Zanim podrzucisz swoje śmieci innym skorzystaj z rozwiązań, które ani nie są skomplikowane ani też kosztowne. A jeśli masz pomysł na ich uproszczenie, ułatwienie, to również czekam na propozycje.