Felieton to specyficzny gatunek. Ma swoje prawa i nie ma co polemizować z faktami, o których autor felietonu pisze. Nawet jeśli są – delikatnie mówiąc – nie do końca prawdziwe. Bo lekkie nagięcie faktów też jest prawem felietonisty. W tym wypadku Michała Stąporka.

Właściwie to powinienem być zadowolony, że Stąporek pisze o mnie, iż „nigdy nie nazwałbym go oszustem”. To miłe, zważywszy że to wpływowy dziennikarz, to człowiek kształtujący opinię publiczną.

Ale nie mogę się zgodzić z jednym jego stwierdzeniem; „Od zamożnych urzędników raczej oczekujemy postawy Daniela Gralatha, gdańskiego patrycjusza i burmistrza z XVIII wieku, który ufundował miastu lipową aleję, czyli przepiękny szpaler drzew, który do dziś zdobi al. Zwycięstwa. W ten sposób Paweł Adamowicz w historii Gdańska jeszcze się nie zapisał”. Jest rzeczą bezsporną, że nie ufundowałem miastu alei lipowej. Nawet trochę mniejszej niż ta w alei Zwycięstwa. I nie będę się wdawał w rozważania, czy nie zrobiłem tego dlatego, że nie chciałem, czy może dlatego, że jednak jest dość poważna różnica między majątkiem Daniela Gralatha a Pawła Adamowicza. Bo – idąc tropem rozważań Stąporka – prezydentem Gdańska nie powinien być Paweł Adamowicz, a na przykład Jan Kulczyk.

Według autora felietonu ufundowanie jednego dzwonu (tak dla porządku – ufundowałem dwa dzwony, ale to drobiazg) to mało. Rozumiem że zna on wielu gdańszczan, którzy nałogowo fundują dzwony. Wpłata tysiąca złotych na ratowanie stoczniowych dźwigów też nie robi na redaktorze wrażenia. Rozumiem wszak jestem jednym z kilkuset tysięcy, którzy na ten cel wpłacili.

Najwyraźniej Stąporek dysponuje listą samorządowców i mieszkańców, którzy wpłacają więcej i chętniej na cele społeczne. Szkoda że ja tej listy nie znam. Bardzo by mi się przydała, bo warto propagować postawy obywatelskie, hojność obywatelską.

Nie jestem Kulczykiem. Nie jestem też multimilionerem jak były burmistrz Nowego Jorku Bloomberg, który nie brał pensji i z własnej kieszeni ufundował miastu kilka parków. Ale wyznaję zasadę, że im bardziej mi się w życiu powiodło, tym więcej powinienem płacić na cele społeczne. I dlatego w latach 2009-2014 tylko z konta na konto, nie licząc darowizn w gotówce, przekazałem na te cele prawie 157 tysięcy.

Ja wiem, panie Michale, że to jeszcze nie jest aleja lipowa. Ale jak pan widzi staram się. Mam dopiero pięćdziesiąt lat, więc może…

Paweł Adamowicz

Poniżej moje wpłaty, darowizny w latach 2009 – 2014

 1. 1.       Hospicjum Ks. Dutkiewicza  5000 zł
 2. 2.       Diecezjalny Dom Samotnej Matki  3200 zł
 3. 3.       Renowacje w Kościele Św. Trójcy  4000 zł
 4. 4.       Konserwacje Kościoła św. Piotra i Pawła 6000 zł
 5. 5.       Odbudowa organów w Kościele św. Trójcy  10 000 Zł
 6. 6.       Fundacja „Żyć z pompą” 1000 zł
 7. 7.       Stypendia dla uczniów w gminie Gorzyce (gmina w województwie Podkarpackim, której jestem obywatelem honorowym)  7500 zł
 8. 8.       Fundacja „Wyspa Progres”(dofinansowanie zakupu budynku na cele kultury na terenie byłej stoczni) 5000zł
 9. 9.       Stypendia dla uczniów z niezamożnych rodzin Gdańska, w ramach
  programu „Mentor”  24 100zł
 10. 10.   Wydanie Encyklopedii Gdańska  10 000 zł
 11. 11.   Wpłaty na naukę dzieci w Ruandzie – Afryka  ( przez organizację MAITRI) 11 250 zł
 12. 12.   Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom z chorobą nowotworową (zakup pompy) 6 000 zł
 13. 13.   Fundacja „Mam Marzenie”  600 zł
 14. 14.   Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych  (zakup fletu dla  uczennicy szkoły muzycznej) 3500 zł
 15. 15.   Stowarzyszenie Salezjańska Organizacja Sportowa 1000 zł
 16. 16.   Stowarzyszenie „Godność”  :

Tablica Jan Paweł II na Westerplatte 2000 zł

Pomnik Henryka Jankowskiego 3000 zł

Pomnik Reagna i Jana Pawła II 1500 zł

17.Fundacja Dzieło Tysiąclecia  2000 zł

18.Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta koło Gdańsk  1000 zł

19.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (winda) 1000 zł

20.Stowarzyszenie Opieki społecznej „Bank otwartych serc” 1000 zł

21. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej   Akces w Gdańsku 1000 zł

      22. Renowacja Kościoła św. Jakuba 8100 zł

23. Fundacja „Zdążyć z Pomocą” 1000 zł

24. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 2000 zł

25. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze(wyposażenia klubu dla dzieci na Stogach) 3500 zł

26. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (Pomnik księcia Świętopełka ) 1000 zł

      27. Fundacja Fundacja „Ośrodek Karta „ 2000 zł

      28. Polska Agencja Humanistyczna 2600 zł

      29. Fundacja św. Mikołaja   1000 zł

     30. Fundacja Koperskiego 1000 zł

     31. Związek Byłych Więźniów Politycznych  1000 zł

     32. NSZZ „Solidarność” KW Policji 600 zł

     33. Klub Rotary Gdańsk – Gdynia – Sopot (miniatura Ratusza Głównomiejskiego) 600 zł

     34. Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej (na pomnik Browarczyka) 2000 zł

     35. Spółdzielnia Socjalna Dalba („zeszyt dla ucznia”) 4000 zł

     36. Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (dziecko) 1000 zł

     37. Rotary Klub Słupsk wsparcie dla ubogich mieszkańców Słupska 1500 zł

     38. Parafia św. Piotra i Pawła w Jelitkowie 1000 zł

     39. Konserwacja kościoła św. Katarzyny 1000zł

     40. Parafia św. Anny i Joachima w Letnicy 1000 zł

     41. Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” (na sztandar i tablice Józefa Piłsudskiego) 900 zł

     42. Leczenie Marleny Dziedzic 1000 zł

     43. Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych (zeszyt dla ucznia)1500 zł

     44. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych (na zakup prasy dla Domu Sąsiedzkiego na Oruni przy ul. Gościnnej) 2200 zł

     45. Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej 400 zł

     46. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” 300 zł

     47. Trójmiejski Patrol Obrony Praw Zwierząt 300 zł

     48. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą 300 zł

     49. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Williamsa 250 zł

     50. Razem na rzecz nowego Stadionu Baltic Arena w Letnicy 1000 zł

     51. Gmina Muzułmańska (odbudowa po pożarze) 2000 zł

Za lata 2009 – 2014: 156 700 zł

 

A w roku 2015 wpłaciłem już:

na remont dachu Bazyliki Mariackiej 3500 zł

na ratowanie dźwigów stoczniowych 1000 zł

na dom integracyjno – rodzinny na Jaśkowej Dolinie 1000 zł

na Fundację Hospicyjną ks. Dutkiewicza 700 zł