3 października zainaugurowany zostanie kolejny nowy rok akademicki w Gdańsku. Jesteśmy zadowoleni bo z roku na rok przybywa studentów, zarówno z Polski jak i z zagranicy, którzy u nas chcą zdobywać wiedzę i wykształcenie. Mogą to robić w 6 uczelniach publicznych i 9 niepublicznych. W ubiegłym roku w województwie pomorskim studiowało 93 391 żaków, na ponad 800 kierunkach studiów: medycznych, technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych, sportowych, artystycznych. Uczelnie funkcjonują w systemie bolońskim i stosują system punktowy ECTS, który ułatwia uznawanie okresów studiów odbytych poza uczelnią macierzystą.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Tegoroczne dane poznamy zapewne w listopadzie, bo część uczelni nadal prowadzi rekrutacje uzupełniające na część kierunków studiów. Wiadomo już jednak, że zarówno Politechnika Gdańska jak i Uniwersytet Gdański zrekrutowały więcej studentów niż w zeszłym toku. Na PG w ubiegłym roku studiowało 23 126 uczniów, 23 546 to liczba po rekrutacjach na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego. Na UG 27 233 to ubiegłoroczna liczba, tegoroczna rekrutacja to już 28 314. Ponad 3000 studentów w ubiegłym roku zdecydowało się na naukę w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, ponad 5000 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Oprócz studentów z Polski coraz chętniej studiują u nas osoby z zagranicy. Ich liczba także rośnie. W ubiegłym roku było to już prawie 2,5 tysiąca osób, najczęściej z Ukrainy, Szwecji, Białorusi, Rosji, Chin, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, Litwy i z Indii. Oczywiście wielu z nich przejeżdża w ramach wymiany w programie Erasmus, ale spora część to tacy którzy studiują u nas na pełnopłatnych kierunkach.

Co ciekawe to właśnie z Gdańska od dwóch już lat pochodził najlepszy w Polsce zagraniczny student wybrany w konkursie Interstudent. Dwa lata temu wygrała Amerykanka studiująca na GUM-edzie, a rok temu Hiszpanka – studentka architektury z Politechniki Gdańskiej. Gdańskie uczelnie oferują 15 programów studiów w języku angielskim, ale studenci z zagranicy szczególnie ze wschodu bardzo często decydują się także na studia w języku polskim.

Uczelnie aktywnie pomagają też zagranicznym studentom we wszystkich kwestiach związanych ze studiami i aklimatyzacją w nowych warunkach. Pracownicy specjalnie powołanych biur ułatwiają załatwienie spraw urzędowych, znalezienie mieszkania, ubezpieczenie zdrowotne itp. Studentów z Polski Gdańsk przyciąga przede wszystkim swoim świetnym położeniem, bogatą ofertą kulturalną, dobrą dostępnością bazy mieszkaniowej ale przede wszystkim perspektywami zatrudnienie po ukończeniu studiów. Uczelnie z Gdańska wciąż pracują też nad nowymi kierunkami studiów. Na Uniwersytecie Gdańskim w tym roku akademickim studiować będzie można m.in. biznes chemiczny – nowy kierunek zainspirowany przez pracodawców z branży chemicznej, przetwarzanie języka naturalnego na Filologii angielskiej, czy psychoseksuologię na Psychologii. Kierunki te nie są przypadkowe od 2014 roku na UG uruchomiono 17 nowych kierunków – powstają one we współpracy z praktykami i ekspertami w poszczególnych dziedzinach, a uczelnia wykorzystuje wiedzę i doświadczenie przyszłych , ewentualnych pracodawców. Podobnie zresztą robią inne uczelnie. Nic w tym dziwnego. Prawa rynku funkcjonują przecież także w obszarze nauki. Co cieszy się największą popularnością wśród studentów w tym roku akademickim? Na Uniwersytecie Gdańskim to skandynawistyka, kryminologia, psychologia, filologia angielska i zarządzanie instytucjami kultury. Na Politechnice Gdańskiej: gospodarka przestrzenna i energetyka, geodezja z kartografią i automatyka z robotyką. Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym tradycyjnie wydział lekarsko-dentystyczny (aż 31 osób na jedno miejsce) był najbardziej obleganym, kolejne popularne to lekarski, dietetyka i fizjoterapia. Nowi rok akademicki to też nowi rektorzy: Rektorem Akademii Sztuk Pięknych został dr hab. Krzysztof Polkowski, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała. Na kolejne kadencje wybrani zostali rektor Akademii Muzycznej prof. Maciej Sobczak i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu prof. Waldemar Moska. Rektorom życzę powodzenia na całą nadchodzącą 4 letnią kadencję a studentom sesji zaliczanych w pierwszym terminie i tego by studia w Gdańsku były dla nich niezapomnianym czasem.