W środę 27 marca otwieramy nowy żłobek przy ulicy Kolorowej! To jedno z działań zmierzających do tego, by Gdańsk stawał się miejscem coraz bardziej przyjaznym do życia. Chcę, by nasze miasto rozwijało się w sposób zrównoważony i uwzględniało potrzeby takich grup, jak seniorzy czy właśnie rodziny z dziećmi. Jedną z barier utrudniających rozwój miasta w tym obszarze były niskie, odstające od realiów rynku pracy wynagrodzenia pracowników żłobków, domów opieki społecznej, pracowników socjalnych. Dlatego podjęliśmy decyzję o podwyżce pensji w tym obszarze.

Ostatnie lata w naszym mieście to wiele udanych inwestycji w obszarze wsparcia społecznego. Powstały nowe żłobki na ul. Rogalińskiej i Olsztyńskiej, otwieramy nowy przy ul. Kolorowej. Tworzymy Centra Pomocy Społecznej w dzielnicach, dzięki czemu wsparcie socjalne dociera bliżej mieszkańców. Pamiętamy też o licznych seniorach, bowiem około 120 tysięcy gdańszczanek i gdańszczan skończyło 60 lat. Dla tej grupy powstanie Dom Aktywności Senioralnej oraz trzy centra informacyjne na Przymorzu, w Śródmieściu i Osowie. Trwa remont Domu Pomocy Społecznej na ulicy Polanki, a  głos seniorów znajdzie reprezentację w Senioralnej Radzie Miasta.

Żłobek Dzwoneczek - Gdańsk, ul. Królewskie Wzgórze - Paweł Adamowicz

Żłobek Dzwoneczek – Gdańsk, ul. Królewskie Wzgórze

Potrzeba zaangażowanych pracowników

Udało się nam realizować wiele ważnych inwestycji i rozwinąć gdańskie instytucje z obszaru polityki społecznej. Nie mam wątpliwości, że w tych nowych czy wyremontowanych placówkach powinni pracować wykwalifikowani i kompetentni pracownicy, którzy z zaangażowaniem i satysfakcją będą wykonywać swoją pracę na rzecz gdańszczanek i gdańszczan. Zależy mi, by byli to bez wyjątku pracownicy doświadczeni i empatyczni.

W ostatnich miesiącach szczegółowo przyglądałem się pracy gdańskich instytucji wsparcia społecznego. Zastanawiałem się jak przygotować Gdańsk na nadchodzące wyzwania, takie jak starzenie się społeczeństwa czy rosnące oczekiwania mieszkańców w zakresie jakości opieki społecznej.

Analiza pokazała spadek atrakcyjności zatrudnienia w obszarze społecznym. O ile średnia płaca w Polsce w sektorze prywatnym niemal podwoiła się w ciągu ostatnich kilkunastu lat (wzrost z ok. 2500 zł brutto w 2005 r. do blisko 5000 zł w 2017 r.), to wynagrodzenia pracowników społecznych praktycznie się nie zmieniały.

Oznacza to trudność w utrzymaniu dobrych pracowników i rekrutacji nowych, ambitnych osób do tej pracy. Uznałem, że jeśli chcemy Gdańska bardziej otwartego na potrzeby mieszkańców, tworzącego przyjazne warunki do rozwoju, to konieczne są podwyżki wynagrodzeń pracowników społecznych, a także wyrównanie średnich wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi miejskimi jednostkami.

Otwarcie żłobka Bursztynek - ul. Olsztyńska, Gdańsk - Paweł Adamowicz

Otwarcie żłobka Żagielek – ul. Olsztyńska, Gdańsk

O ile wzrosną pensje

Postawiliśmy na wzrost wynagrodzeń przede wszystkich tych pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami i od których pracy w największym stopniu zależy satysfakcja gdańszczan.

I tak, średnia pensja pracownika socjalnego w MOPR wzrośnie o 31%, z 2 454 zł brutto do 3100 zł brutto. Specjalista pracy społecznej może liczyć na wzrost wynagrodzenia o ok. 19%, z 2 985 zł do 3 550 zł. Podwyżki dla poszczególnych grup pracowników będą wahać się między 10,76 a 33,28%:

 
Stanowisko Stare brutto Propozycja nowego brutto %
pracownik socjalny 2 454 3 100 26,32
starszy pracownik socjalny 2 650 3 300 24,53
specjalista pracy socjalnej 2 985 3 550 18,93
starszy specjalista pracy socjalnej 3 340 3 850 15,27
młodszy asystent rodziny 2 401 3 200 33,28
asystent rodziny 2 722 3 400 24,91
starszy asystent rodziny 3 650
młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2 724 3 200 17,47
kordynator rodzinnej pieczy zastępczej 3 000 3 400 13,33
starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 3 368 3 650 8,37
starszy opiekun 2 270 2 850 25,55
podinspektor 2 597 3 050 17,44
inspektor 2 900 3 250 12,07
starszy inspektor 3 205 3 550 10,76
specjalista 3 465 3 850 11,11
starszy wychowawca 2 674 3 300 23,41

 

Pracownicy Domów Pomocy Społecznej mogą liczyć na podwyżki rzędu 25,5-31,5%. Średnia pensja wzrośnie zatem o około 500-600 zł.

Stanowisko Stare brutto Propozycja %
młodszy opiekun 1 940 2 550 31,44
opiekun 2 090 2 650 26,79
starszy opiekun 2 270 2 850 25,55

 

Zwiększą się także zarobki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Po zmianach młodszy wychowawca zarobi około 2950 zł brutto (wzrost o 29,8%), a wychowawca – 3 150 zł (wzrost o 30,5%)

Stanowisko Stare brutto Propozycja %
młodszy wychowawca 2 272 2 950 29,84
wychowawca 2 414 3 150 30,49
starszy wychowawca 2 674 3 350 25,28

 

W żłobkach średnia płaca wynosiła w 2017 r. 2 924 zł brutto, a licząc bez kadry kierowniczej – 2 872 zł. W tym obszarze pensje wzrosną średnio o 800 zł na etat. Większe wynagrodzenia otrzymają nie tylko opiekunowie, ale też m.in. kucharze, sprzątaczki, osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie.

Gdańsk, żłobek na ulicy Kolorowej - Paweł Adamowicz

Gdańsk, żłobek na ulicy Kolorowej – Paweł Adamowicz

 

 
Nazwa stanowiska Średnie wynagrodzenie przed podwyżką łącznie z dodatkiem stażowym na 1 etat Wzrost wynagrodzeń w grupach zawodowych Średnie wynagrodzenie po podwyżce łacznie z dodatkiem stażowym na 1 etat
KIEROWNIK 3 535,38 926,15 4 461,53
PIELĘGNIARKA 3 304,88 827,23 4 132,11
PRACOWNIK ADMINISTARCYJNY (księgowość, kadry, BHP, pozostali) 3 301,21 855,00 4 156,21
OPIEKUN (opiekun starszy, opiekun, opiekun młodszy) 2 627,15 856,66 3 483,81
KONSERWATOR 3 042,02 596,20 3 638,22
INTENDENT 2 763,25 763,21 3 526,46
KUCHARZ (starszy kucharz, kucharz) 2 696,30 762,00 3 458,30
POMOC KUCHENNA 2 536,76 634,20 3 170,96
SPRZĄTACZKA 2 552,60 638,16 3 190,76
POMOC BIUROWA 2 367,66 529,96 2 897,62

 

Podwyżki dla pracowników obszaru społecznego wyniosą ok. 9,6 miliona złotych. Uważam, że będą to dobrze zainwestowane pieniądze, dzięki którym nastąpi urealnienie wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za opiekę nad naszymi seniorami, wsparcie mieszkańców Gdańska w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudnych sytuacji życiowych, czy wreszcie – opiekę nad najmłodszym pokoleniem gdańszczan.