Jakość powietrza w Gdańsku jest dobra. Na tle innych największych miast kraju nie występuje u nas systemowy problem smogu, co zawdzięczamy między innymi temu, że duża część miasta podłączona jest do sieci centralnego ogrzewania.  Nie oznacza to jednak, że sytuacja jest idealna – przed nami wyzwanie zlikwidowania kilku tysięcy pieców węglowych na terenie miasta. Dlatego rozszerzamy program Ekologiczna rodzina, który zmniejszy ciężary finansowe rodzin, związane ze zmianą ogrzewania. Dopłata do rachunków za ogrzewanie wyniesie około 1000 zł na sezon grzewczy.

Jakość powietrza to temat, na który w ostatnim czasie wszyscy zwracamy coraz większą uwagę.  Zaskoczenie opinii publicznej wywołały informacje, że na 10 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy aż 6 znajduje się w Polsce. Gdańska oczywiście na tej liście nie ma, a przekroczenia wskaźników jakości powietrza zdarzają się w naszym mieście na tyle rzadko, że jest to jeden z argumentów branych pod uwagę przez mieszkańców innych regionów, rozważających przeprowadzkę do Gdańska.

Jakość powietrza w Gdańsku

Obecna dobra jakość powietrza w Gdańsku wynika z prowadzonych od lat kompleksowych działań:

  • Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdańsku to plan wydatków sięgających 450 mln zł w latach 2015-2023. W poprzednim roku podłączyliśmy do sieci CO dzielnice Jasień, Matarnia, Kokoszki, w tym roku rozpoczniemy podłączanie do sieci dzielnicy Osowa.
  • Termomodernizacja budynków w Gdańsku i racjonalne gospodarowanie energią to inwestycje o wartości 100 mln zł, które będą realizowane w latach 2015-2023.
  • Wymiana ogrzewania na bardziej ekologiczne przez mieszkańców to przedsięwzięcie, na które przeznaczyliśmy w latach 2013-2017 3,7 mln zł.
Mapa zasięgu sieci ciepłowniczej w Gdańsku

Mapa zasięgu sieci ciepłowniczej w Gdańsku

Długości linii ciepłowniczej zwiększyła się prawie o 20 % w ciągu ostatnich 5 lat. Tylko w 2017 podłączyliśmy do sieci CO imponującą liczbę 10 630 adresów! 30 tysięcy mieszkańców dzielnic Matarnia, Kokoszki, Jasień znalazło się w zasięgu sieci ciepłowniczej, dzięki czemu emisja CO2 spadnie rocznie o prawie 18 ton.

Już dziś wspieramy indywidualnych mieszkańców w wymianie pieców węglowych na bardziej ekologiczne. W 2016 miasto Gdańsk przeznaczyło na ten cel 681 tysięcy złotych, a w 2017 – 905,5 tysięcy złotych.

Długość sieci ciepłowniczej w Gdańsku - Paweł Adamowicz

Długość sieci ciepłowniczej w Gdańsku

Stawiamy też na informację. Jakość powietrza w Gdańsku można na bieżąco sprawdzić na stronie https://www.gdansk.pl/powietrze Od niedawna komunikaty o jakości powietrza pojawiają się też na przystankach komunikacji miejskiej. Warto tu podkreślić, że Gdańsk, ze średniogodzinnym stężeniem pyłu PM10 wynoszących 30,6 μg/m3 , spełnia nie tylko normy jakości powietrza Ministerstwa Środowiska (poziom PM10 300μg/m3), ale i przyjęte na świecie normy WHO (50 μg/m3)

Jakość powietrza w Gdańsku - komunikat na przystanku komunikacji miejskiej - Paweł Adamowicz

Jakość powietrza w Gdańsku – komunikat na przystanku komunikacji miejskiej

Likwidacja pieców węglowych w Gdańsku

Duże wyzwanie, jakie obecnie stoi przed nami, to likwidacja pieców węglowych w mieszkaniach komunalnych. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji wiemy, że w mieście w 2017 było 7088 mieszkań komunalnych ogrzewanych węglem. W 592 lokalach ogrzewanie węglowe jest obecnie likwidowane, w kolejnych 3000 mieszkań podłączymy centralne ogrzewanie w ciągu najbliższych 5 lat. Pozostałe mieszkania przystosowane będą do ogrzewania gazem lub prądem.

 

Konferencja prasowa o jakości powietrza w Gdańsku. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.

Konferencja prasowa o jakości powietrza w Gdańsku. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.

Wsparcie na wymianę ogrzewania – Ekologiczna Rodzina

Wspieramy też właścicieli prywatnych mieszkań i domów w wymianie ogrzewania:

  • W 2018 roku dotacja na instalację ekologicznego ogrzewania wzrosła z 5000 do 6000 złotych
  • W 2019 ta kwota wzrośnie do 7000 złotych
  • Wprowadzamy możliwość uzyskania wspomnianej dotacji także na instalację pomp ciepła tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia ogrzewania z sieci lub gazowego

Dopłaty do ogrzewania w Gdańsku – Ekologiczna Rodzina

Najważniejsza nadchodząca zmiana to wprowadzenie dopłat do ogrzewania w Gdańsku:

  • Miejski program wsparcia dla rodzin to do dwóch lat wsparcia dla rodzin, które zainstalują w swoich mieszkaniach lub domach ekologiczne źródło ciepła
  • Średnia dopłata dla rodziny wyniesie 2 zł za metr kwadratowy mieszkania przez okres sezonu grzewczego. Daje to średnią dopłatę około 1000 zł w ciągu 9 miesięcy
  • Szacowany budżet przedsięwzięcia na dwa sezony grzewcze to 1 mln zł

Jakość powietrza w Gdańsku to duża zaleta naszego miasta. Spoczywa na nas obowiązek troski o powietrze i podejmowania działań, które przyczynią się do ograniczenia lokalnie występującej gorszej jakości powietrza. Dlatego rok 2018 będzie czasem intensywnych działań, zarówno na wielką skalę (rozwój sieci ciepłowniczej), jak i skierowanych punktowo, do poszczególnych mieszkańców (likwidacja pieców węglowych, dotacje na zmianę ogrzewania).

Prezentacja – jakość powietrza w Gdańsku – działania na rzecz poprawy jakości powietrza