Dziś miałem przyjemność ogłosić start programu „Bądź Zdrowa. Badaj się”. Tematy związane ze zdrowiem – także tym intymnym – nie mogą być tabu. Potrzebujemy podejścia opartego o zweryfikowaną wiedzę medyczną. 

W skład programu „Bądź zdrowa. Badaj się” wejdą działania edukacyjne, promujące postawy prozdrowotne oraz refundacja pełnego cyklu szczepień  dla dziewcząt. Trzy moduły gdańskiego Programu Profilaktyki Wtórnej Chorób Nowotworowych dla Dziewcząt i Kobiet z elementami profilaktyki pierwotnej HPV to:

  • edukacja, dotycząca konieczności wykonywania systematycznych badań ginekologicznych, cytologicznych oraz upowszechniania wiedzy na temat zakażeń HPV;
  • promocja postaw prozdrowotnych i bezpiecznego zachowania seksualnego w dorosłym życiu;
  • refundacja pełnego cyklu szczepień przeciwko HPV.

To już kolejne po Gdańskim Programie Wsparcia Prokreacji (w którego ramach wspieramy zabiegi in vitro), kompleksowe działanie, które ma wspierać mieszkańców.

Troska o zdrowie kobiet

Dlaczego proponujemy gdańszczankom program “Bądź zdrowa. Badaj się”? Doszliśmy do wniosku, że po programie wspierającym prokreację, należy uruchomić drugi program adresowany do kobiet.

Jesteśmy zatroskani o przyszłość demograficzną Gdańska. Zdrowie kobiet, potencjalnych matek, to sprawa fundamentalna. Dlatego wprowadzamy rozwiązania, które zachęcą do prowadzenia regularnych badań profilaktycznych, ale też uchronią od chorób nowotworowych.

Dodatkowo wprowadzamy refundowanie szczepionek przeciwko HPV. Refundacja będzie dotyczyć trzech dawek szczepionek, po przeprowadzeniu pełnego cyklu szczepień. W ten sposób chcemy, by rodzice odpowiedzialnie podejmowali decyzje dotyczące zdrowia ich dzieci.

W tym roku rozpoczniemy działania informacyjne i edukacyjne, a na kolejne lata zaplanowane są pozostałe działania. Warto w tym miejscu nawiązać do toczonych w ostatnich latach w Gdańsku burzliwych, ale wartościowych debat rodziców, lekarzy, ekspertów, urzędników.

Wiele i wielu nas przekonało się wtedy, zgodnie ze stanem wiedzy medycznej, że sama szczepionka nie chroni przed rakiem. Kluczowa jest także profilaktyka.

Profilaktyka raka szyjki macicy

W ramach modułu pierwszego przygotowany zostanie informator wraz z wykazem przychodni zdrowia, realizujących kontrakty na badania cytologiczne, wykazem gabinetów ginekologicznych oraz ginekologów.  Będzie on dystrybuowany na terenie miasta oraz za pośrednictwem strony www.

W ramach drugiego modułu prowadzona będzie kampania promocyjna „Zdrowie kobiety” oraz „Jestem z Gdańska. Badam się regularnie”.

W ramach trzeciego modułu odbywać się będzie refundacja pełnego cyklu 3 szczepień, które nastąpi po przedstawieniu faktur. Moduł ten obsługiwany będzie przez Gdańskie Centrum Świadczeń, a przy wypłacie refundacji nie obowiązywać będzie kryterium dochodowe. Należy pamiętać, iż szczepienia przeciw HPV znajdują się na liście szczepień zalecanych przez Ministra Zdrowia, ale nie są refundowane ani obowiązkowe.  Udowodniona bieżącymi badaniami ochrona w postaci występowania przeciwciał HPV trwa około 10 lat. Decyzje o szczepieniu będą podejmować rodzice.

Dziękuję mojemu zastępcy Piotrowi Kowalczukowi oraz radnym Beacie Dunajewskiej i Agnieszce Owczarczak za zaangażowanie w stworzenie programu!

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją programu „Bądź zdrowa. Badaj się”:

Wyświetl na całym ekranie