W Gdańsku od lat prowadzimy politykę wspierającą rozwój centrów lokalnych. Wzorują się na nas inne miasta. Gdańszczanki i gdańszczanie spotykają się w 17 domach i klubach sąsiedzkich, w których prowadzone są m.in. zajęcia dla dzieci, zajęcia dla seniorów, organizowane są wydarzenia integracyjne i kulturalne.  Miasto w ciągu 4 lat podwyższyło dotację na ich prowadzenie o 610 tys. zł.

Na tym jednak nie zamierzamy poprzestać. W planach jest stworzenie 2 kolejnych domów, które powstaną w dzielnicy Osowa i Stary Chełm. Chcemy także przekazać  100 mln zł na gdańskie organizacje pozarządowe, w tym właśnie na domy i kluby sąsiedzkie.

Otwarcie domu sąsiedzkiego na Siedlcach w 2016.

Społeczeństwo obywatelskie w Gdańsku

Budowa społeczeństwa obywatelskiego i pomnożenie kapitału społecznego jest priorytetem mojej działalności samorządowej. To bardzo ważne, żeby mieszkanki i mieszkańcy miasta byli aktywni, chcieli się integrować i stanowić o sobie.  Istotną częścią społeczeństwa obywatelskiego są właśnie domy i kluby sąsiedzkie, które są miejscem aktywności i samopomocy lokalnej społeczności. Formalnie prowadzone są one przez organizacje pozarządowe, które wypracowały swój unikatowy charakter, odzwierciedlający niepowtarzalną specyfikę dzielnicy, w której powstały. Stanowią często serce dzielnicy i wyznaczają kierunki jej rozwoju.

Otwarcie domu sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo w 2016

Otwarcie domu sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki-Migowo w 2016

W ofercie domów i klubów sąsiedzkich znajdziemy miedzy innymi zajęcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W ich murach odbywają się wydarzenia integracyjne i kulturalne, prowadzona jest również pomoc prawną. Są często miejscem spotkań rad dzielnic, a także ośrodkami, w którym odbywają się konsultacje i spotkania obywatelskie.

W domach i klubach sąsiedzkich działają animatorzy lokalnej społeczności oraz wspierający ich wolontariusze i wolontariuszki. Praca, jaką wykonują jest nieoceniona. Wzmacniają oni lokalne relacje międzyludzkie oraz wpływają na budowanie lokalnej tożsamości.

Spotkanie z radą dzielnicy Orunia Św. Wojciech w domu sąsiedzkim na ul. Gościnnej

Spotkanie z radą dzielnicy Orunia Św. Wojciech w domu sąsiedzkim na ul. Gościnnej

Dlatego cieszy mnie ogromnie, że co roku zainteresowanie tematyką domów sąsiedzkich wzrasta, co z kolei przekłada się na zwiększenie miejskich środków finansowych przeznaczanych na ich prowadzenie – z kwoty 270 tys. zł w 2014 r. do kwoty 880 tys. zł w 2018 r. I nie zamierzamy na tym poprzestać. Mamy w planach powstanie kolejnych dwóch domów sąsiedzkich na Osowej i Starym Chełmie. Myślimy także o kolejnych dzielnicach.

Współpraca na rzecz dzielnic Gdańska

Stawiamy także na rozwój sieci partnerstw lokalnych i koalicji dzielnicowych, naszym poparciem cieszy się m.in. Pakt dla Nowego Portu; Osowski Okrągły Stół; SIL Orunia; Partnerstwo na rzecz współpracy w zakresie prowadzenia Domu Sąsiedzkiego „Zakopianka”; Mały Dom Sąsiedzki Piecki – Migowo; Dolne Miasto; Partnerstwo Społeczne „Strzyża Center”.

Pragnę podkreślić, że polityka nastawiona na rozwój społeczeństwa obywatelskiego przynosi efekty. Możemy pochwalić się zwiększającą się liczbą mieszkańców, którzy postawili na nasze miasto, bo czują się tu dobrze i wiedzą, że ich zdanie się liczy. Dlatego, jako cel na przyszłe lata stawiamy sobie dalszy rozwój miasta obywatelskiego – gdańskie organizacje pozarządowe, w tym domy i kluby sąsiedzkie –  wesprzemy kwotą 100 mln zł.

Dofinansowanie domów sąsiedzkich w latach 2014-2018 w Gdańsku

Dofinansowanie domów sąsiedzkich w latach 2014-2018 w Gdańsku

Gdańskie kluby i domy sąsiedzkie

Dom Sąsiedzki  „Gościnna Przystań” na Orunii

Dom sąsiedzki Biblioteka Społeczna na Stogach

Dom Sąsiedzki w  Nowym Porcie

Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce

Dom Sąsiedzki przy Północnej  w Brzeźnie

Klub Sąsiedzki – Świetlica Krytyki Politycznej w Śródmieściu

„Włóczkowe Rewolucje” na Strzyży

Dom Sąsiedzki na Osieku w Śródmieściu

Cafe Albert klub sąsiedzki we Wrzeszczu

Klub sąsiedzki „13” na Przymorzu

Wędrujący Klub Mieszkańca w Brzeźnie

Dom Sąsiedzki Jaśkowa 7 we Wrzeszczu

Dom Sąsiedzki „Zakopianka”  na Siedlcach

Dom sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką

Dom sąsiedzki Bajkowy Świat na Przeróbce

ISE Dolne Miasto

Dom Sąsiedzki na Ujeścisku