Dzisiejszy wpis jest odpowiedzią na pytania, które zadało mi kilku mieszkańców Gdańska podczas uroczystości zakończenia Jarmarku Św. Dominika w poprzedni weekend. Ciekawym dokładnego przebiegu ostatniego odcinka Trasy W-Z panom Arturowi i Grzegorzowi obiecałem zamieścić na blogu szczegółowy opis tej inwestycji. Tak więc końcowy odcinek „Wuzetki” przebiegał będzie w następujący sposób:

mapa

Projekt dokończenia Trasy W-Z zostanie zrealizowany w ciągu nieco ponad 2 lat dzięki wspólnym staraniom Miasta oraz pomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Dotacje na ten cel zostały zagwarantowane na opublikowanej ponad tydzień temu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego liście indykatywnej, która zawiera priorytetowe w skali kraju inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską.

Dzięki tej decyzji zakończone zostaną rozpoczęte 40 lat temu prace (projekt opracowano na początku lat siedemdziesiątych, budowa pierwszego odcinaka ruszyła w 1980 r.) nad bezkolizyjnym połączeniem centrum Gdańska z Obwodnicą Trójmiasta. Miasto kompetencje w tym zakresie przejęło w 1999 roku. Ukończenie inwestycji spowoduje, że Wuzetka stanie się główną trasą dojazdową z lotniska do centrum Gdańska do czasu rozbudowy ul. Słowackiego.

W ramach projektu w Gdańsku powstanie największy węzeł drogowy na północ od Warszawy!

I tak realizacja odcinka, za który odpowiedzialna jest GDDKiA wiązać się będzie z przebudową prawie 4 km obwodnicy, stworzeniem trzeciego pasa ruchu w obrębie węzła, budową 10 wiaduktów, kładki dla pieszych oraz ścieżki rowerowej, łącznie 13 obiektów mostowych.

W odcinku zaś budowanym przez Miasto Gdańsk, na pozornie niewielkim odcinku 2250 metrów w rzeczywistości powstanie ponad 8 km jezdni i połączeń drogowych. Na dokończenie samej Wuzetki składać się więc będzie:

 • budowa dwujezdniowej trasy zasadniczej (W-Z) długości 2,25 km,
 • budowa węzła z północną jezdnią Trasy W-Z w rejonie ul. Gronostajowej,
 • budowa węzła na skrzyżowaniu z ul. Nową Myśliwską,
 • budowa skrzyżowania z wyspą centralną na skrzyżowaniu z ul. Otomińską,
 • budowa ul. Kartuskiej Północnej na długości 1,04 km,
 • budowa ul. Nowej Myśliwskiej na długości 0,25 km,
 • budowa 3 skrzyżowań w formie ronda,
 • przebudowa ulic bocznych na łącznej długości 2,08 km,
 • budowa 3 obiektów mostowych w tym dwa w ciągu i jeden nad Trasą W-Z,
 • budowa ścieżek rowerowych na długości 3,14 km,
 • oraz budowa całej infrastruktury dodatkowej, tj. urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery ochronne, oświetlenie), urządzeń ochrony środowiska – przejść dla zwierząt (pod Trasą W-Z i pod ul. Kartuską), kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych na długości 4,06 km, jak i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowana drogą.

Chciałbym przy tym pomnieć, że budowa dróg to najbardziej kosztowna spośród wszystkich rodzajów inwestycji miejskich. Dokończenie niespełna 2,5-kilometrowego odcinka Trasy W-Z i połączenie go z obwodnicą kosztuje 466 milionów złotych, czyli ponad jedną czwartą ubiegłorocznych wpływów do budżetu miasta (1,653 mld zł) !