gdanski_program_budowy_mieszkan_1Tematem, który wywołuje jeszcze więcej emocji niż miejskie drogi, to temat mieszkań komunalnych oraz socjalnych. Mieszkalnictwo, które wciąż jest niedofinansowane to jeden z większych problemów miasta.

Dach nad głową to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, ale też jej zabezpieczenie wymaga wielkich inwestycji, zarówno w grunty, uzbrojenie jak i w same budynki.

Dzisiaj oddajemy do użytku kolejny budynek przy ulicy Kolorowej 25 w Gdańsku. To ostatni z czterech budynków realizowanych przez TBS „Motława” w ramach Osiedla „Zielone Wzgórze”. Ten 52-mieszkaniowy budynek jest częścią Gdańskiego Programu Budowy Mieszkań Komunalnych. Program ten postanowiliśmy realizować na kilka sposobów:

  • budowę mieszkań komunalnych przez spółkę miejską GIS Sp. z o.o. powołaną specjalnie do tego celu w lipcu 2006 roku.
  • poprzez program „mieszkania w zamian za grunt”
  • działalność TBS

Wspomniałem już że to kosztowne inwestycje. Każdy kto nabywał, nabywa swoją własną nieruchomość coś o tym wie. Łączny koszt inwestycji bez gruntu to 11 100 000,00 zł w tym kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego 6 423 000 zł i środki własne – aport gotówkowy Gminy 4 677 000 zł.

gdanski_program_budowy_mieszkan_2Budowa była finansowana w 70 % przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytu z KFM. Pozostałe 30 % to środki własne Spółki, pochodzące z dokapitalizowania Spółki przez właściciela – Gminę Miasta Gdańska.
Ale to nie koniec. Jeszcze w tym roku zostanie rozpoczęta budowa, 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych ze 137 mieszkaniami przy ul. Trakt Św. Wojciecha. Będą to mieszkania przeznaczone dla najemców z Gminnej listy oczekujących na mieszkanie.

W marcu 2011 roku Spółka GIS rozpocznie budowę związana z rewitalizacją dzielnicy Letnica ale o rewitalizacji pisałem w poprzednim wpisie.

TBS-y planują w najbliższych latach (do 2013) wybudować ponad 800 mieszkań.
Zasoby mieszkaniowe Gminy to ogromny dział naszej gospodarki miejskiej ale też niezmiernie obciążający budżet Miasta. Na dzień 31 grudnia 2009r., Gmina gospodarowała 25960 lokalami mieszkalnymi w tym 405 lokali Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. zo.o.

gdanski_program_budowy_mieszkan_3Poza tym jako Miasto musimy zabezpieczać też lokale tym, których eksmitował sąd. Takich przypadków jest kilkadziesiąt w ciągu roku. Od czasu do czasu kwestie eksmisji i mieszkań socjalnych poruszane są przez media, trudno jednak żeby ten temat nie budził emocji. Jak widać przy skali działań w ramach gminy nie zawsze da się pogodzić możliwości Miasta z tym czego od niego oczekują mieszkańcy.

Ogromny głód mieszkań ale też i potrzeby remontowe istniejącej infrastruktury budowlanej to jedne z częściej poruszanych tematów w rozmowach z mieszkańcami ale i też w urzędzie. Nadrabiamy tutaj kilkadziesiąt lat zaległości i choć Miasto nam pięknieje to sam odczuwam wielki niedosyt.