esk2016Jak wiecie z doniesień medialnych, dokument prezentujący kandydaturę Gdańska i Metropolii do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 został złożony. Aplikacja jest efektem ponad dwuletniej pracy wielu zaangażowanych w projekt osób, z których dwie zaangażowane najbardziej chciałbym dziś przedstawić tym wszystkim, którzy jeszcze nie mieli okazji o nich usłyszeć. Niejako z urzędu popieram ten projekt, ale też jako gdańszczanin jestem w niego zaangażowany całym sercem.

W drodze otwartego konkursu wybrano koncepcję autorstwa Aleksandry Szymańskiej oraz Romualda Pokojskiego. Ich projekt wyrażony jest myślą przewodnią kandydatury Gdańska: „Wolność Kultury. Kultura Wolności." Gdańsk zawarł z nimi kontrakt na prowadzenie działań z tym związanych.

Atutem duetu jest ich gruntowne przygotowanie od strony edukacji jak i doświadczenie zawodowe. Szlify zdobyte przy organizacji festiwali, pracy z muzykami i show-biznesem, rynkiem wydawniczym, kulturą niezależną, teatrem, przydają się na co dzień w pracy na terenie Gdańska.

romekMam wrażenie, że również to, że oboje są spoza Gdańska jest ich sporą przewagą. Spojrzenie z zewnątrz i odpowiednia doza konstruktywnego krytycyzmu w takim projekcie są ważnym elementem. Wydaje mi się, że zarówno Gdańsk, jego mieszkańcy jak i Ola i Romek skorzystali bardzo na tym wspólnym przebywaniu, pracowaniu, tworzeniu. To co pozostanie na pewno na długo to integracja i współdziałanie różnych artystów, instytucji, osób w jednym projekcie, który zawiera w sobie tak wiele elementów i wątków. Tych wszystkich osób nie sposób tu wymienić, ale podziwiam i tych bardzo zaangażowanych i tych, którzy uczestniczą dorywczo w poszczególnych wydarzeniach.

Sama aplikacja robi ogromne wrażenie i moim zdaniem jest bardzo dobrze przygotowana. Decyzja oczywiście nie zależy od Prezydenta Miasta Gdańska, ale już dziś wysoko oceniam to, co zostało w niej zawarte. Mam nadzieję, że złożenie aplikacji to tylko kamień milowy na drodze do realizacji ale jest to również dobra okazja do podziękowania wszystkim zaangażowanym za ciężką i twórczą pracę. Podziękowania należą się zwłaszcza Aleksandrze i Romualdowi.

Dla kandydatury Gdańska i Metropolii do tytułu ESK 2016 udało się pozyskać bardzo szerokie poparcie wśród mieszkańców całego Trójmiasta, turystów i artystów z całej Polski. Wyrażanie naszego poparcia dla tej idei trwa nadal, gdyż właśnie rozpoczął się konkurs polegający na instalowaniu różnych ciekawych miejscach fluoroscencyjnej naklejki z napisem „POPIERAM”.

olaAtutem gdańskiej kandydatury jest również konsekwentne budowanie jej wokół myśli przewodniej "Wolność Kultury. Kultura Wolności." Jest to idea zakorzeniona w tożsamości miasta i doświadczeniu mieszkańców, a jednocześnie pozwalająca na podejmowanie aktualnych tematów interesujących dla każdego Europejczyka.

Mocną stroną Gdańska są również realne zmiany w mieście i obszarze metropolitalnym już na etapie starań. Dzięki kandydaturze powstało wiele nowych inicjatyw kulturalnych, między innymi festiwale Solidarity of Arts, Narracje – Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej, Europejski Poeta Wolności, Festiwal Malarstwa Monumentalnego Monumental Art. Gdańsk kandyduje przy wsparciu obszaru metropolitalnego, to także jeden z atutów naszej kandydatury.

Co dalej z naszą aplikacją?

Wnioski aplikacyjne kandydujących miast będą oceniane przez panel trzynastu ekspertów: siedmiu wyłonionych przez instytucje unijne, sześciu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Eksperci zapoznają się także z prezentacjami przedstawicieli miast. Już za 30-kilka dni dowiemy się, które miasta przeszły na tak zwaną krótką listę. Pod koniec 2011 roku zapadnie decyzja o wyborze polskiego miasta, które uzyska tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Kto nas popiera?

Jak wykazały badania przeprowadzone przez PBS DGA w 2010 roku, aż 88% mieszkańców Trójmiasta chce, aby Gdańsk został Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku. Do grona ambasadorów naszej kandydatury należą między innym: Vaclav Havel, Günter Grass, Lech Wałęsa, Anda Rottenberg, Timothy Garton Ash, Elżbieta Sikora i Andrzej Fidyk.

O ambasadorach mówimy także w szerszym kontekście, wskazując na tych wszystkich, którzy popierają starania Gdańska i Metropolii. W tym gronie znajdują się trójmiejscy artyści i kuratorzy, ci, którzy biorą udział w projekcie „Zobacz Kim jest Gdańsk" (wydawany od dwóch lat kalendarz promujący starania) jak też wszystkie osoby, które wyraziły swoje poparcie na wirtualnym murze, który znajduje się w internecie pod adresem:

http://www.gdansk2016.eu/popieram

Zapraszam również, wszystkich czytelników mojego bloga, do wyrażenia swojego poparcia.