hansW przyszłym roku minie 35 lat ciekawej współpracy niemieckiego miasta Bremy z Gdańskiem. Dwa tygodnie temu gościł w związku z tym w Gdańsku, Dr Hans-Dietriech Paschmeyer, który od 2006 Jest Ambasadorem Miasta Gdańska, a od 2007 Konsulem Honorowym RP w Bremie. Pan dr Hans -Dietrich Paschmeyer jest emerytowanym lekarzem naczelnym kliniki „Rolanda” w Bremie, światowej sławy ortopedą- chirurgiem ręki. To właśnie on, wraz ze swoim zespołem udzielił pomocy i zoperował 19 osób mocno poparzonych w pożarze Hali Stoczni Gdańskiej. Nieszczęście jakie wtedy dotknęło Gdańsk, związało pana Paschmeyera na stałe naszym miastem. Właśnie od tego czasu mocno zaangażował się w rozwój kontaktów partnerskich Bremy z Gdańskiem.

hans2Kiedy, w lipcu tego roku uroczyście świętował w Bremie swoje 70 urodziny, poprosił swoich gości, by w prezencie urodzinowym przekazali środki finansowe na rzecz wsparcia Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Gdańsku przy Uniwersytecie Medycznym, z którą od dawna utrzymuje kontakty. (Podpbne zbiórki dr Paschmeyer organizuje przy okazji każdej prywanej uroczystości!)

Podczas ostatniej wizyty w Gdańsku pan Paschmeyer przekazał klinice na ręce Prof. Balcerskiej kwotę 2.070 euro na zakup sprzętu. Miałem przyjemność spotkać się z panem Konsulem w trakcie jego wizyty. Mamy wiele wspólnych planów na 2011 rok. Pan Hans-Dietriech jest dla mnie przykładem jak można być wciąż niezwykle aktywnym pomimo upływu lat. Tkanka naszego miasta wzbogacana jest przez gesty i działania takich właśnie osób. Dziękuję mu więc za pośrednictwem bloga za wieloletnią współpracę i wysiłki na rzecz dobrych i żywych stosunków Gdańska z Bremą. Wiem, że przed nami jeszcze wiele ciekawych projektów.